Dnes je 23.08.2019
Meniny má Filip
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
odborný zamestnanec CŠPP – špeciálny pedagóg
 
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2018
 
Miesto výkonu práce:
 

     -       Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

     -       Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa 

     -       Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy,

           Školská 5, Nová Baňa

 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
 
Ďalšie požiadavky:
 
-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 
-        flexibilita, kreativita
 
-        zodpovednosť
 
-        kladný vzťah k deťom
 
-        bezúhonnosť
 
 
Stručná charakteristika:
Samostatná odborná činnosť zahrňujúca individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s narušeným psychosociálnym vývinom, spojená so
špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na vzdelávací
proces, ktorú zabezpečuje špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej
poradne vrátane vypracovávania podporných, rozvojových, preventívnych a diagnostických postupov.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
-        žiadosť o prijatie do zamestnania
 
-        motivačný list
 
-        profesijný životopis
 
-        doklady o vzdelaní
 
 
Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:    
 
                Spojená škola
    Školská 5
    968 01   Nová Baňa
 
alebo na e-mail: specskola.novabana@gmail.com
                           karin.gaziova.nb@gmail.com
 
telef. kontakt: 045/6856546
 
Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
 
 
 

 Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

 oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

majster odbornej výchovy

pre uč. odbor Pomocné práce v administratíve a službách

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019 (doba určitá)

 

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť

   Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších

predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.

 

Ďalšie požiadavky:

-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

-        flexibilita, kreativita

-        zodpovednosť

-        kladný vzťah k deťom

-        bezúhonnosť

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je majster

odbornej výchovy, pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského

vzdelávacieho programu v odbornom učilišti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        motivačný list

-        profesijný životopis

-        doklady o vzdelaní (fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní)

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

(v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

a v súlade s Nariadením GDPR)

 

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou do 10.08.2019

 na adresu:          Spojená škola

  Školská 5

  968 01   Nová Baňa

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                              karin.gaziova.nb@gmail.com

 

telef. kontakt:   045/6856546

                         0911 505 589 (PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka školy)