Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 17.08.2018
Meniny má Milica
Vyhladávanie v stránke

 

ZDRUŽENIE RODIČOV

 

Vedenie školy veľmi úzko spolupracuje s rodičmi prostredníctvom zasadnutí Združenia rodičov.

Tieto zasadnutia sa uskutočňujú dvakrát ročne a to zakaždým v tieto dni:

  • v deň začiatku školského roka o 9.30 hod.

  • v deň nástupu do školy po jarných prázdninách o 9.30 hod.

Rodičia odhlasovali na svojom zasadnutí v septembri 2017 finančný príspevok  10 € za každého žiaka. Finančný príspevok vyberá triedny učiteľ a Bc. Ingrid Volfová. Z týchto príspevkov sa hradia cestovné náklady na exkurzie,  výlety a súťaže, poplatky pri vstupe do kín, divadiel, múzeí, ceny pre víťazov rôznych súťaží, vecné ceny a odmeny vyznamenaným žiakom na konci šk. roka, ceny za vzornú dochádzku do školy a správanie, náklady pri záverečných učňovských skúškach, náklady na prípravu občerstvenia pri rôznych podujatiach a vystúpeniach žiakov a pod.

V súčasnosti je spoločným záujmom vedenia školy a Združenia rodičov podpora vzdelávania rodičov  v práci s počítačom a s internetom. Rodičia, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s počítačom a získať základné zručnosti v práci s internetom, sa môžu prihlásiť na základný kurz  u riaditeľky školy.