Dnes je 18.01.2022
Meniny má Bohdana
Vyhladávanie v stránke

 

 Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

pedagogický asistent

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2022, príp. dohodou  (doba určitá), kratší pracovný čas

 

Miesto výkonu práce:

- Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa

- Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Stručná charakteristika:

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je pedagogický asistent, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na realizácii školského vzdelávacieho programu v špeciálnej škole.

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. (zaradenie pedagogického zamestnanca do platových tried v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a dĺžky praxe).

 

Ďalšie požiadavky:

-        kladný vzťah k deťom

-        schopnosť pracovať v tíme

-        flexibilita, kreativita, zodpovednosť

-        znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

-        bezúhonnosť

-        zdravotná spôsobilosť na výkon práce

-        ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-        žiadosť o prijatie do zamestnania

-        motivačný list

-        profesijný životopis

-        doklady o dosiahnutom vzdelaní (fotokópie dokladov)

-        súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou

 na adresu:         Spojená škola

                            Školská 5

                            968 01 Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                                  

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (riaditeľka školy)