Dnes je 27.05.2018
Meniny má Iveta
Vyhladávanie v stránke

Spojená škola, Školská 5, 968  01 Nová Baňa

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

odborný zamestnanec CŠPP – špeciálny pedagóg

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2018

 

Miesto výkonu práce:

 • Spojená škola, Školská 5, 968 01  Nová Baňa
 • Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa 
 • Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa

 

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.

 

Ďalšie požiadavky:

 •  znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)
 •  flexibilita, kreativita
 •  zodpovednosť
 •  kladný vzťah k deťom
 •  bezúhonnosť

 

Stručná charakteristika:

Samostatná odborná činnosť zahrňujúca individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi

výchovno- vzdelávacími potrebami a s narušeným psychosociálnym vývinom, spojená so špeciálno-pedagogickou

diagnostikou a výchovným poradenstvom v nadväznosti na vzdelávací proces, ktorú zabezpečuje špeciálny

pedagóg ako odborný zamestnanec špeciálnopedagogickej poradne vrátane vypracovávania podporných, rozvojových,

preventívnych a diagnostických postupov.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • motivačný list
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní

Doklady je potrebné doručiť písomnou formou na adresu:    

              Spojená škola

  Školská 5

  968 01   Nová Baňa

alebo na  e-mail:  specskola.novabana@gmail.com

                             karin.gaziova.nb@gmail.com

 

telef. kontakt:  045/6856546

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov

v zmysle  zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov.