Dnes je 20.06.2024
Meniny má Valéria
Vyhladávanie v stránke

Odkazy na organizácie s podobným zameraním činnosti alebo na spolupracujúce inštitúcie:

 

 


 

Ministerstvo školstva SR 

 www.minedu.sk

Okresný úrad Banská Bystrica, zriaďovateľ

www.minv.sk/?informacie-odboru-skolstva

Štátny pedagogický ústav, Bratislava

www.statpedu.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

www.vudpap.sk

Pedagogická fakulta UK , Bratislava

www.fedu.uniba.sk

Dialóg spol. s r.o.  Bratislava- diagnostika a liečba porúch reči a učenia

www.dialogzdravotnictvo.sk

 

 

 

 

Andreas n.o.,  Bratislava - spoločnosť pre ľudí s autizmom 

www.andreas.sk

Informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí 

www.ozinfodom.info

M PARTNERS Servis pre školy a školské zariadenia 

www.mpartners.szm.com

Základný kurz enkaustiky pre učiteľov a žiakov ŠZŠ ŽTP 

Laura Écsiová - L.E.TREND

NBsieť, Internetový provider, spolutvorca stránok specialnaskola.sk 

www.nbsiet.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

www.upsvar.sk