Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 22.05.2024
Meniny má Júlia, Juliána
Vyhladávanie v stránke

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK

nad 1000.- € PHZ za 1. štvrťrok 2015 v súlade s §9 ods. 9 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

 

P. č.

Predmet zákazky

Zmluvná cena (v € bez DPH)

Dodávateľ

 1

 Oprava stien, stropov, podláh

2599,00

 

STAVCOMP sk s.r.o.

Hrádza 56

96801  Nová Baňa

       
 

 

 

 

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

 


 

 

nad 1000.- € PHZ za 2. štvrťrok 2015 v súlade s §9 ods. 9 a § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

 

P. č.

Predmet zákazky

Zmluvná cena (v € bez DPH)

Dodávateľ

 1

 Oprava oporného múru, múrikov,  chodníkov a spevnené plochy

8348,14 

 UNISTAV NB s.r.o

Ul. Hrádza 6

968 01  Nová Baňa

 2

 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zmena funkcie využitia nehnuteľnosti so stavebnými úpravami

 3540,00

 PROJEKT  ATELIÉR s.r.o.

Bernoláková 11

968 01  Nová Baňa

 

 

 

 

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

 


 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  Spojená škola, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 9 ods.9)

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2016

 

 

P. č.

Hodnota zákazky

v €  s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

1 995,00

Oprava oplotenia areálu Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

Peter Petráš - KOVATYP 96801 Nová Baňa, Osvety 1357/8

 

2.

4 999,55

„Stavebné opravy a udržiavacie práce v areáli budovy“

UNISTAV NB, s.r.o., Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa

3.

1 305,00

Maliarske práce

Anton Pittner ANPIT

Dlhá Lúka 38

968 01 Nová Baňa

4.

1 047,12

Oprava rozvodu kúrenia a vyhrievacích telies

INŠTALA –VKP spol. s r.o.

Švantnerova 16

968 01 Nová Baňa

 

 

 

 

 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Spojená škola, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa

Správa o zákazkách z e-trhoviska - od 1. 1.2016 do 31.3.2016 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 91 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

 1. 

 

 

 

 

  

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 1000 € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.  


 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie II. kalendárneho štvrťroka zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - za 2. štvrťrok 2016  

 

P.č.

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € s DPH 

Štvrťrok 2016 

Identifikácia úspešného uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Správa o zákazkách z e-trhoviska - od 18. 04.2016 do 30.06.2016 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

 

 

 Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 5 000 (1 000) € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok


 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA 

Súhrnná  správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie III.  kalendárneho štvrťroka

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov - za 3. štvrťrok 2016

 

P. č.

Hodnota zákazky

v €  s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

9 200,00

 Zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím odstránením stavebných bariér.

UNISTAV NB, s.r.o.

Hrádza 6

 968 01 Nová Baňa

 

 

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 Správa o zákazkách z e-trhoviska - od 1.7.2016 do 30.9.2016 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 5 000 (1 000) € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

 


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA 

Súhrnná  správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000  eur za obdobie IV.  kalendárneho štvrťroka

zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov - za 4. štvrťrok 2016

 

P. č.

Hodnota zákazky

v €  s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Predpokladaná hodnota 28 726,40

Poskytovanie stravovacích služieb – príprava a dovoz pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy v Novej Bani

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Ul .Osvety č. 17

968 01 Nová Baňa

2.

1 631,98

Inovácia IKT – ako cesta k efektívnosti vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím

(PC zostava, Notebook, Klávesnica, Myš)

KREAD –PC s.r.o., Slavomír Kováč

M. Chrásteka 507/9

965 01 Žiar nad Hronom


 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 Správa o zákazkách z e-trhoviska od 1.10.2016 do 31.12.2016 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

1.

VEMEX ENERGO s.r.o.

Moyzesova 936/5

811 05 Bratislava

Dodávka zemného plynu

11 799,17

26.10.2016

2.

ENERGA Slovakia s.r.o

Ul. Mlynské Nivy 48

821 09 Bratislava

Združená dodávka el.energie na rok 2017/2018

3 490,00

26.10.2016

3.

GOTANA s.r.o.

Nedanovce 301

958 43Nedanovce

Inovácia IKT – ako cesta k efektívnosti vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím

(Interaktívna tabuľa, Projektor, Mobilný držiak)(

1 572,00

26.10.2016

4.

ZRUŠENÉ

Inovácia IKT – ako cesta k efektívnosti vzdelávania žiakov s viacnásobným postihnutím

(PC zostava, Notebook, Klávesnica, Myš)

 

 

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 5 000 (1 000) € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

 

 


   

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA 

Súhrnná  správa o zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000  eur za obdobie I.  kalendárneho štvrťroka

zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov - za 1. štvrťrok 2017

 

P. č.

Hodnota zákazky

v €  s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

1 441,80

Stroj umývací

RM Gastro – JAZ s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

  

 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Správa o zákazkách z e-trhoviska - od 1. 1.2017 do 31.3.2017 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

 

 

 Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 5 000 (1 000) € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Správa o zákazkách z e-trhoviska - od 1. 4.2017 do 30.06. 2017 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

 

 

 Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 5 000 (1 000) € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Správa o zákazkách z e-trhoviska - od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 zákaziek na obstaranie bežných tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 111 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky ( EUR s DPH)

Termín uzavretia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

 

 

 Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je vyššia ako 5 000 (1 000) € bez DPH /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok


 
 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - za 4. štvrťrok 2017

 

Číslo zákazky

 Predmet zákazky

 Hodnota zákazky v € s DPH

 Štvrťrok

2017

 Identifikácia úspešného uchádzača

 1.

„Poskytovanie stravovacích služieb – príprava a dovoz

pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy v Novej Bani“

 32 007,00

                      

 4.

 SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17

968 01
Nová Baňa

 

 


 

 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami vyššími ako 5 000 eur za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - za 4. štvrťrok 2017

 

Číslo zákazky

 Predmet zákazky

 Hodnota zákazky v € s DPH

 Štvrťrok

2017

 Identifikácia úspešného uchádzača

1.

Vybudovanie komplexného úseku poradenstva pre  deti so zdravotným znevýhodnením od raného veku so zameraním na deti s poruchami autistického spektra a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v CŠPP Nová Baňa

 5301,00

 4.

 3lobit s.r.o, Dobšinského 14 Bratislava

 

NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11 040 01  Žilina

 

EDUCAPLAY s.r.o. Veľká Okružná 43 010 01  Žilina

 

PROSOLUTIONS s.r.o., Hroznová 3/A  831 01  Bratislava

 

Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2  811 07  Bratislava

 

DIALÓG plus s.r.o.  Hrobákova 9       851 02  Bratislava

 

 


 

                   VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie I. kalendárneho štvťroka 2018

 

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2018

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

1.

Stravovanie zamestnancov

 formou stravovacích

poukážok

    2033,88

    1.

     Up Slovensko, s.r.o.

     Tomášikova 23/D

     821 01  Bratislava

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   29.03.2018

Vypracoval : Ľubica Barborová

 

 


                  VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvťroka 2018

 

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2018

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

1.

Maliarske práce v priestoroch

Elokovaného pracoviska

Spojenej školy, Rekreačná

cesta 393, Nová Baňa

       4654,20

    2.

ANPIT – Anton Pittner

Dlhá lúka 38

968 01  Nová Baňa

IČO:10930272

2.

Vypracovanie znaleckého

posudku na posúdenie

technického stavu plynovej

kotolne v Spojenej škole,

Školská 5 v Novej Bani

       2400,00

    2.

Prvá Inžinieringová

Spoločnosť  s.r.o.

Tehelňa 1959/37

977 01  Brezno

IČO: 50763363

3.

Vypracovanie projektovej

dokumentácie

„Rekonštrukcia plynovej

kotolne“

      3540,00

    2.

Ing. Ladislav Javorek

PROJ-MONT

Staré Grunty 110

966 54  Tekovské Nemce

IČO: 41942493

 

V Novej Bani  11.07.2018

 

 Vypracoval : Ľubica Barborová

 

 


 

                   VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie III. kalendárneho štvťroka 2018

 

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2018

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

1.

Rekonštrukcia plynovej

kotolne

    68274,82

    3.

IMMORTAL, s.r.o.

Repašského 12

841 02  Bratislava

IČO : 47411066

 

 

V Novej Bani 3.10.2018

Vypracoval : Ľubica Barborová

 

 


                  

                  VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

Správa o zákazkách z e-trhoviska – od 1.7.2018  do 30.9. 2018 zákaziek na obstaranie bežných

tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 110 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

P.č.

Identifikácia dodávateľa

Predmet zákazky

Dohodnutá

cena zákazky

(Eur s DPH)

Termín

uzavretia

zmluvného vzťahu

1.

MAGNA ENERGIA, a.s.

Nitrianska 7555/18

921 01  Piešťany

    dodávka

zemného plynu

    12.892,03

03.09.2018

 

V Novej Bani 3.10.2018

Vypracoval : Ľubica Barborová

 


                   

          VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2018

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2018

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

1.

Stravovanie zamestnancov

 formou stravovacích

poukážok

    2880,00

    4.

DOXX stravné lístky  spol.s.r.o.

 Kálov 356

 010 01  Žilina

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   27.12.2018

Vypracoval : Ľubica Barborová                                                   


 

   VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie I. kalendárneho štvrťroka 2019

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2019

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 

     1.  

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   24.4.2019

Vypracoval : Ľubica Barborová                                              


   VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvrťroka 2019

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2019

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 

     2.  

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   29.07.2019

Vypracoval : Ľubica Barborová                                              

 


 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie III. kalendárneho štvrťroka 2019

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2019

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 

 odborné prehliadky, bežný servis výťahu a opravy osobného výťahu  926,40  3.

 LIFT SERVIS Levice s.r.o.

A.Kmeťa 32

934 01  Levice

IČO: 48327964

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   22.10.2019

Vypracoval : Ľubica Barborová                                              

 

 


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie III. kalendárneho štvrťroka 2019

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2019

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 

 dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihrisko v Spojenej škole v Novej Bani 16.800,00  3.

 Veríme v zábavu, s.r.o.

Pod Brezinou 3745/86

91101  Trenčín

IČO : 46167145

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   22.10.2019

Vypracoval : Ľubica Barborová                                              

 

 


 

  VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2019

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2019

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 1

 Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok  6128,00  4.

 DOXX stravné lístky,  spol.s.r.o.                          Kálov 356, 010 01  Žilina          IČO : 36391000

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   13.1.2020

Vypracoval : Ľubica Barborová                                              

 

 


    VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvrťroka 2020

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2020

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 1.

objednávka učebníc pre ŠZŠ ŽTP 2532,00  2.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5,                811 08  Bratislava                    IČO :   31 333 176

 

 

 

 

 

 

V Novej Bani   24.07.2020

Vypracoval : Ľubica Barborová 

 


       

       VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvrťroka 2020

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Číslo

zákazky

       Predmet zákazky

Hodnota zákazky

   v Euro s DPH

Štvrťrok

   2020

             Identifikácia

    úspešného uchádzača

 

 1

Združená dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu na rok 2021, 2022

 8063,44

elektrická energia

2.

 MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18
92101 Piešťany
IČO: 35 743 565

 1.

Združená dodávka 

elektrickej energie a

dodávka zemného plynu  

na rok 2021. 2022

 9818,07

plyn

 2.

 MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18
92101 Piešťany
IČO: 35 743 565

 

V Novej Bani   24.7.2020

Vypracoval : Ľubica Barborová   


    VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2020

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

      2368,80

servis okien a výmena tesnenia

 

 MP-PLAST, s.r.o.,                Kozárovce 485                         935 22  Kozárovce       IČO: 34144391

2.

2179,00

nákup IKT techniky - tablety

 Elektrosped, a.s.,                   Pestovateľská 13,                                 821 04  Bratislava        IČO : 35765038

3.

1487,73

Nákup súborového servera

 MakroFoto s.r.o.                         Karloveská 6C                                       842 02  Bratislava       IČO 45890714

4.

2472,96

nákup IKT techniky - notebook, monitor

 ALZA SK, s.r.o.                             Bottova 6654/7                                       811 09  Bratislava          IČO: 36562939

 

V Novej Bani dňa 28.1. 2021

Vypracoval : Ľubica Barborová

 


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie I. kalendárneho štvrťroka 2021

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

     2472,96

nákup IKT techniky - notebooky

  ALZA SK, s.r.o.                             Bottova 6654/7                                       811 09  Bratislava          IČO: 36562939

 

2.

 

   

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 28.4 2021

Vypracoval : Ľubica Barborová

 


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvrťroka 2021

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

1312,00  učebnice pre ŠZŠ

SPN Mladé Letá, s.r.o.

Sasinkova 5

811 08  Bratislava

IČO: 31333176

 

2.

 

   

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 28.7. 2021

Vypracoval : Ľubica Barborová


 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie III. kalendárneho štvrťroka 2021

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

3800,00 vypracovanie projektovej dokumentácie  k prestavbe garážových priestorov na priestory cvičebné

PROJEKT ATELIÉR NB s.r.o.

Bernolákova 36/11

968 01  Nová Baňa

IČO: 45536813

 

2.

119917,00 

 prestavba garážových priestorov na priestory cvičebné

 UNISTAV NB s.r.o.                         Hrádza 6                                             968 01  Nová Baňa                             IČO 36820156

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 05.10. 2021

Vypracoval : Ľubica Barborová

 


 

 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2021

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

      4760,15

Výmena opotrebených a poškodených drevených okien v suteréne budovy školy

  MV-PLAST, s.r.o.                       Kozárovce 485                                   935 22  Kozárovce  IČO . 34144391

2.

2131,00

zariadenie miestnosti pre potreby školského klubu detí nábytkom

 INSGRAF s.r.o.                             Kráľovská 824/8,                                   927 01  Šaľa           IČO: 47078839

3.

1062,30 

 dovybavenie triedy ŠMŠ nábytkom

 NOMILAND s.r.o.                       Magnezitárska 11,                                 040 13  Košice       IČO : 36174319

 

V Novej Bani dňa 24. 01. 2022

Vypracoval : Ľubica Barborová

 

 


 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách postupom podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z.z.

                               a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                                                s využitím elektronického trhoviska

                            za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2022

 

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

    43826,65

dodávka zemného plynu

  MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.

Ivánska cesta 30/B, 821 04  Bratislava

IČO: 50060872

 

     

 

V Novej Bani dňa 03. 01. 2023

Vypracoval : Ľubica Barborová

 


 

 

               VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách priamym zadaním podľa §10  ods. 15  zákona o VO

                                        za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2022

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

    SPOT

dodávka elektrickej energie

  MGANA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany

IČO: 35743565

 

     

 

V Novej Bani dňa 03. 01. 2023

Vypracoval : Ľubica Barborová


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvrťroka 2023

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

1191,10  učebnice pre ŠZŠ

Preskoly.sk

Vajnorská 10601/136A

831 04  Bratislava

IČO: 51692881

 

2.

 

   

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 04.06.2023

Vypracoval : Ľubica Barborová


VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 5 000 Eur

                                        za obdobie II. kalendárneho štvrťroka 2023

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

1277,80  učebnice pre ŠZŠ

SPN Mladé Letá, s.r.o.

Sasinkova 5

811 08  Bratislava

IČO: 31333176

 

2.

 

   

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 04..06. 2023

Vypracoval : Ľubica Barborová


 

        Súhrnná správa o zákazke na dodávku tovarov zadávaná postupom podľa §110

 Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                     za obdobie III. kalendárneho štvrťroka 2023

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

5430,62

dodávka elektrickej energie

pre rok 2024

  MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01  Piešťany

IČO: 35743565

2.

 

   

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 19..7. 2023

 

Vypracoval : Ľubica Barborová

 


 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 5, NOVÁ BAŇA

 

        Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami nižšími ako 10 000 Eur

                                        za obdobie IV. kalendárneho štvrťroka 2023

 

Zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zákazky

Hodnota zákazky v Euro s DPH

 

Predmet zákazky

 

Identifikácia úspešného uchádzača

1.

9324,00 nákup a montáž kamerového systému pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku Spojenej školy

Martin Rajnoha-MaSys      Hviezdoslavova 385/10                       968 01  Nová Baňa

IČO: 52824489

2.

 

   

3.

 

 

 

 

V Novej Bani dňa 15..01. 2024

Vypracoval : Ľubica Barborová