Dnes je 16.05.2021
Meniny má Svetozár
Vyhladávanie v stránke

 

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

odborný zamestnanec – liečebný pedagóg

 

Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody (doba určitá)

Miesto výkonu práce:

 • Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

-   

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • flexibilita, kreativita
 • zodpovednosť a kladný vzťah k deťom

 

Stručná charakteristika:

Samostatná odborná činnosť zahrňujúca liečebno-výchovnú psychoterapeutickú individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom, ktorú zabezpečuje liečebný pedagóg špeciálno-pedagogickej poradne a špeciálnej školy.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní (fotokópie dokladov)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením GDPR)

 

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:         

  Spojená škola

  Školská 5

  968 01   Nová Baňa

 

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                             

telef. kontakt:  045/6856546, 0911 505 589 (PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka školy)

 

 

Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
 
 
odborný zamestnanec CŠPP – špeciálny pedagóg
 
 
Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody (doba určitá)
 
Miesto výkonu práce:
 • Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa
 
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Ďalšie požiadavky:
 
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť na výkon práce
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
- flexibilita, kreativita
- zodpovednosť a kladný vzťah k deťom
 
 
Stručná charakteristika:
Samostatná odborná činnosť zahrňujúca individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s narušeným psychosociálnym vývinom, spojená so špeciálno-pedagogickou diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na vzdelávací proces, ktorú zabezpečuje špeciálny pedagóg ako odborný zamestnanec špeciálno-pedagogickej poradne vrátane vypracovávania podporných, rozvojových, preventívnych a diagnostických postupov.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní (fotokópie dokladov)
- súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením GDPR)
 
 
Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:    
 
                Spojená škola
    Školská 5
    968 01   Nová Baňa
 
alebo na e-mail: specskola.novabana@gmail.com
                           
 
telef. kontakt: 045/6856546, 0911 505 589 (PaedDr. Karina Gažiová - riaditeľka školy)