Dnes je 25.11.2020
Meniny má Katarína
Vyhladávanie v stránke

 

 
Milí priatelia, aj naši žiaci prešli na domáce vzdelávanie.  V priamej spolupráci s rodičmi, či Dss Hrabiny a
pod našou taktovkou sa snažia plniť si úlohy v rámci možností. Postupne vám ich budeme predstavovať.
Prajeme vám hlavne pevné zdravie a veľa síl v týchto časoch.

Matúš a jeho vzdelávanie doma - odpis textu, výroba veľkonočného vajíčka, príprava jedál...
 
 
 
 

Netradičná Hodina

Pred jarnými prázdninami sme zrealizovali netradičnú vyučovaciu hodinu, kedy sa žiaci IX.A triedy  prišli podeliť o svoje vedomosti so žiakmi IV.A triedy. Témou vyučovacej hodiny bola stavba tela, vnútorné orgány. Žiaci IX.A si učivo zopakovali a nám podali množstvo nových informácií zaujímavou formou, ktoré boli prínosné pre žiakov IV.A. Učivo nám sprístupnili názornými ukážkami s použitím rôzneho motivačného vyučovacieho materiálu. Na konci vyučovacej hodiny si pán učiteľ žiakov preskúšal a ocenil ich aktivitu a vedomosti. Našim žiakom sa takáto vyučovacia hodina páčila, nové vedomosti určite zúročia na ďalších hodinách vlastivedy. Ďakujeme pánovi učiteľovi a jeho žiakom.


Karneval v Spojenej škole, v Novej Bani

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita a originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala výborná hudba, hudobná skupina JARSTALUB zo Župkova s pestrým programom. Zábavné súťaže striedali tanečné kolá. Odmenou pre deti boli zaujímavé ceny, ich úsmev na tvári a spokojnosť. Všetci prežili jedno čarovné popoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky. Veľmi pekne z celého srdca ďakujeme hudobnej skupine Jarstalub zo Župkova a pánovi starostovi Ing. J. Tomášovi, za ústretovosť a uvoľnenie zamestnancov zo zamestnania, ktorí spievajú v hudobnej skupine.

 

Mgr. Renáta Gregorová, zástupkyňa riaditeľky OU ŽTP a PŠ

 


ZIMNÉ NÁRODNÉ HRY ŠPEC. OLYMPIÁD 2020

9.-11. februára 2020 sa odohralo prvé a zároveň najväčšie podujatie v tomto roku, ktoré organizovali Špeciálne olympiády Slovensko.

Bola to veľká príležitosť aj pre našich športovcov. Príprava sa vyplatila a priniesla bohatú úrodu umiestnení.

Andrejka Šarköziová získala v behu na snežniciach 5. a 3. miesto.

Zuzka Eremiášová v rovnakých disciplínach 7. a 2. miesto.

Chlapci súťažili v bežeckom lyžovaní a Frederik Baranec sa umiestnil na 2. a 3. Mieste, Filip Štrbáň priniesol zlato a bronz.

 

Veľmi sme na všetkých hrdí a tešíme sa na ďalšie úspechy.   


 

Deň zábavy

Už celý týždeň prebiehali prípravy na karnevalový deň. V piatok sa posupne presúvali do CVČ pestrofarebné masky, ktoré predstavovali rozprávkové tajuplné, ale aj realistické postavy. Pohoda, zábava, tanec a súťaže boli v ten deň našimi nerozlučnými kamarátmi.


 

Kamarátstva nikdy nie je dosť.

Deti z MŠ Nábrežná a naše deti mali možnosť v mesiaci január nahliadnuť do priestorov svojich zariadení. Hrať sa a pracovať tak, ako to robia "tí druhí. " Zaujímavosťou pre našich hostí bolo vyskúšať si terapie v stimulačnej miestnosti, pod vedením našej pani psychologičky.


Príprava na súťaž

13. januára žiaci z 9.A, 6.A a PAS si boli vyskúšať bežkovanie a oboznámiť sa so snežnicami v blízkom stredisku Drozdovo. Vo februári budú mať možnosť zasúťažiť si v tejto oblasti. Držíme im palce.


Stretnutie v knižnici.

P. učiteľka Papánková a jej žiaci navštívili Mestskú knižnicu, aby nasiakli vôňu kníh, ponorili sa do ich príbehov a odhaľovali tajomstvá, ktoré každá kniha ukrýva.

 


Vianočné zvyky.

Rok, čo rok si ich pripomíname a vždy sa nám zdajú úžasné a krásne, pretože doma, v našich rodinách, sa pretavia do skutočnosti v podobe kaprích šupín pod obrusom, oblátky s medom a cesnakom, hviezdičky uprostred rozkrojeného jabĺčka a šteklivo rozvoniavajúcej vianočnej kapustnice. Škola stíchne, svetlá sa zhasnú a každý z nás sa poponáhľa hľadať čaro Vianoc do svojich rodín. Prajeme všetkým našim priaznivcom, aby ho našli v kruhu tých, ktorých nadovšetko milujú. 

 

   

 


Pestré všeličo

Nakupujú všetci, nakupujeme aj my. Vďaka vianočnej burze mohli aj naše deti pripraviť prekvapenie pre svojich blízkych.

 

 


 

Sv. Lucia

13. december - za pohanských čias sa tento dátum považoval za začiatok roka. Kresťanské obdobie uctieva sv. Luciu a tradičné zvyky boli spojené so zaháňaním zla a prípravou na Vianoce. 

  


Hudobná skupina v Spojenej škole“

 Dňa 11.12.2019 bolo už od rána na našej škole cítiť tú pravú sviatočnú atmosféru. Všade sa šíril duch Vianoc, najkrajších sviatkov v roku. Hudobná skupina „JARSTALUB“ zo Župkova, nám spríjemnila chvíle krásnymi vianočnými pesničkami, za čo im veľmi pekne zo srdca ďakujeme. 

 


Aktivity pod záštitou Špeciálnych olympiád Slovenska

10. decembra p. Kokavcová a doteraz úspešní športovci - Z. Eremiášová a F. Štrbáň zažili mimoriadnu udalosť v hoteli HOLLIDAY INN v Bratislave, kde bol zorganizovaný vianočný raut pre všetkých víťazných športovcov v uplynulom období.

 

11. decembra náš súťažný tím zamieril opäť do Bratislavy, kde Špeciálne olympiády Slovenska usporiadali Majstrovstvá Slovenska v bocci. Zo 70 športovcov získal I. Berky 2. miesto a F. Štrbáň 1. miesto. Blahoželáme.

 


Rozlúčka ped Vianocami

Vianočným programom pre blízkych našich detí otvárame aj v našej škole čas príjemného čakania na plnenie aj tých najtajnejších želaní. Piesne, tance, dramatické pásma, tóny hudobných nástrojov predniesli prítomným nielen žiaci Spojenej školy, ale aj milí hostia zo Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Prajeme všetkým prekrásne Vianoce.

 Vianočný program na Rekreačnej ceste sa konal 20.12. 2019, kde si žiaci spolu s ich pani učiteľkami pripravili pre Vás krásny program.                                                                                                                                                                                      Emócie nenechali na seba dlho čakať a výkony našich detí vyčarovali úsmev na perách a aj slzička sa objavila v našich očiach. 

 
 

 


Mikuláš

 Sniežik padá, vietor fúka, Mikuláš nám dary núka. Veru, veru, ten čas prišiel a my sme netrpezlivo čakali, kedy sa otvoria dvere a vojde ku nám Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Básničky, piesne a hlavne veľa sľubov roznežneli jeho srdce a všetkým porozdával sladké odmeny.

 


Ako to bolo s Barborkou?

 Tieto tajomstvá o 4. decembri sa dozvedeli naši žiaci prezentáciou predkresťanských a kresťanských zvykov, spojených s týmto dňom. Barbora v bielom oblečení a s husím krídlom v ruke, pozdravila aj našich žiakov. Porozdávala im čerešňové halúzky – barborky, ktoré si odniesli do tried a budú sa tešiť z kvietkov, ktoré na nich do Vianoc rozkvitnú.

 


Mikulášsky stolnotenisový turnaj

7. ročník tejto súťaže sa odohral 4. decembra 2019 v telocvični DSS Hrabiny. Organizátorom bola naša škola a podujatie zastrešili Špeciálne olympiády Slovensko. Okrem športovcov z našej školy a DSS Hrabiny, sme privítali účastníkov zo SŠI Levice, ŠZŠ Žarnovica a ŠZŠ Žiar nad Hronom. Našim žiakom sa mimoriadne darilo a získali 1. miesto vďaka Z. Eremiášovej, 2.miesto zásluhou F. Baranca a F. Štrbáňa. Odmenou boli nielen medaily, ale aj predčasný príchod Mikuláša so sladkými balíčkami.

 
 

 


Kto to na nás hľadí?

Veľké brucho, čierny klobúk, mrkvový nos a švihácka mašľa, takéhoto snehuliaka vytvorila Paťka Zupková prstomaľbou a získala tak obdiv nielen na našej škole, ale jej dielo zaujalo aj pracovníkov Slovenskej distribučnej, ktorí každým rokom hľadajú nápady pre svoje vianočné pozdravy medzi žiackymi dielami. Tento rok bola úspešná naša škola, vďaka výtvarnej práci Paťky Zupkovej. Tešíme sa, že sa aj týmto spôsobom zviditeľnia žiaci so zdravotným znevýhodnením a ich nadanie.


TATRANSKÍ RYTIERI 

Žiaci 3. ročníka OU – záhradníci sa zúčastnili 3. ročníka súťaže Tatranskí rytieri. Koordinátorkou projektu bola pani učiteľka Katarína Eliasová. Téma – „ ZERO WASTE – produkujeme čo najmenej odpadu“ motivovala žiakov k vytvoreniu reálneho diela – metly z PET fliaš a EKO  HLIADKA sa podujala obnoviť a skrášliť časť školského pozemku. Tieto zámery boli ocenené 3. miestom a súťažiaca trieda získala od spoločnosti Tatry mountain resort, a.s. jednodňový darčekový poukaz na lanovkovú prepravu vo vybraných strediskách v Nízkych alebo Vysokých Tatrách. 

 


 Hovorme o jedle

 V predchádzajúcich dňoch sme boli informovaní o vyhodnotení príspevkov tejto súťažno – vzdelávacej aktivity. Naše úsilie bolo ocenené strieborným diplomom za aktívnu účasť v VII. ročníku súťaže Hovorme o jedle.

 


Oddych a zábava s kamarátmi

Pod týmto názvom bol podaný projekt na nadáciu EPH. Jeho cieľom bolo zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu detí so zdravotným postihnutím v Spojenej škole Nová Baňa. Zaujímavé prostredie pre výučbu, striedanie práce s oddychom, toto všetko sa nám teraz darí vďaka úspešnosti projektu.

Nadácia EPH existuje od roku 2014 a bola založená spoločnosťou Energeticky a průmyslový holding a.s.. Jej zámerom je podporovať a rozvíjať občiansku spoločnosť, pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách. Budovanie občianskej spoločnosti je beh na dlhé trate. Každé obdobie má však svojich vitálnych bežcov, ktorí posúvajú kvalitu pozitívnych hodnôt dopredu. Významnú úlohu tu zohráva fungovanie tretieho sektoru, ktorý chráni práva najzraniteľnejších členov spoločnosti. Nadácia EPH je takýmto vitálnym bežcom a sme poctení tým, že v objektíve záujmu sa ocitla aj naša škola. Vďaka sponzoringu bol na školskom dvore vybudovaný altánok s tabuľou, kde v príjemnom prostredí je možné realizovať výučbu a relaxačné aktivity.

Október nás všetkých prekvapil slnečnými dňami, a preto učitelia vymenili vnútorné priestory triedy za hodinu v prírode, pod strechou nového altánku. P. učiteľka Koniarová so svojimi piatakmi zvolila tento spôsob na hodine Vlastivedy, pri opakovaní témy – život bylín, život drevín.

Pracovali pri stole aj pri tabuli, veľkou výhodou bolo rastlinku si v tráve odtrhnúť, pristúpiť ku stromu a pretaviť teóriu do praxe. V poobedných hodinách p. asistentka Kokavcová realizovala relaxačné aktivity v novom altánku, deti skladali puzzle, hrali pexeso, niektorí si zašportovali s novým športovým náradím.

Naše veľké poďakovanie patrí Nadácii EPH a ochotným ľuďom, ktorí v nej pracujú.

 


 Keď fujara nie je fujara

Zvrieť oči a počúvať krásne tóny. Všetci sme presvedčení, že je to hra na fujare. Skutočnoť nás prekvapila. Bola to obyčajná rúra od vysávača. Takto sa s nami zahrával pán Budinský, folklorista z Očovej, ale rodák z Novej Bane. Hrou, spevom a humorným slovom potešil naše deti už po niekoľký krát.

 

 

 


 Bocca - 7.11.2019

Už druhým rokom sme realizovali Jesenný turnaj v bocci za finančnej pomoci organizácie Špeciálne olympiády Slovensko. Turnaja sa zúčastnili žiaci Spojenej školy Nová Baňa, Spojenej školy internátnej Levice, Špeciálnej základnej školy Žiar nad Hronom a klienti Domova sociálnych služieb Hrabiny. Po dvadsiatich zápasoch bolo jasné, kto sa ako umiestnil. Aj keď nám šťastie neprialo, radosť z pohybu nám nechýbala.

 

 


 Helloween párty

Tohto roku sme sa znovu tešili na koniec októbra - Helloween párty. Dôkladne sme sa na to pripravovali, vyrábali sme výzdobu. Maľovali sme si strašidelné plášte. Keď prišiel ten očakávaný deň, tváre sme si vymaľovali farbami, obliekli kostýmy a začala zábava. Šantili sme a tancovali, kým sme vládali. Potom sme sa posilnili pohostením, džúsom a oddychovali pri hrách. Bolo nám veľmi dobre.

 

Halloween  párty

 


Kocúr v čižmách

25.10.2019 sme zažili príjemné chvíle v prítomnosti hercov Bábkového divadla Lienka z Kanianky. Ponúkli nám príbeh Kocúra v čižmách prostredníctvom farebných bábok, chytľavých pesničiek a rozprávkových hádaniek. 

TRANSFIGURÁCIE

Žiaci Spojenej školy z Novej Bane sa 17.10.2019 zúčastnili vzdelávacieho programu "Tvoriť môže každý" v Nitrianskej galérii. Spoločne si  prezreli výstavný projekt maliarky Ľudmily Machovej, ktorá  vníma, že hodnota vecí sa môže meniť práve tým, že na  ne pozeráme cez vlastnú telesnú a zmyslovú skúsenosť. Žiaci pracovali viacerými pohľadmi, čím vytvárali  rôzne transfigurácie. 

 


 Hovorme o jedle

Opäť sme mali na našej škole týždeň venovaný stravovaniu. Od. 14.10. do 18.10. sme žili touto témou prostredníctvom prezentácií, prípravou rôznych jedál a samozrejme aj ich konzumáciou, výtvarnými technikami s danou problematikou a riešením zadaných úloh. Zaujímavý bol deň s mliekom, sladkým medom, pestrými cestovinami. Všetko ostatné sa dozviete prostredníctvom fotodokumentácie.


 Cvičenie v prírode

Kohútovo, Háj

Krásne  počasie, batohy s dobrotami a odhodlanie zdolať trasu až do cieľa, to bolo našou výbavou v utorkový deň. V Kohútove nás čakali športové aktivity a hľadanie pokladu, ktorý deti našli a spravodlivo si ho rozdelili. Starší žiaci putovali až na rozhľadňu Háj, odkiaľ obdivovali pestré divadlo s jesennými farbami.

 

 


 NÁŠ DEŇ PRE VÁS

Jesenné dni majú niekoľko prívlastkov. Začínajú školské povinnosti, dni sa skracujú, mení sa charakter počasia a začína obdobie jarmokov. Nová Baňa píše už 28 ročnú tradíciu a „ Náš deň pre Vás“, teda tzv. malý jarmok, ktorý si vzala pod patronát Spojená škola, sa konal 26.9.2019 už po ôsmy krát. Náš malý jarmok je spojením tradície a zábavy. O pripomenutie remeselných techník sa postarali pedagógovia školy a naši hostia. Pri vstupe do sály Centra voľného času mal človek pocit vnorenia sa do včelieho úľa, kde to šumí a každý usilovne pracuje. Hneď pri vchode bol hlúčik malých hrnčiarov, ktorí sledovali majstrovstvo pána Fialu. Zvedaví záujemcovia sa mohli pustiť aj do iných zaujímavých techník. Paličkovanie viedla p. Macková a p. Mikušková, p. Ďurta šikovne prepletal s pedigom, slané cesto pomáhala formovať p. Lauková, výrobky z plátna ste si zhotovovali s p. Červenákovou, zázračným plstením nás viedla p. Úškrtová, sladké medovníky ste si vyzdobili s p. Gulliver, srdiečka bez možnosti konzumácie nám ponúkli kolegyne p. Podušková a p. Lalková. Včelie produkty a výrobu sviečok spropagoval p. Píš a tradičnú výrobu z dreva ponúkol náš ďalší hosť, p. Majtan. No a bez zábavy by to naozaj nešlo ani dnes. O túto časť príjemného dňa sa postarali deti zo Spojenej školy, deti a mladí ľudia zo Základnej umeleckej školy a vystúpenie si pripravili aj deti zo súboru – Novobanček. Počas celého podujatia sa vám sprievodným slovom prihovárala pani riaditeľka Spojenej školy, p. Gažiová a malý jarmok slávnostne otvoril primátor mesta, p. Jaďuď. Krásna harmónia dávnych tradícií a aktuálnej súčasnosti bola prítomná počas celého podujatia.

 

 


  Darovaná radosť

12. september bol pre našu školu vzácnym dňom, kedy bolo oficiálne otvorené detské ihrisko vďaka finančnej pomoci Prvej stavebnej sporiteľni. Za túto spoločnosť bol prítomný pán Ing. I. Béreš, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil, že nie sú pre nich dôležité len uspokojivé sumárne čísla, ale ich cieľom je pomáhať tam, kde je to potrebné. Pomoc sme získali aj od spoločnosti LIDL, ktorá nám poskytla občerstvenie a pani L. Valová venovala deťom balóny.

Všetkým zo srdca ďakujeme.

 


 Čo nového v našej škôlke

Ani naši najmenší nezaostávajú za aktivitou starších žiakov. Usilovne pracujú, tvoria, sú zaujatí hrou, športujú, nedajú sa zahanbiť pri podujatiach s deťmi ostatných škôlok mesta. Sú to naše malé tváričky, ktoré nám vyčarujú úsmev na perách.

 

 


Radosť, úspech,výhra....

Úspešná premiéra na Majstrovstvách SR 24. - 25. júna 2019 sa naši žiaci zúčastnili 23. ročníka Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike v Košiciach. 6 disciplín a 6 medailí, to bola úspešná žatva z tohto podujatia. Z. Eremiášová –  zlato v skoku do diaľky a striebro v hode kriketovou loptičkou. F. Štrbáň – zlato v hode kriketovou loptičkou a striebro v behu na 25m. T. K. Hedervári – zlato v behu na 400m a zlato v skoku do diaľky. Spokojnou trénerkou je M. Kokavcová. Srdečne všetkým gratulujeme.

 

   

 


 Vďaka za pomoc

Vyspelosť spoločnosti sa meria ochotou silných pomáhať tým slabším. Túto skutočnosť sme pocítili prostredníctvom spoločnosti CORTIZO SLOVAKIA a.s. Nová Baňa, ktorá našej škole poskytla časť z 1% dane na základe daňového priznania vo výške 1 000eur. Prajeme im úspech a ďakujeme za ochotu pomáhať.

 


 Šport nie je našim deťom cudzí, o čom svedčia mnohé športové aktivity počas školského roka. Mať však vonkajšie fitness je túžbou mnohých škôl. Nám sa to podarilo vďaka veľkorysosti pána T. Kyselicu, ktorý je konateľom firmy – Veríme v zábavu so sídlom v Trenčíne. Vybraté prvky slúžia deťom na relax, rehabilitáciu a posilňovanie svalov. Srdečne ďakujeme.

  


  Prezentácia prác detí v RTVS

Mnohí z nás obľubujú reláciu RTVS „ Postav dom, zasaď strom.“ 22.6. 2019 v nej mali premiéru aj žiaci PRŠ s triednou učiteľkou Zuzkou Gulliver. Výrobky, ktoré do relácie poslali, boli inšpiratívne aj pre moderátorov a tí sa rozhodli odmeniť šikovné ruky ročným predplatným časopisu Tvorivé bývanie.  Blahoželáme.

 

 


 18.6. deň netradičných športov

 Lukostrelba, lacrosse, skákanie vo vreci a mnohé iné nezvyčajné športové aktivity boli súčasťou utorkového dňa. Dvor sa naplnil radosťou z výhier a prekonaním detských možností. Nikto nezostal bokom a nikto nebol porazený.

 


 Tajomstvo ,,Fabkovie domu“

V pondelok, 17. júna, sa žiaci dvoch tried vybrali za tajomstvom 200 rokov starého domu na Brehoch. Naším sprievodcom bol pán Fiala, ktorý nám poodhaľoval všetky jeho zaujímavosti.

Ďakujeme mu za veľmi príjemné dopoludnie. 

 


Olympijský deň

13. júna sme v škole zažili olympijské súťaženie. Disciplíny, šité na mieru každému, zabezpečili úspešnosť všetkým zúčastneným. Aká bola odmena?

Dobrý pocit z pohybu, zlatá medaila a niečo sladké pod zub. 

 


Víťazi aj porazení s úsmevom

Šport a zábava to bol hlavný motív turnaja v bocci, ktorý sa odohral 11.6 v Hrabinách. Účastníkmi boli deti DSS a žiaci našej školy. Dobrá nálada nechýbala žiadnemu družstvu, družstvá boli dvojčlenné. Prvé a tretie miesto získali deti z DSS a 2. miesto si vybojovali naši žiaci – David Kašpar a Dušan Bitara. 

 


Návšteva záchrannej zdravotnej služby mesta Nová Baňa

Aj v tomto školskom roku sme so žiakmi našej školy absolvovali návštevu záchrannej zdravotnej služby v našom meste. Boli sme zvedaví na novú, žltú  sanitku, ktorú sme zahliadli z okien našej školy.

Čakali nás záchranári, pripravení stráviť s našimi žiakmi spoločné chvíle. Dovolili nám vstúpiť do sanitky, poprezerať si špičkové vybavenie a spýtať sa na funkcie jednotlivých prístrojov. Niektoré si žiaci mohli vyskúšať aj na vlastnej koži. Pracovníci záchrannej služby ochotne žiakom všetko vysvetľovali a  trpezlivo im zodpovedali všetky otázky. Oboznámili nás s lepším vybavením sanitky, s väčšou bezpečnosťou a komfortom pre pacientov a samozrejme pre záchranárov. Nová sanitka im prináša lepšie pracovné podmienky. Pri výjazdoch, ako nás informoval záchranár, mnohokrát zohrávajú významnú úlohu minúty, či sekundy pri záchrane pacienta. Táto sanitka zabezpečuje lepšie podmienky, aby sa životy ľudí čo v najväčšej miere podarilo zachrániť. Záchranári priblížili žiakom svoju prácu a vysvetlili, kedy je vhodné volať záchrannú zdravotnú službu a vystríhali pred neopodstatnenými výjazdmi a zneužívaním tiesňovej linky. Odmenou pre nás bola siréna, ktorú si pre nás na záver dovolili pustiť.

Zo srdca ďakujeme dvojici záchranárov Vladimírovi Adamcovi a Evke Repiskej, ktorí nám s láskou venovali svoj vzácny čas a formou zážitkového učenia sprostredkovali žiakom nové vedomosti a zručnosti.

Ďakujeme vám záchranári  za pomoc, ktorú nám poskytujete a pomáhate v chvíľach života, kedy aj sekundy trvajú hodiny.

 

 

 


Oddych a zábava v Zveroparku

Koniec roka je čas výletov a my sme ho absolvovali v Zveroparku – v Revišti. Domáce a lesné zvieratká, rozprávková cesta, skákací hrad, hladkací kútik a mnoho iných zaujímavých atrakcií nás 10. a 24. júna čakalo v prostredí obklopenými horami. Súčasťou prehliadky bola súťaž o najkrajšieho strašiaka. A toto je ten náš. Navštívte stránku Zverparku- facebook a podporte našu snahu vyhrať. Hlasuje sa od 1.  júla do konca augusta. Každý like nás môže posunúť k výhre.  

   
   

 


 Les plný rozprávkových bytostí

31.5. a 3.6. sa kôli našim deťom presťahovali do neďalekého lesa na Gupni a do areálu v blízkosti školy na Hrabinách rozprávkové postavičky. Vodník, Gašparko, Červená Čiapočka, Popoluška, Ježibaba, Čert a Kráľovná mali s deťmi poctivé. ale aj nepekné úmysly. Deti však všetko zvládli výborne a Slniečko ich za odvahu odmenilo sladkosťami.

 


Veľké upratovanie

27.5.2019 sme si prezentáciou a pracovnou aktivitou pripomenuli Deň Zeme. Zopakovanie vedomostí o ochrane prírody, triedení odpadu bolo predprívpravou na prácu v teréne. Výsledkom bol vyčistený chodník  na Gupni, pozbierané odpadky na detskom ihrisku a odburinenie priestorov nášho školského dvora. Stali sa z nás usilovní " mravčekovia."

 


Olympijský deň

23. 5. 2019 sme sa zúčastnili zaujímavej akcie s názvom Olympiáda materských škôl. Na deti čakalo dopoludnie plné športu, zábavy, napätia a radosti. Detičky v tíme čakalo množstvo športových disciplín, ako napr. šprint, beh cez prekážky a veľa iného. Späť do škôlky sme odchádzali s pocitom dobre odvedenej "práce", príjemnej únavy a šťastní, že sme to zvládli! 

 

       

 

 


 

 Prednes poézie a prózy

30. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy v Brezne. Víťazi školského kola – Samuel Nemček, Martinka Šarköziová a Nicolas Sitár boli tí, ktorým sme dali našu dôveru, aby sa popasovali s recitátormi iných škôl. Vo veľkej konkurencii sa podarilo zožať úspech Samkovi Nemčekovi, ktorý svojou ukážkou a prednesom očaril porotu a získal krásne 1. miesto. Toto víťazstvo ho posunulo do celoštátnej súťaže prehliadky ŠZŠ – GAŇOVA TARNAVA, ktorá prebehla 21.5. 2019 v Spišskej Novej Vsi. Bolo to Samkove posledné vystúpenie na takomto fóre a preto ho okrem pána učiteľa Mikušku išli podporiť aj jeho spolužiaci. Spojili tak príjemné s príjemným a kým Samko súťažil, ostatní žiaci si zatiaľ prehliadli ZOO a lanový park. Po návrate sa miesto zápolenia ich čakalo milé prekvapenie. Samko Nemček vyhral túto súťaž už po tretí krát.  

     

 


Vzdelávanie o prvej pomoci

 21. mája bola hosťom na našej škole p. MUDr. Katarína Tužinská, ktorá si pre zamestnancov školy pripravila prednášku o poskytovaní prvej pomoci. Práca s deťmi a práca s handicapovými deťmi prináša dosť často situácie vyžadujúce si tieto znalosti. Byť pripraveným poskytnúť laickú pomoc v rizikových situáciách, je nevyhnutné. Prajeme si však, aby takýchto príležitostí bolo čo najmenej.

 


„HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2019“

Aj v tomto školskom roku rozozneli hlasy mladých speváckych talentov z celého Banskobystrického kraja na 8. ročníku krajského kola speváckej súťaže žiakov so zdravotným znevýhodnením „HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2019“ dňa 16.5.2019 v Banskej Bystrici.

Do krajského kola postúpili naši žiaci: Zuzana Oravcová, Benjamin Poduška, Ivan Berky a Lucia Berkyová. Súťažilo sa v piatich súťažných kategóriách. Žiaci v každej kategórii spievali dve piesne: povinnú a pieseň podľa vlastného výberu. Porota hodnotila celkovú výraznosť speváckeho prejavu. Spev je pre našich žiakov nielen liekom, zábavou, ale rozdávajú ním radosť i emócie.  Postaviť sa na pódium, prekonať samých seba a predviesť svoj talent je pre nich najťažší krok. Konkurencia bola veľmi veľká, ale aj v tomto roku dokázali, že sú úžasní speváci. Zuzka Oravcová si vyspievala v 5. kategórii 1. miesto a postup na celoslovenskú súťaž „Husľový kľúčik“ do Bratislavy. Lucka Berkyová v 3. kategórii obsadila krásne 2. miesto a Benko Poduška v 4. kategórii 3. miesto.

 

Zuzke v Bratislave budeme držať palce a samozrejme gratulujeme všetkým súťažiacim.

 

 


 

 Deň matiek

 15. a 24. mája 2019 bol na oboch pracoviskách našej školy pripravený pestrý program pre všetky mamičky, staré mamy a tety. Každým rokom sa kytica piesní, tancov, hovoreného slova, dostáva ku každej bytosti, ktorá je pre naše deti najvzácnejšia a ktorú veľmi ľúbia. Veselé a milé vystúpenia malých a veľkých vyčarili na tvárach prítomných úsmev a vytlačili nejednu slzičku.

Mamička, prajem Ti všetko najlepšie ku Dňu matiek.

 


 

Súťaž s bielou loptičkou

7. mája 2019 sa naši žiaci s pánom učiteľom Mikuškom zúčastnili Majstrovstiev SR v stolnom tenise v Bratislave, ktoré organizovalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád. Najúspešnejšia bola Zuzka Eremiášová, ktorá vo svojej kategórii získala vynikajúce 3. miesto. Blahoželáme.

 


 Prednes poézie a prózy

 V mesiaci apríl sa žiaci našej Spojenej školy zúčastnili krajského kola súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy v Brezne. Reprezentovať našu školu boli traja žiaci – Samuel Nemček, Martinka Šarköziová a Nicolas Sitár. Vo veľkej konkurencii recitátorov sa podarilo zožať úspech Samkovi Nemčekovi, ktorý svojou ukážkou a prednesom očaril porotu a získal krásne 1. mieto. Tento talentovaný chlapec si toto ocenenie naozaj zaslúži, lebo len svojou tvrdou prácou na sebe môže dosahovať takéto úspechy. Keďže je víťazom krajskej súťaže, postupuje do celoštátnej súťažnej prehliadky ŠZŠ GAŇOVA TARNAVA do Spišskej Novej Vsi. Budeme mu všetci držať palce a prajeme mu veľa úspechov.

 


 Handicup  Cup

Už niekoľko rokov pán Oravec organizuje športový deň v Banskej Bystrici. M.Mikuška a M.Kokavcová boli s našimi deťmi jeho účastníkmi. Zožali nemalé úspechy a priniesli 5 medailí. Potlesk a uznanie najmladšieho športovca získal Marcus Tomáš Tencer. Filipko Gajdoš bol na 2. mieste v hode na cieľ  a na treťom mieste v behu. Samko Nemček mal 3. miesto za najlepší výkon v kľukoch. Barborka Matisová získlala 2. miesto v hode na cieľ. Najcennejšiu zlatú medailu v BOCCI si priniesol Tomáško Supuka. Všetkým športovcom gratulujeme a tešíme sa opäť o rok.

 


Spevácka súťaž

16. apríla sa uskutočnila spevácka súťaž, v ktorej sa prezentovali žiaci našej školy. Ľudové piesne, moderné, ale aj rapp, či duet obohatili tento deň a porote dali zabrať. Prajeme výhercom v ďalšom kole veľa úspechov.


 Hugo a Grétka

Pani Katarína Segetová, autorka detského cestovateľského sprievodcu navštívila 10.4.2019 našu školu. Prišla našim žiakom priblížiť príbeh túlavých topánočiek Huga a Grétky, ktorí putujú po Slovensku. Spoznávajú krásy našej krajiny, odhaľujú tajomstvá rôznych miest a zažívajú rozprávkové dobrodružstvá. Pani Katka nám predstavila štvrté vydanie túlavých topánočiek "Hugo a Grétka v Novej Bani". Topánočky spoznávajú krásy historického banského mesta Nová Baňa. Našich žiakov potulky Huga a Grétky veľmi zaujali a túžili sa s nimi skamarátiť prostredníctvom tejto knižky. To im umožnila pani Mgr. Katarína Pacalajová, ktorá našej škole poskytla finančné prostriedky na zakúpenie knižiek pre našich žiakov. Za túto pomoc jej veľmi pekne ďakujeme. Vďaka pani Katke budú môcť cestovateľského sprievodcu využívať naši žiaci ako učebnú pomôcku v edukačnom procese.

     

 


 Veľkonočný venček

Tak ako v prírode  a všade navôkol, aj k nám zavítala pani ,,Jar". Prostredníctvom dielniciek sme si spolu s deťmi vypočuli zaujímavé básničky a vyrobili pekné jarné práce. Ďakujeme

  

  


 Tvoriť môže každý!

  Žiaci Spojenej školy z Novej Bane sa 11.04.2019 zúčastnili vzdelávacieho programu Tvoriť môže každý v Nitrianskej galérii. Získali vedomosti o architektúre Župného domu v Nitre. Rozvíjali si zručnosti v kombinovaných technikách a iných výtvarných a alternatívnych materiálov. Do školy sa vrátili s príjemným pocitom a dobrou náladou.

 

 


 

OBRÁZKY SVETA

Dňa 2.4.2019 sme sa zúčastnili vernisáže - výstavy ,, OBRÁZKY SVETA,, pri príležitosti dňa povedomia o autizme v Žiari nad Hronom. Svoje diela vystavujú aj žiaci našej školy Filipko Pittner, Tamarka Hroniaková. Ich dielka sú vytvorené s láskou, radosťou a vážnosťou. Táto výstava trvá od 2.4 - 31.5.2019 vo výstavnej sieni MsKC v Žiari nad Hronom.

 


 Slová, tie obyčajné slová

Práve slová a zručnosť žiakov narábať so slovom, vyjadriť poetiku príbehu, to bolo zmyslom recitačnej súťaže, ktorá prebehla 29. marca 2019 na našej škole. Diela Podjavorinskej, Chalúpku, Rúfusa, M. R. Martákovej a iných autorov si deti vybrali, aby ohromili prítomných a hodnotiacu porotu. Favoriti nesklamali a mnohí prekvapili.   

                                                                                                                       


  Pracovné vyučovanie v dielni

Žiaci IV.A triedy sa na pracovnom vyučovaní učili správne uchopiť kladivo a pribíjať po čiare nakreslenej na doske klince rôznej veľkosti. Po dokočení práce si každý žiak musel svoje pribité klince odstrániť kliešťami. Žiaci boli veľmi šikovní.

 


Bocca spojila obe školy....

Pani asistentky M. Kokavcová a M. Borošová zorganizovali 22.03.2019 stretnutie žiakov zo školy v Hrabinách a zo školy v meste pri príležitosti priateľského turnaja v bocci. Meranie síl jednotlivcov a družstiev v telocvični prinieslo nejedno prekvapenie a bolo sprevádzané dobrou náladou  všetkých zúčastnených.

 


 Morena 20.03.2019

Štedrosť slnečných lúčov a koniec vlády pani Zimy, to sme si želali pri tradičnom pálení Moreny. Pedagógovia a žiaci s ľudovou pesničkou na perách aj tento rok hodili do vody jej horiace telo a privítali nové ročné obdobie – Jar. 

 

 


 Zákon a poriadok

Orientácia v pravidlách, vedieť a poznať hranice, v ktorých je naše konanie spávne, byť zodpovedný za svoje činy, to všetko sme sa mohli dozvedieť počas besedy s nadporučíčkou Holečkovou. Žiakom objasnila nielen pojmy priestupok a tresty za čin, ale aj dôsledky a tresty za naše neprimerané správanie voči iným ľuďom a ich majetku. Ďakujeme.

 

 


Pinf hry 

Práca s IT technikou a využívanie edukačných programov v procese výučby je dnes nevyhnutnosťou.

12. marca sme mali možnosť byť súčasťou prezentácie jedného z takýchto programov. Ondrej Vrábeľ, ktorý je tvorcom PINF HIER prišiel spropagovať ich využitie na jednotlivých predmetoch. Svoje skúsenosti s prácou odovzdali prítomným aj naši pedagógovia, ktorí program využívajú už dlhšiu dobu. 

 


Pitný režim

Pitný režim je slovné spojenie, ktoré už v dnešnej dobe poznajú aj deti. Vieme ale prečo je pitný režim taký dôležitý? Poznáme správne zásady jeho dodržiavania? Dodržiavame ich? Toto sú otázky, ktoré sme si položili na besede, ktorá bola spojená s vedomostným kvízom a ochutnávkou zdravých nápojov.

To si pre nás pripravili žiaci OU - III. Z. Ďakujeme. 

 


Rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov

 Vzhľadom na neustálu potrebu rozvoja finančnej gramotnosti usporiadala naša škola aktivitu, v rámci ktorej sme sa žiakov hravou formou a na praktických príkladoch, s ktorými sa reálne môžu stretnúť, snažili naučiť tomu, že „peniaze nerastú na stromoch“ a prečo“ bez práce nie sú koláče“  a že k tomu, aby sa  v živote mohli správne rozhodovať potrebujú vzdelanie.

 

 


Deň otvorených dverí 2019

 21. februára 2019 bolo umožnené vojsť do priestorov našej školy všetkým, ktorí prejavili záujem poznať prostredie a prácu s našimi žiakmi. Hostia mohli nakuknúť aj do novozariadenej miestnosti bazálnej stimulácie a chvíľu pozorovať intervenciu liečebného pedagóga. Ďakujeme všetkým za návštevu.

 


Fašiangy u nás.

26. februára sa naša škola zaplnila podivnými bytosťami. Malo to však svoju príčinu, veď na tento deň bol ohlásený, deťmi tak dlho očakávaný karneval. Princezné, slávni speváci, šašovia, kovboji, babička, celá rodinka so svojím bábätkom, mních, dievča v kroji, policajti a mnohé iné osôbky. Nechýbala hudba, tanec, dobrá nálada a samozrejme fašiangové dobroty. 

                                 Bábkové divadlo Lienka

Do našej školy nás prišli pobaviť a rozosmiať bábkoherci svojim predstavením. Ďakujeme im veľmi pekne...nasmiali sme sa... 

 

 


Vlastiveda IV.A trieda

Vo štvrtok 24.1. sme zrealizovali netradičnú vyučovaciu hodinu, kedy sa žiaci IX.A triedy  prišli podeliť o svoje vedomosti so žiakmi IV.A triedy. Témou vyučovacej hodiny bola stavba tela, vnútorné orgány. Frederik Baranec, žiak IX.A a pán učiteľ Mikuška nám formou prednášky podali informácie, ktoré boli nové a prínosné pre žiakov IV.A. Boli podané zaujímavou formou s použitím rôzneho motivačného vyučovacieho materiálu. Dané učivo sme si zopakovali a naučili sme sa aj veľa nového. Našim žiakom sa takáto vyučovacia hodina páčila, nové vedomosti určite zúročia na ďalších hodinách vlastivedy. 

 


Projekt Veselé zúbky

Naša ŠMŠDTP ( špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím ) sa zapojila do projektu Veselé zúbky a oplatilo sa – vyhrali BONUS Zúbkovej hliadky. Tešíme sa s našimi najmenšími.

 


2018 Štedrovečerná večera

 Prežitie štedrovečernej večere a vianočných sviatkov má v rodinách rôznu podobu. Odlišnosti sú ovplyvnené nielen minulosťou, ale aj regiónom a zaužívanými zvyklosťami. Rozprávanie o vianočných tradíciách bolo spojené s ochutnávkou oblátok, makových či tvarohových opekancov, jabĺčka a vyprážanej rybky. Bol to krásny zážitok.

 


 Vianočný program 2018

Vianočné piesne, verše, tance, tým všetkým sme žili niekoľko dní, aby sme pre našich rodičov, starých rodičov a ostatných priateľov pripravili sviatočný program, ktorým sa každoročne lúčime so starým rokom a prajeme si pokojné a požehnané sviatky. Pozrite sa ako sa nám to podarilo, buďte našimi priaznivcami aj v roku 2019.

 

 


BOCCA 2018

Každoročne sa koná turnaj v Bocci, aj tento rok si žiaci našej školy zmerali sily a vyskúšali trpezlivosť a presnú mušku. 

 


Burza - pestré všeličo

Burza pestré všeličo bola vydarená akcia, za grošíky si deti mohli nakúpiť hračky, náušnice, peňaženky a rôzne veci, ktoré ešte prinesú radosť.

 


Sv. Lucia

 „Od Lucii do Vianoc, každá noc má svoju moc.“ Určite ste už o tejto a iných poverách, ktoré sa spájajú s 13. decembrom počuli. O tom, aký bol život na dedinách, aké zvyklosti sa tradovali a kto vlastne bola svätá Lucia, sme sa dozvedeli vo štvrtok, práve v deň, kedy si ju pripomíname. 

 


  My a naše mesto

Predvianočný čas je najvhodnejšie obdobie na pozastavenie sa, na vnímanie potrieb a túžob nielen tých našich najbližších, ale aj ľudí ktorí síce žijú v našom meste, občas ich stretneme, ale nepoznáme ich životné osudy.  7. decembra 2018 sa v našom meste uskutočnil benefičný koncert zameraný na pomoc rodinám, ktorých životné cesty neboli vystlané ružovými lupienkami, predsa kráčajú po nich so vztýčenou hlavou, no predsa zraniteľní a vďační za akýkoľvek prejav pomoci a spolupatričnosti.       Paťka Zupková a Tánička Vozárová sú dve mladé dámy, čo sa snažia žiť svoj život s úsmevom, radosťou, obklopené láskou svojich najbližších. Ich narodenie bolo plné očakávania, prvé mesiace a roky života spojené s obavami, neistotou a strachom, čo bude ďalej. Rodičia boli donútení zmeniť každodenný harmonogram, absolvovať mnohé vyšetrenia u lekárov, nádej striedalo sklamanie, boli však plní odhodlania venovať svojim dievčatám všetky svoje sily. Benefičný koncert bol prehliadkou videozáznamu ich života rodine, v škole, prezentáciou ich záľub, úspechov a radostí. Moderátorka programu nás viedla nielen ich životnými peripetiami, ale predstavila aj mladých ľudí, ktorí tieto dievčatá a ostatných prítomných prišli potešiť svojimi vystúpeniami. V úvode žiačka Spojenej školy, Mirka Slováková zarecitovala báseň, z Centra voľného času koledovali  Novobanskí betlehemci, na flaute zahrala K. Vozárová zo ZUŠ. Vianočná frčka prišla s deťmi z MŠ Štále, recitovanie zaznelo od študentky Gymnázia v N. Bani. Odrazu pódium ožilo tancom v podaní tanečného krúžku zo ZŠ J. Zemana, hlasom harmoniky žiaka ZUŠ. Spolužiaci našich dievčat zo Spojenej školy pozdravili prítomných ľudovým tancom a pokračovali deti z CVČ tancom Zimný sen. Žiaci z CZŠ sv. Alžbety priblížili život svojej patrónky scénkou, naša úspešná recitátorka M. Slováková prehovorila ešte raz o dôležitosti priateľstva. Zhmotnenie vzájomnej previazanosti talentov detí z CVČ a detí z našej školy bolo krásnym tanečným záverom tejto pestrej nite umeleckej produkcie. Bonusom pre všetkých bol Janko Kulich a Kolégium. Príhovor primátora mesta a pani riaditeľky školy predznamenalo ukončenie tohto milého a emóciami nabitého koncertu a bodkou za všetkým sa stali ďakovné reči rodičov dievčat, kde slová možno nestačili vyjadriť ich momentálne prežívanie a preto aj slza na líci mala veľkú výpovednú hodnotu. Chceme aj v mene dievčat a ich rodín poďakovať za citovú a finančnú podporu a popriať všetkým darcom a účinkujúcim pokojné, láskyplné Vianoce.

 


 sv. Mikuláš

Mikulášku dobrý strýčku...zaznel v našej škole 6. decembra, kedy detičky i starší žiaci spievali krásne pesničky a recitovali básničky určené práve sv. Mikulášovi. Tradične nesmeli chýbať ani pomocníci Mikuláša a anjelik s čertiskom rozdávali dobrým deťom darčeky. 

 


  sv.Barbora

4. december patrí svätej Barbore, ktorá vraj ťahá sane do dvora. Pranostiky, zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s týmto dňom boli sprítomnené našim žiakom zaujímavou prezentáciou. Samozrejme nemohla chýbať gratulácia jedinej Barborke na škole a odovzdanie ,, Barboriek ,, na ktorých rozkvitnutie budeme netrpezlivo čakať.


Deň s vílou Jesienkou.

Formou zážitkoveho učenia sme si spolu s našimi žiakmi prežili deň plný jesene. Spoločne sme sa s vílou Jesienkou unášali na farebných listoch jesene, vyfarbovali sme šarkanov, daždivé obláčiky, jesenné stromy a jabĺčka. Zaodeli sme nakreslenú vílu listami a ježkovi sme urobili kožúšok zo šišiek. Nechýbala hudba na harmonike a rozprávky s básničkami, ktoré nám čítala víla Jesienka. Akcia  bola plná pohody a radosti. Ďakujeme za krásne prežitý deň.
 


 Tvoriť môže každý!

Žiaci Spojenej školy z Novej Bane sa 14.11.2018 zúčastnili vzdelávacieho programu "Tvoriť môže každý" v Nitrianskej galérii. Pomocou modelovacej techniky vytvorili druh športu podľa svojej fantázie. Naša cesta viedla na Nitriansky hrad. V obchode ZOO sme sa potešili so zvieratami, ktoré sa chovajú v domácom prostredí. Cestou domov sme sa zastavili na farme Tekovské Nemce, kde sme videli zvieratá žijúce vo vonkajšom prostredí. Odchádzali sme s príjemnými zážitkami.                                                                                                                                                                    

 
 

 
Zúbky, zúbky...

 Touto pesničkou od Mira Jaroša sme sa v piatok 9.11.2018, naladili na rozprávanie o zdravých zúbkoch a o starostlivosti o ne. Prezentácia bola popretkávaná dôležitými informáciami, zaujímavosťami a samozrejme súťažnými aktivitami. Prajeme si život bez boľavých zubov. 


Divadlo  u nás                

6. novembra nás pobavilo svojou hrou o Hlúpom Janovi komorné divadlo Portál z Prešova. Interakcia a vtipné dialógy upútali malých aj veľkých divákov. Vidieť ich vystúpenie odporúčame aj ostatným školám.


  Halloween v ŠKD

 Koncom októbra sme si pripravili Halloween párty v ŠKD. Aj keď to nie je slovenský sviatok,páčia sa nám strašidlá. Sme veselá skupina chlapcov, ktorí 
sa radi zabávajú, šantia a tancujú. Pripravili sme si lampášiky s tekvičkami, vyzdobili miestnosť, pripravili kostýmy ,namaľovali sme si tváre a pozvali dievčence, aby sme mali s kým tancovať .Pri dobrej hudbe, pohostení bolo riadne veselo. Vytancovali, vyskákali a vyšantili sme sa dosýta. Zábave nebolo konca-kraja.Už sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu.
 
 

 Súťažno – vzdelávacia aktivita  „ Hovorme o jedle“

Od 15. – 19. októbra sa na našej škole intenzívne žilo otázkou znalostí o potravinách. Vyhlásené denné témy boli realizované teoretickými, ale aj praktickými činnosťami. Prezentácia o zemiakoch, rybách, príprava pečeného kapra, palaciniek, podevníka, pečených jabĺk, zemiakov, jablkového koláča a výroba domáceho jogurtu, boli chutným a voňavým spestrením tohoto zaujímavého projektu.

 


 

 Koncert Integrácia

Tohtoročný 10. október bol pre nás dňom plný hudby a zaujímavých ľudí s rôznym osudom. Jubilejný  10.ročník koncertu Integrácia v Bratislave bol aj s našou účasťou. Katka Brychtová, Marcel Forgáč ,Ego ,Majk Spirit , Lobo ,Dara Rolins ,futbalová jedenástka z obľúbeným Hamšíkom, hokejové hviezdy a mnoho  iných zaujímavých hostí bolo pohladením pre naše netrpezlivé srdiečka. Koncert Integrácia splnil naše očakávania. Vďaka za krásny zážitok.   

  


Deň jablka

 Dňa 12.10.2018 sme si na našej škole pripomenuli význam konzumácie jabĺk, ich rôznorodé použitie v kuchyni, obsah zdraviu prospešných látok. Samozrejme nechýbali súťaže, ochutnávky dobrôt vyrobených z jabĺk a pripomenutie si slovenských piesní, ktoré vo svojich textoch tento druh, na Slovensku pestovaného ovocia, ospevujú. Deň bol obohacujúci pre myseľ, chuťové poháriky a dobrú náladu pri zaujímavých súťažiacich.


 NÁŠ DEŇ PRE VÁS

September je už  tradične mesiacom jarmočných dní v našom meste. Kúpa, predaj, zábava a hodovanie pripomína historickú atmosféru, ktorá sa každoročne opakuje už niekoľko rokov. Pýcha k remeselnej výrobe a jej sprítomnenie pre všetkých návštevníkov je novým pilierom už  sedem rokov nášho programu reáli s názvom ,, Váš deň pre vás ! 27. septembra 2018 spoluprácou žiakov  a pedagóg Spojenej školy, Združenia pre pomoc – Slniečko, Centrum voľného času a mesta Nová Baňa mohlo byť toto podujatie otvorené. Pani riaditeľka SŠ privítala prítomných a pomaličky odvíjala niť pripraveného programu. Veľkým príhovorom pána primátora mesta bolo potvrdenie otvorenia a na pódiu sa mohli vystriedať deti so svojimi vystúpeniami. Úsmev a potlesk uznania patril I. Kopernickému zo ZUŠ na za hru na akordeóne, žiakom SŠ za ľudový tanec, sestrám  Vozárovým zo ZUŠ za hru na heligónke a flautu, folklórnemu  súboru Novobanček za ľudové pásmo. Po príjemnom umeleckom zážitku sa mohli prítomní zastaviť pri jednotlivých stoloch, kde majstri ľudových remesiel nielen predviedli svoju šikovnosť, ale nadšene odovzdávali svoje skúsenosti zvedavým záujemcom a tí si tieto techniky mohli vyskúšať a odniesť si domov výrobok, ktorý si za ich pomoci vyrobili. Techniku paličkovania viedla p. Macková a p. Mikušková, pletenie z prútia p. Ďurta, tkanie na ráme p. Borošová, o sile liečivých byliniek oboznámila p . Podušková, plstenie p . Úškrtová, ornamenty na drevo p. Podušková, náramky zo šnúrok p. Gulliver, vitrážne srdcia p. Lalková, hrnčiarstvo p. Fiala a o tajomstve včelárskeho vosku zaujímavo rozprával p. Píš. Po ukončení tohto zaujímavého dopoludnia už nič nebránilo odštartovaniu XXVII. Ročníku Novobanského jarmoku.     

                   


 Športovo – náučné dopoludnie.

28. septembra 2018 sa niektoré triedy našej školy rozhodli absolvovať turistickú vychádzku  na Kalváriu. Získali sme vedomosti o jednotlivých zastaveniach krížovej cesty a v cieli sme si zasúťažili. Bol to obohacujúci deň pre telo ale aj pre dušu. 


Medzinárodný deň mlieka na školách.

Zopakovať si význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov sme mohli 25.9.2018, kedy v našej škole odzneli slová o tomto vzácnom produkte. Zážitky z počutého boli podporené ochutnávkou pripravených nápojov a jedla. 


Európsky týždeň športu.

Slnečné počasie a chuť urobiť niečo pre naše zdravie bolo motivujúce pre zrealizovanie turistiky na rozhľadňu Háj. Malí , veľkí, všetci s veľkou chuťou zdolávali prekážky a odmenou im bol krásny výhľad na Novú Baňu a okolie. Pokračovaním športového nasadenia bolo piatkové súťažné dopoludnie plné zaujímavých aktivít, v ktorých si žiaci vyskúšali skákanie cez švihadlo, hádzanie šípkou, slalom s loptičkou, kolobežkou, preťahovanie lanom, fúkanie lopty. Smiech, dobrá nálada boli v ten deň našimi spoločníkmi. 

 


Deň netradičných športov 
 
18. júna 2018 sa priestory našej školy zmenili na športoviská, kde si každý žiak mohol vyskúšať svoje schopnosti. Všetci mohli prejsť stanovišťami, kde zvládli pravidlá kroketu, florbalu, lukostrelby, netradičného hádzania, chôdze na chodúloch a bocci. Víťazmi boli všetci. Stratenú energiu si deti doplnili sladkosťami venovanými primátorom mesta, za čo ďakujeme.
 
 
 
 

Deti a záchranári zdravotnej služby
 
V mesiaci jún sme navštívili so žiakmi školy pracovníkov záchrannej zdravotnej služby v našom meste. Porozprávali nám o svojej práci a deti so zatajeným dychom počúvali.  Najväčší zážitok mali zo sanitky, ktorú si mohli obzrieť aj z vnútra, oboznámiť sa s jej vybavením, sadnúť si za volant, vziať do rúk vysielačku a zahúkať. Vyskúšali si aj prenos do sanitky na nosidlách a dávali množstvo otázok. Pracovníci záchrannej služby ochotne vysvetľovali a  trpezlivo odpovedali na všetky otázky. Ďakujeme, že si v tak náročnej práci našli čas pre naše deti a priblížili im prácu záchranára. Žiaci s nimi strávili neopakovateľné chvíle, ktoré v nich zanechali hlboké zážitky. 
 
 
 
 
 

Cesta rozprávkovým lesom
 
 
1. jún je príležitosťou dopriať deťom zábavu, prekvapenia a niečo sladké pod zub. V našej škole sa tento deň stal čarovným putovaním rozprávkovým lesom, kde vstupovali odvážlivcom do cesty známe rozprávkové postavy, ktoré potrebovali ich pomoc pri zvládaní rôznych úloh. Začiatok cesty patril Slniečku a jeho pomotaným rozprávkam. Šikovné rúčky detí hneď záhadu vyriešili a pomohli usporiadať dejové následnosti rozprávkových príbehov tak, ako to poznajú z kníh alebo videí. Po krátkom čase chôdze deti natrafili na rybník s vodníkom, ktorému sa nedarilo chytiť zlatú rybku. Dostali udice a za krátky čas už rybka plnila ich tajné želania. Zrazu začuli volania nešťastného Gašparka - niekto porozhadzoval farebné loptičky a potreboval pomoc. Vedierka sa rýchlo napĺňali a Gašparko zase rozdával úsmevy prichádzajúcim návštevníkom. No nebolo sa kedy tešiť spolu s ním, lebo Snehulienkine volanie o pomoc bolo také nástojčivé, že všetci zrýchlili krok, aby zistili, čo zlého sa jej udialo. Zlá kráľovná ju navštívila s jedovatým jabĺčkom a ona ho nevie nájsť. Každá pomocná ruka bola vítaná a hádanka vyriešená. No v ten deň akoby sa vrece roztrhlo s nešťastnými postavičkami. Červená čiapočka, keď sa horko-ťažko vyslobodila z vlkovho brucha, nevládala sama nanosiť kamene a príchod ochotných pomocníkov jej vrátil úsmev na tvár. Kopa kamenia rýchlo narástla a rozprávka mohla byť ukončená. ,,No poďte, detičky, poďte.“ To už zvolávala okoloidúcich prefíkaná Ježibaba. Zbytočne im ponúkala mäkké miesto na lopate, odhalili jej zámer, spoločnými silami ju na lopatu posadili a šup s ňou do pece. To ani netušili, že za zákrutou ich čaká čert s ohňovou jaskyňou. Naše deti sú veľmi predvídavé a šikovné, preto vzali do rúk hasiace pištole a oheň zahasili. Hnev čerta utíchol a jeho vrecia zostali prázdne. O kus ďalej sa detí už nevedela dočkať Popoluška. Macocha s dcérami odišla na bál a jej nechali roztriediť hrach a šošovicu. Všetci vedeli, čo majú robiť. Dokázali vyriešiť aj tento problém a na konci cesty na nich čakala kráľovná všetkých rozprávok. Pochválila ich za pomoc a odmenou pre deti bola spoločná fotka s vládkyňou rozprávkovej ríše. Na školský dvor sme sa vrátili plní zážitkov. Tam nás všetkých čakalo sladké prekvapenie a stanovištia plné zábavných hier, kde si deti vyplnili čas pred odchodom na obed. Tento krásny deň si mohli 5 . júna užiť aj deti na Rekreačnej ceste. Vďaka patrí pani asistentke Vierke Kmeťovej, ktorá je tvorcom a realizátorom tohoto nápaditého podujatia a nášmu sponzorovi COOP JEDNOTA – Žarnovica , ktorý obdaroval deti balíčkami sladkostí.     
 
 

Deň mlieka
 
Dám si mlieko každý deň,
do obchodu zbehnem preň.
Svaly, zúbky, kosti,
potrebujú mliečnych hostí.
Najprv mlieko, potom syry,
dodajú nám veľa sily.
Ešte veľa dobrých správ,
biele zlato pre Vás mám.
 
Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli významný deň, Deň mlieka. Táto tradícia sa celosvetovo začala realizovať od roku 1957, kedy bol v kalendári tento deň zakotvený a jeho úlohou bolo pripomenúť všetkým, že mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Mliečne dni na školách sú súčasťou snahy zvyšovať povedomie detí a upozorniť ich na nevyhnutnosť pitia mlieka. Je to vzácna tekutina plná vitamínov, telu prospešných mliečnych bielkovín, kyslomliečne výrobky sú balzamom pre žalúdok a črevá a pomáhajú zlepšovať imunitný systém. 15.5.2018 sme aj my venovali zvýšenú pozornosť tomuto bielemu zázraku. Po veľkej prestávke bola pre žiakov pripravená prezentácia o pôvode mlieka, o rôznych druhoch výrobkoch, o spôsobe ich spracovania a o mnohých iných zaujímavostiach. Po inšpirujúcom úvode boli pre deti pripravené rôzne hry a súťaže spojené s ochutnávkou mliečnych produktov. Žiaci videli výrobu šľahačky, ochutnali viaceré druhy syrov, súťažili v pití mlieka, v jedení jogurtov, v kŕmení z fľaše.
Chceme poďakovať sponzorom, ktorí darovali deťom pri tejto príležitosti mlieko a mliečne výrobky. Naša prosba oslovila ľudí v COOP Jednota Žarnovica a v Agro farme v Červenom kameni. Doplnkovou aktivitou bola výtvarná súťaž s mliečnou tematikou a pri jej vyhodnotení, 23.5.2018, sme mohli ochutnať výrobky firmy SYRMIX Zázrivá, za čo veľmi pekne ďakujeme.
 
 

Novobanská Spojená škola znova úspešná
 
Jarné mesiace v Spojenej škole boli mimoriadne úspešné. V prednese poézie a prózy sa v krajskom kole sa zúčastnili dvaja naši žiaci Mirka Slováková, ktorá sa svojím prvým miestom prebojovala až do celoslovenského kola v prednese Gaňova Tarnava 2018. Samko Nemček sa umiestnil na 2. mieste v krajskom kole v prednese v Brezne. Celoslovenská súťaž sa konala v Spišskej Novej Vsi 22. mája a Mirka sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Poďakovanie za prípravu patrí triednej učiteľke Mgr. Z. Poduškovej.
 
 

 
Husľový kľúčik
 
V speváckej súťaži dňa 23. mája v celoslovenskej súťaži Husľový kľúčik zúčastnila Zuzana Oravcová pod vedením PaedDr. M. Štrbovej a Benjamín Poduška, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste s hudobným doprovodom triednej učiteľky Mgr. K. Búryovej. Je to veľký úspech, nakoľko rozhodovala porota vo hviezdnom obsadení S. Tomeček, R. Jakab a Z. Porubjaková.
Za každým úspechom je kus tvrdej práce a roboty navyše, obdivuhodná je i odhodlanosť žiakov a smelosť vystúpiť pred publikom. Zúčastneným i oceneným srdečne blahoželám a prajem naďalej veľa úspechov!
 
 
 
 

Športové popoludnie

Dňa 17.5.2018 sa na pôde elokovaného pracoviska Spojenej školy stretli priatelia BOCCI. 
Po celoročnom zbieraní skúseností na krúžkoch Bocci, sme otestovali svoje  schopnosti vo vzájomných zápasoch s klientami DSS. Počas tohto športového podujatia sa upevnili priateľstvá a obohatili sme sa o nové skúsenosti. Ďakujeme všetkým organizátorom i zúčastneným za aktívne využitý športový čas.☺
 
 
 

Projekt veselé zúbky

 
Naši škôlkari v Spojenej škole sa stretli spolu s rodičmi pri realizácii úspešného vzdelávacieho projektu VESELÉ ZÚBKY, kde sa učili, ako sa správne o zúbky starať.
Privítali medzi sebou aj pána doktora- stomatológa, ktorý je aj ockom jedného z našich škôlkarov. Zaujímavou a hravou formou im priblížil techniku čistenia zúbkov u detí, aby si vytvorili návyky na celý život. Spestrením pre deti bolo pozeranie veselých edukačných zúbkových rozprávok a videoklipov. V dobrej nálade si spolu spievali zúbkové pesničky.
A, samozrejme, tešili sa zo zubného kazu - ,, zubožrúta“ zhotoveného šikovnými rukami škôlkarskej asistentky. Zubný kaz sa schováva v špinavých zúbkoch a zo všetkého najradšej má zubný povlak, zvyšky jedál, sladkosti nalepené na zúbkoch a ideálne aj zapálené ďasná.

Za vzájomnú spoluprácu všetkým ďakuje tím špeciálnej materskej školy pre deti s telesným postihnutím.
 
 

 

Tvoriť môže každý!
 
Žiaci Spojenej školy z Novej Bane sa 26.04.2018 zúčastnili vzdelávacieho programu Tvoriť môže každý v Nitrianskej galérii. Pomocou kombinovanej techniky vytvorili druh športu podľa svojej fantázie a domov odchádzali s príjemným pocitom z vykonanej práce.
Mgr. Ingrid Uškrtová
 
 
 

 
 Deň Zeme

Tohtoročný sviatok Zeme bol pre nás príležitosťou prispieť k zlepšeniu životného prostredia v okolí našej školy. Odburiňovanie, zametanie a zbieranie odpadu podporilo krásne slnečné počasie. A výsledok bol pre všetkých uspokojivý. Posúďte aj vy, či nám tie metly a motyky pristanú... 
 
 
 
 

 „Kukulienka, kde si bola...“
 
Takto sa začínal deň 20.4.2018  na elokovanom pracovisku Spojenej školy na ulici Rekreačnej ceste. V tento deň sa uskutočnilo školské kolo v speve pod názvom „Husľový kľúčik“.  Podujatie zastrešili pani učiteľky, ktoré svojich žiakov starostlivo pripravovali.
Súťaž prebehla v dvoch kategóriách . V kategórii za Špeciálnu základnú školu sa na 1.mieste umiestnila Johana Ihracká  a Martina Benčúriková, na 2.mieste Bianka Kolmistrová  a na 3mieste Adam Benčúrik
V druhej kategórii za Praktickú školu a OU sa na 1.mieste umiestnila Zuzana Oravcová, na 2.mieste Dušan Bitara a na 3mieste Zuzana Ihracká a Dávid Kašpar.
Na záver porota ocenila najlepšie hlasy diplomami a sladkou odmenou za odvahu a spevácky talent.
Mgr. Ingrid Úškrtová
 

U nás sa spieva takmer každý deň

17.4. 2018 sme sa o tom mohli presvedčiť na školskom kole súťaže v speve. Tóny modernej hudby, ľudové či rómske piesne zaplnili spoločenskú miestnosť. Víťazi v jednotlivých kategóriách nás budú reprezentovať na celoslovenskej prehliadke speváckych talentov Husľový kľúčik v Banskej Bystrici. Držíme im palce.
 

 


Poetický život v našej škole
28.3.2018 bola ukončená príprava žiakov na súťaž v prednese poézie a prózy, pred odhornou porotou účastníci predniesli vybrané literárne diela a netrpezlivo čakali na ich ohodnotenie. Po veľkonočných prázdninách sme pokračovali v tomto duchu zaujímavou besedou so spisovateľom Miroslavom Kapustom, ktorý medzi nás prišiel pprezentovať svoju tvorbu aj s ilustrátorom Jaroslavom Slabejom. Biele vlasy a švihácka brada okamžite vytvárali dojem umeleckej duše. Je to rodák z Tepličky nad Váhom, ale v šúčastnosti žije a pôsobí v Banskej Bystrici. V období dospievania, keď zistil, že dievčatá sa mu začínajú páčiť, vyjadroval obdiv k nim veršami, a chuť písať bola stále väčšia a väčšia. Dnes produkuje poéziu, aforizmy, epigramy. Jedného dňa, keď v rodine pribúdali vnúčatá, si uvedomil, že pre nich ešte nič nenapísal. Vznikla tak zbierka - Verše odomknuté husľovým klúčom, ktorú tvorí 25 piesní. Sú to ilustrované texty s notovým podkladom a ich súťasťou sú 2 CD nosiče. Jeho báseň si vybralo aj 10 ročné dievčatko z Filačkova, ktoré s ňou zvíťazilo na súťaži Hviezdoslavov Kubín. Počas besedy sme mali možnosť vypočuť si niekoľko básní v podaní samostného autora a naše deti, ktoré zarecitovali svoje básne, boli odmenené ilustráciami podpisanými pánom Slabejom. Dozvedeli sme sa, že minulý rok mu vyšla už ôsma kniha a v tomto roku, k 1. júnu, pripravuje vydanie zbierky básní - Ja sa z toho úšuľam. Zaujímavosťou tohoto stretnutia bol moment, kedy pán Kapusta prečítal báseň, ktorú ilustrátor ešte nepočul a počas niekoľkých minút bola tematická kresba na svete. Vidieť proces tvorby bolo veľmi vzrušujúce. Čas strávený v prítomnosti týchto dvoch pánov ubiehal neuveriteľne rýchlo, ale všetko má svoj začiatok a koniec. My sme vdační za to, že nám poodhalili tajomstvo zrodu ich diel, za ochotu odpovedať na vaše otázky a za propagáciu krásy slova a kultivovaného prejavu. 
 

  
Celoslovenské kolo prednesu poézie a prózy
Aj v tomto roku sa žiaci Spojenej školy Lenka Pukanová a Viktor Tichoň zúčasnili Celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy v Hlohovci. V silnej konkurencii 39 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili na krásnom 6. a 8. mieste, pričom v kategórii družstiev obsadili 4. miesto. Súťaž bola skúškou ich recitátorských zrušností, ako aj poodhalením talentu pre dramatizáciu, lásku k literatúre a materinskému jazyku. Zo súťaže si deti odnášali nielen vecné ceny, ale aj skvelý pocit z dosiahnutého výsledku.
 

Príprava na Veľkú noc
K Veľkej noci neodmysliteľne patrí voda a korbáč. Upliesť korbáčik sme sa pokúsili aj my so žiakmi dňa 27.3.2018. Pani učiteľka Janka Vozárová nám túto zručnosť predviedla a naučila nás ju. Základom je kvalitné prútie a pár šikovných rúk. No a pozrite, čo nám spod prstov vyrástlo. Pre malých malé a tým väčším korbáč ako sa patrí. Všetci sa už na Veľkú noc tešíme. 
 
 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
 
V našej škole máme výborných recitátorov. Presvedčili sme sa o tom 28. marca, kedy sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, kotré sa uskutočnilo na Školskej aj Rekreačnej ulici. Prednes otvorila básňou Andreja Sládkoviča pani učiteľka Papánková a recitátorské zápolenie sa mohlo začať. Deti sa na začiatku trochu pasovali s trémou, no nakoniec každý zúčastnený predviedol svoje majstrovstvo. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, keďže každý mal obrovskú chuť vyhrať a ukázať, čo dokáže. V piatich kategóriách bol ohodnotený prednes prózy aj poézie a my sa už tešíme na budúcoročné stretnutie pri slovách, ktoré hladia dušu, rozveselia, ale aj nútia zamyslieť sa.

V Novej Bani sa už porátali s Morenou
 
Žiaci a pedagógovia zo Spojenej školy pre žiakov s telesným postihnutím dňa 21.3.2018 vyniesli a upálili Morenu. Začínajú tak tvoriť tradíciu vítania jari v našom meste. Minulý rok sa privolať jar podarilo veľmi rýchlo. Tohoročný zápas so studeným počasím bude asi trochu náročnejší, ale veríme tomu, že Živena čoskoro ožije na pažiti, ako si to náš sprievod zanôtil cestou k miestnemu potoku. Šikovné ruky detí zo záujmového krúžku pod vedením pani učiteľky K. Adamcovej stvorili slamenú figúru Moreny, obliekli ju do kroja a spolu s ostatnými žiakmi ju vyprevadili na plavbu do šíreho mora. Ráno, 21.marca, bolo všetko nachystané. Najprv sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde bola odprezentovaná história tejto ľudovej tradície. Každá trieda si vyzdobila letečko – pučiacu vŕbovú vetvičku, ktorú si odnesú do triedy a bude im pripomínať prichádzajúcu jar. Všetci sme si zaspievali pieseň ,,Tečie voda studená,“ a vytvorili sprievod idúci Cintorínskou ulicou až k potoku pri Základnej škole. Spevom a pokrikmi ,, Do vody“, sme sa s Morenou rozlúčili, zapálili a hodili do studenej a zurčiacej vody. Z histórie vieme, že tento zvyk pochádza z pradávnych slovanský dôb a už len z tohoto dôvodu si zaslúži vašu pozornosť. Vynášanie Zimy-Moreny bolo pozoruhodnou udalosťou celého spoločenstva. Mladí ľudia a deti boli jej hlavnými aktérmi a dospelí a starí obyvatelia sa dostávali do pozície pozorovateľov. Morena bola väčšinou stvárnená ako žena, ale v niektorých oblastiach vynášali aj jej mužskú podobu. Biele oblečenie symbolizovalo zimu, smrť, chorobu, biedu. Použitie ohňa a vody predstavovalo očistu a prekonanie negatív. Protipólom Moreny boli letečká, ktoré symbolizovali obnovu života a privolanie leta. Účastníci sprievodu boli hospodármi za dobrú správu - zima je už preč. Potom si usporiadali hostinu so spevom, tancom, muzikou a tešili sa na lepšie časy. Tak, nech aj vďaka našim deťom privítame skorú jar a budeme sa tešiť z teplých, slnečných dní. 
 
 

Nové trendy v čítaní
 
V špeciálnej pedagogike nie je nikdy dostatok metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese. Preto v našej špeciálnej škole vždy uvítame možnosť zoznámiť sa s novými konceptami v edukácie detí zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dňa 20.3.2018 medzi nás prišiel Ing. Dušan Baranec s prezentáciou programu VISUAL READING, ktorého je tvorcom a zakladateľom. Tvorí ho od roku 2008 a aktívne sa začal používať na školách od roku 2012. Pilotnou užívateľkou školou bola MŠ v Bratislave. Pán Baranec má síce technické vzdelanie, ale iniciatívne si rozširuje svoje vedomosti aj z oblasti pedagogiky a psychológie, a preto je výsledkom jeho uvažovania produkt, ktorý zohľadňuje rôzne oblasti riešeného problému. Cieľovými diagnózami sú – autizmus, mentálna retardácia ADD, ADHD, špecifické poruchy učenia, cievne príhody, Parkinson, Alzheimer. Odborná, ale aj laická verejnosť určite vníma cez skúsenosti so svojimi školopovinnými deťmi, že problémov s čítaním je veľa. Tento program ponúka nácvik čitateľských zručností bez vysvetľovania technikou, ktorá je pre deti príťažlivá a s možnosťou nekonečných opakovaní. Edukačný nástroj ponúka deťom čítanie hlások, slabík a spájanie slabík do slov. Veľkou výhodou pre pedagóga, ale aj rodiča je, že si môže vytvárať vlastné lekcie podľa potrieb dieťaťa. Sme nadšení tým, že naša škola nám ponúka možnosť využívania tohoto programu vo vzdelávaní detí s handicapom.
 
    

Karneval 2018
 
Obdobie fašiangov ani tento rok neskončilo inak ako karnevalom. Prípravy masiek sme mali za sebou a zábava sa mohla začať. 7.2.2018 sa z detí stali princezné, bosorky, zvieratká kuchári, poľovníci..... Karneval spoločenským tancom otvorili Dominika Farkašová s Ivanom Bartošom a po predstavení masiek začala zábava, do ktorej sa zapojili nielen deti, ale aj učitelia a rodičia. Svoje sily si zmerali v jednotlivých súťažných disciplínach. Odmenení – masky aj súťažiaci – odchádzali so sladkými a vecnými odmenami.  Samozrejme, celej akcii dominovala dobrá nálada, kopec smiechu a tancu.  
  

Na ľudovú nôtu
Dňa 26.1.2018 zavítal do našej školy pán Anton Budinský, rodák z Novej Bane, ktorý už viac ako 20 rokov žije v Očovej. Je to známy folklorista, hudobník, zberateľ ľudových piesní nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta. Asi pred rokom sme mali možnosť zahrať a zaspievať si banícke piesne, ktoré zozbieral a pretavil do Zborníka pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky v našom meste. Na výchovný koncert sme sa veľmi tešili. Spoločenskú miestnosť v škole zaplnili zvedavé deti, zaujímavé hudobné nástroje a pán Budinský, ktorý od začiatku do konca sršal vtipom. Z viac ako 20 hudobných nástrojov, ktoré ovláda, nám predviedol hru na fujare, drumbli, pozaune, gajdách, fujare, trombite, handrárskej píšťale, lesnom rohu, ozembuchu a najväčšou zaujímavosťou pre nás bola hra na trubkách od vysávača. Spoločne sme si zaspievali a zatancovali pri heligónke. V závere stretnutia nám predstavil jednotlivé súčasti kroja, ktorý mal oblečený. Ľudové zvyky, tradície a piesne sú naším národným bohatstvom. Posledných niekoľko rokov sa vo verejnosti tento fakt začína viac a viac zvýrazňovať v médiách a na mnohých kultúrnych podujatiach. Takéto výchovné koncerty sú tiež súčasťou pozitívnej informačnej kampane.
 

Workshop Deti na nete
Aké sú riziká zverejňovania rôznych videí a osobných fotografií na internete? Čo je to kyberšikana a ako sa jej môžem brániť? Je v poriadku, keď mám kamarátov iba v online svete? Môžem byť závislý aj na mobile?  Tieto a mnohé ďalšie zvedavé otázky mohli adresovať žiaci našej školy Mgr. Júlii Ditteovej v rámci workshopu, ktorý sa konal v našej škole dňa 17.1. 2018. Workshop pod záštitou spoločnosti Orange umožnil dozvedieť sa žiakom o možných hrozbách online sveta, oboznámil ich s témou kyberšikany, ktorá sa v dnešnom svete stáva stále viac skloňovanou. Prednáška bola vedená zážitkovou, pre dnešných mladých ľudí veľmi zaujímavou formou, s využitím videí, diskusie, a preto si z nej naši žiaci odniesli veľa nových informácií o tejto veľmi aktuálnej téme.
 

Vianočný turnaj v boccii
V krásnom predvianočnom čase sme zažili aj športové dopoludnie plné radosti, zdravej a dravej súťaživosti. Heslom dňa bolo „V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH“. Hry sa zúčastnili všetci naši žiaci a šampióni jednotlivých tried následne súťažili aj medzi sebou. Na detské tváre sa usadil úsmev a z očí žiarila radosť a spokojnosť. Víťazmi boli vlastne všetci zúčastnení a nik neostal bez sladkej odmeny.
 
 

 
 Vianoce s vôňou piesní a tancov

Predvianočné obdobie je časom príprav v našej škole. Žiaci a pedagógovia usilovne nacvičujú spev, tance a scénky na tradičný vianočný program, ktorý sa uskutočnil 20.12.2017 v Centre voľného času v Novej Bani. Sprievodnou akciou je vianočný trh, kde deti ponúkajú produkty šikovnosti svojich rúk. Keď sa sála naplnila pozvanými hosťami, začalo sa odvíjať klbko úžasných vystúpení žiakov našej školy a základnej umeleckej školy v meste Nová Baňa. Potleskom, úsmevom, ale aj zatúlanými slzami dojatia nikto nešetril. Bol to malý darček pre všetkých tých, čo na krátky čas zastavili prúd tečúcej riavy, prestali myslieť na to, čo ešte doma treba urobiť a dovolili vojsť do ich sŕdc úprimnej radosti z videného a počutého. A tak čaro Tichej noci prišlo k nám.

PaedDr. Anna Vozárová

 

Sv. Barbora a Lucia
Už viac ako desať rokov si pripomíname na našej škole ľudové a kresťanské tradície na sviatok sv.Barbory a sv. Lucie. Dievčatá prezlečené za Barborky prinesú do každej triedy čerešňovú halúzku, ktorá pri dobrej starostlivosti do Vianoc rozkvitne. Na Luciu, v bielom odeté dievčatá prejdú celou školou a husími krídlami vymetú všetko "zlé". 
PaedDr. Margita Štrbová
 
 

 
Pestré všeličo
Dňa 13.12.2017 potešilo žiakov školy „Pestré všeličo“. Od novembra zarábali grošíky, ktoré bolo možné získať len za vzorné správanie a dobré skutky. Potom nastal ten výnimočný deň, keď  každú triedu navštívila s pestrým tovarom teta Betka so svojimi pomocníkmi. V košíku priniesla všelijaké parádne vecičky. Žiaci si ich za  zarobené grošíky mohli nakúpiť. To bolo radosti a šťastia z nových vecí.
PaedDr. Margita Štrbová
 
 
 

Mikuláš

Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 
Nadelí ti radosti, 
čižmu plnú sladkostí. 

Už od rána to bol iný ako bežný deň v škole. Atmosféra bola výborná a deti žiarili nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo dokážu. Nechýbali piesne, riekanky, básničky a dobrá nálada sa vznášala celou školou.
Spievajže, si spievaj…
My - spevavé stvorenia - sa každý utorok stretávame pri dobrej muzike. Nechýba harmonika, husle a rôzne iné nástroje. Hráme a spievame dosýtosti :).
 
 

Drevená klávesnica?
 
Spojenie výpočtovej techniky a dreva znie trošku komicky. V reálnom živote to však funguje a táto symbióza má mnoho pozitív. 29.11. 2017 do našej školy zavítal Ľ. Belavý, ktorý dlhé roky pracoval ako analytik a programátor. Rodinná skúsenosť s chlapcom s telesným postihnutím ho priviedla k myšlienke vytvoriť poschodovú klávesnicu z dreva, kde je každá kocka programovateľná, pripevnená  k drevenej konštrukcii suchým zipsom a vytvára tak možnosti voľby každému užívateľovi priamo na mieru. Veríme, že aj naša škola sa bude môcť pochváliť tým, že ju máme vo svojom inventári a budeme ju môcťvyužívať vo vzdelávacom procese.    
 
 

 
Zdravý životný štýl
 
V pondelok 27.11. 2017 zavítali medzi nás pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom. Ako sa zdravo stravovať, aké činnosti vykonávať, čomu sa vyhýbať, to všetko sa naše deti dozvedeli pri realizovanej prezentácii. Aktivita a zvedavosť boli hlavnou zúčastnených žiakov. Často poznali správne odpovede na hľadané otázky. Spoločne sme zistili, že nie je dôležité v správnom životnom štýle veľa vedieť, ale aj nájsť v sebe silu a vhodné motiváciu, aby sme denne tieto pravidlá dodržiavali. 
 
 

Návšteva soľnej jaskyne
Dňa 15. a 16. novembra 2017 žiaci tried III. A a V. A  s triednymi učiteľkami S. Papánkovou, K. Búryovou a ich asistentkami M. Kokavcovou, K. Horniakovou navštívili soľnú jaskyňu na Tajchu v Novej Bani. Žiaci si vyskúšali pobyt priamo v soľnej jaskyni, ktorý má blahodarné účinky na zdravotný stav. Hravou formou a formou relaxácie pri počúvaní rozprávky strávili deti v jaskyni necelú hodinku, ktorá im rýchlo ubehla. Do školy sme sa vracali pešo. Zastávku sme si urobili pri baníckej kaplnke, kde sa žiaci dozvedeli o živote baníkov. Tým si rozšírili svoje vedomosti a všetci sme prežili pekný deň a každý niečo urobil pre svoje zdravie a pohyb.
   
 
 

Rozprávka o Troch grošoch
Rozprávka. Kto by si aspoň na chvíľu nechcel splniť detský sen a stáť sa kráľom, princeznou alebo mať čarovnú paličku, ktorá mu splní tajné želanie. Naše deti sa 8.11.2017 stali súčasťou rozprávkovej jazdy Divadla Portál. Zvedavé a usmiate detské tváre prezrádzali očakávanie dobrého konca, ako to už v rozprávke chodí. Kráľ, princezná a bystrý kopáč nám ukázali, ako zo zarobených peňazí vyžiť, ušetriť a požičať. Divadelné predstavenie bolo príjemným spestrením dňa plného písmen a čísel, kde je všetko možné.  
 

Benefičný koncert – Integrácia
Kto by nechcel vidieť svoje obľúbené spevácke hviezdy naživo. Určite všetci po niečom takom túžime. Našim deťom sa tento sen splnil 27.10.2017, kedy sa mohli zúčastniť benefičného koncertu v Poprade. Cesta ubehla pomerne rýchlo, lebo väčšina detí dospávala skoré ranné vstávanie. Po vystúpení z autobusu sme všetci vošli do obrovskej Arény Poprad, ktorá sa rýchlo zaplnila tisíckami detí zo základných a špeciálnych škôl. Celým koncertom nás sprevádzala moderátorka Katka Brychtová a postupne prichádzali na pódium známi umelci – Stanislav Hložek, Heidy Janků, Štefan Skrúcaný, Majk Spirit, reper Ego, Dominika Migrová, Kristína. Vystúpenia boli popretkávané pripraveným programom detí zo Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade. Prítomní spievali, tancovali a neúnavne tlieskali svojim obľúbencom. Cieľom podujatia bolo spájať svet umelcov a detí, svet bez ohľadu na zdravotný stav. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou skvelého podujatia, pretože záujem o účasť na koncerte niekoľkonásobne prevyšoval možnosti popradskej haly. Ďakujeme.
PaedDr. Anna Vozárová
 
 
V ŠMŠ tiež ,,hovorili o jedle“
 
Aj ,,škôlkari“ z našej Spojenej školy si  už v V. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE od 16. do 20.októbra 2017 pripravili a zrealizovali k vyhlásenej dennej téme Chlieb, pečivo, obilniny, súťažno- vzdelávaciu aktivitu, ktorá môže poslúžiť na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným deťom alebo žiakom. A tak bielu múku v jednom dni použili pri hre na improvizované pieskovisko z múky. 
No, bolo z toho dosť neporiadku! Ale tiež bolo úžasné múku ohmatať, zaboriť sa do nej prstami, celými rukami, kresliť v nej prstami, presýpať, ochutnať ju a nakoniec rozfúkať - to bola najväčšia zábava! Ale bol to aj výborný tip na rozvoj jemnej motoriky rúk!
 V aktivitách si precvičili grafomotoriku (koordinácia oko-ruka),  kreslenie či písanie do múky.  Pridaním vody a soli sa  z ,,múkového“ pieskoviska stalo miesením, stláčaním a vaľkaním cesto na koláčiky. A deti pre mamičky vytvorili len tie najkrajšie srdiečka z lásky...
Mgr. Ingrid Volfová

 


Týždeň zdravej výživy

Október je mesiac, kedy tradične prebiehajú v našej škole aktivity venované zdraviu prospešným potravinám. Tento rok sme sa rozhodli upriamiť pozornosť na cestoviny, chlieb a pečivo, ovocie, zeleninu a mlieko.  Zaujímavé chute a vône sa dňa 16. októbra začali šíriť po škole. Prvý deň bol zahájený zaujímavou prezentáciou o chlebíku, o tom, ako narastú klasy, ako prebieha žatva, pomletie zŕn na múku a jej spracovanie. Aj keď bola prednáška veľmi zaujímavá, všetci sa tešili na ochutnávku chlebíka, ktorý upiekli naše deti s pani učiteľkou Adamcovou. Zjedli ho do poslednej omrvinky. Tak nabrali silu, aby si mohli v tvorivých dielňach vyskúšať šúpanie zemiakov, prácu zo slaným cestom, triedenie surovín, mletie strúhanky a rozlišovanie rôznych druhov obilninových zŕn. Tejto téme sme sa venovali aj v utorok, kedy sa nám naskytla možnosť objavovať výrobu chleba a rôznych pekárenských dobrôt v pekárni Tekovská kúria v Novej Bani.  Mali sme ochotného sprievodcu pána Jána Majtána, ktorý nás previedol celým výrobným procesom. Vôňa múky a pečeného chleba spríjemňovala deťom jeho zaujímavé rozprávanie. Exkurzia sa nezaobišla bez ochutnávky toho, čo bolo práve napečené. Ďakujeme majiteľovi pekárne, pánovi Gondovi, že nám umožnil zažiť takúto prehliadku a pánovi Zimanovi, ktorý ju sprostredkoval. V tento deň deti absolvovali aj prezentáciu o kapuste, jej pestovaní , zbere a spracovaní. V závere žiaci mohli kvasenú kapustu aj ochutnať. Tretí deň patril mlieku a mliečnym výrobkom. V prezentácii bolo možné sledovať cestu mlieka od kravičky až po samotného spotrebiteľa. Niektoré triedy si vyskúšali nákup mlieka z mliečneho automatu a v si škole uvarili puding alebo mlieko ochutnávali. Súčasťou tohto týždňa bola aj návšteva SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, kde pani Ing. Garajová porozprávala žiakom zaujímavosti o tekvici. To , že je to zdravá zelenina nielen počuli, ale aj otestovali ochutnávkou rôznych jedál pripravených šikovnými rukami budúcich kuchárov študujúcich na tejto škole. Prehliadku výstavy ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkoch a múky bolo možné zrealizovať počas celého týždňa a postupné spracovanie vystavených surovín bude doznievať v našej škole ešte niekoľko dní. V závere chceme ešte raz poďakovať ústretovosti pána Gondu a pedagogickým pracovníkov SOŠ v Novej Bani. Vďaka nim bol týždeň zdravej výživy na našej škole ešte zaujímavejším a dobre zapamätateľným.

 

Aký bol ,, Náš deň pre Vás“
September je obdobím, kedy v našich mestách dýcha atmosféra jarmočných dní. Aj v Novej Bani sa tento zvyk opakuje rok čo rok. Pre našu školu je však zaujímavý tým, že veľkému jarmoku predchádza ,, Náš deň pre Vás“, kde pripravujeme kultúrny program a tvorivé dielne s ukážkami tradičných, ale aj netradičných remesiel. Tento rok to bolo 28. septembra. Miestom realizácie sa už opakovane stali priestory Centra voľného času a našimi hosťami, ktorí spolu so žiakmi ŠZŠ pripravili milé vystúpenia, boli žiačkami ZUŠ Dominika Kráľová a Diana Müllerová s ľudovými piesňami za doprovodu heligóniek , folklórny súbor Novobanček a s heligónkami vystúpili aj Tatiana Ďurčeková a Sebastián Čík. Program a tvorivé dielne zo záujmom obdivoval primátor mesta – Mgr. Ján Havran, p . riaditeľka Centra voľného času Dr. Tatiana Polcová , p. riaditeľkou ZUŠ – Mgr. Marta Urdová a ostatní zástupcovia škôl. Po ukončení programu si mohli návštevníci prejsť jednotlivé dielne a pokúsiť sa vyrobiť si vlastný výrobok. Nastal šum ako v bohatom včeľom úli. Ľúbivé zvuky vydávali paličky, ktorými sa tvorili nádherné obrazce na paličkovom valci. Nesmelé ruky zvedavých detí začali tvarovať košíky z pedigu a iní záujemcovia prepletali nite na tkacom ráme. Babka bylinkárka radila, ako si pomôcť s chorobami rastlinami, ktoré nám ponúka pestrá príroda. Zaujímavou technikou bolo plstenie a neuveriteľné veci vyrastali v rukách tých, ktorí sa rozhodli vyrobiť si niečo z drôtu. Srdiečka a gule si zdobili žiaci kúskami látky a nevynechali ani kútik, kde sa na chvíľu zmenili na „zlatú priadku“. Zázračné bolo aj hrnčiarstvo a výrobky z dreva. Modelovať hlinu a opracovať kus neforemného klátika zatúžilo nejedno dieťa. Tvorivá atmosféra a radosť z vlastného výrobku bola pre všetkých najlepšou odmenou. Už teraz sa tešíme na budúcoročný „malý jarmok“.
PaedDr. Anna Vozárová
 

O zuboch bez strachu
Áno, je  to naozaj možné. Beseda o starostlivosti, ale aj o chorobách zubov bola v priestoroch našej školy v piatok, 8.9.2017. Medzi deti prišla sestrička Ružena Tencerová, ktorá pracuje v zubnej ambulancii. S vtipom a úsmevom na tvári priblížila deťom dôležitosť udržiavania chrupu v dobrej kondícii, možnosti prevencie pred zubným kazom a poradila, ako sa nebáť prísť do zubnej ambulancie. Dozvedeli sme sa, ako si správne čistiť zuby, akú stravu preferovať, aby vás bolesti netrápili a na konci besedy si väčšina detí dala stav svojho chrupu aj skontrolovať. Výsledkami sme boli všetci milo prekvapení. Len zopár detí malo maličké kazy, s ktorými by mali ísť k pánovi zubárovi. Bolesti zubov sú strašiakom nielen detí, ale aj mnohých dospelých. Informovanosťou a zvládnutím pravidiel starostlivosti o chrup týmto nepríjemnostiam určite predídeme. 
 
 

 

Ondrej Vrábel  v ŠZŠ  v Novej Bani

V modernej pedagogike je už každodennou praxou využívanie IKT technológií, využívanie rôznych výukových programov a edukačných hier. Aj práca v špeciálnych školách nezaostáva vo využívaní týchto noviniek. Výber z ponúkaných programov je však limitovaný schopnosťami a možnosťami našich detí. Preto vždy uvítame niečo nové, čo je šité na mieru deťom s určitými obmedzeniami. Pred niekoľkými mesiacmi sme na internetových stránkach objavili vzdelávacie hry – Pinf Hry, ktorých tvorcom je mladý gymnazista, Ondrej Vrábel, študujúci v Sobotišti a zhoda životných okolností ho priviedla k programovaniu produktov, ktoré sú využiteľné pri vzdelávaní detí s detskou mozgovou obrnou a autizmom. Zaregistrovali sme sa na jeho stránkach a mohli sme ich začať využívať na vyučovaní. 
Dňa 23. 6. 2017 zavítal tento sympatický mladý muž do našej školy. Zoznámil sa s deťmi, ktoré pracujú s jeho výukovými programami, diskutoval s vyučujúcimi, vypočul si námety na novú tvorbu a pripomienky pre vylepšenie už existujúcich hier. Bol to zaujímavý deň pre hostiteľov, ale aj pre našich hostí.  Je obdivuhodné, že taký mladý človek venuje svoj voľný čas a energiu niečomu, čo pomáha ľuďom s handicapom. Ďakujeme a prajeme mu ešte  veľa dobrých nápadov a vytrvalosti v tvorbe.    
 

Odhalenie sladkého tajomstva
Život včely, med, peľ, propolis, to sú záhady prírody, ktoré nám každoročne pomáha odhaliť pán učiteľ Janko Píš. Napriek tomu, že sa tejto téme venuje v našej škole už niekoľko rokov, vždy sa dozvieme niečo nové. Dňa 9.6.2017 sme opäť boli svedkami zaujímavého rozprávania o týchto usilovných a užitočných tvoroch, ktoré sú významnou súčasťou života na našej Zemi. V pripravenej prezentácii bolo možné vidieť hierarchiu úľového spoločenstva, povinnosti každého jej obyvateľa, zrod a život kráľovnej a produkty práce včiel. V druhej časti besedy si deti mohli privoňať a chytiť do rúk plásty, rámiky, dymovník, ale ja popozerať si v uzavretom rámiku pracovitosť včiel a, samozrejme, nesmela chýbať ochutnávka sladkého medu. Aj keď bol program besedy naplnený, deťom sa z miestnosti nechcelo odísť. Pozorovali, pýtali sa a o0tázkam nebolo konca. Veríme, že takýmito aktivitami zvýšime povedomie našich detí a budú vedieť chrániť prírodu a tým aj včielky, storé sú na negatívne zmeny veľmi citlivé.
 
 

 Bolo, nebolo 

Deti zo ZUŠ sa rozhodli podeliť sa príbehom Tóna. Lenivý bol, veľká vec, nazvali ho lenivec. Liečili to prísne, skvele, postavili ho aj z postele. A takto sa rozvíjal dej rozprávky, s ktorou prišli medzi nás deti zo ZUŠ v Novej Bani dňa 16.06.2017. Vystúpenie bolo o to zaujímavejší, že medzi účinkujúcimi bol aj náš spolužiak Samko Nemček. Deti občas vstali zo stoličiek, aby im neuniklo nič z diania na javisku. Potlesk a príjemný zážitok bol odmenou za snahu dramatikov zo ZUŠ, ktorí nám  spríjemnili posledné dni v školských laviciach. Boli by sme radi, aby odmenou bolo aj toto poďakovanie všetkým hercom a tvorcom rozprávky, ktorá bola pekným príkladom inklúzie detí zo zdravotným postihnutím a využitím ich potenciálu v spoločenstve intaktných rovesníkov.
 
 

Projekt „Tatranskí rytieri“
Naša škola sa v období od  1.10.2016  do 30.6.2017 zapojila do projektu s environmentálnym zameraním - Tatranskí rytieri, ktorý vzdeláva a podnecuje mládež k zamysleniu sa nad životným prostredím a starostlivosťou oň.  Súťaže sa zúčastnili žiaci III. PS, II. PS-B, III. Z, II. P, III. P a VIII. A. Povinnou aktivitou na tému „Príroda nám, my prírode“ bolo  vytvoriť umelecký 2D výtvor alebo audiovizuálne dielo a účasť na Eko hliadke, kde sme sa priamo zapojili do činností súvisiacich s úpravou a skrášlením areálu našej školy.
Celkovo sa naša škola umiestnila na krásnom 19 mieste zo 168 škôl z celého Slovenska, pričom trieda VIII.A pod vedením p. u. Minkovej získala Mimoriadnu cenu v kategórii za výtvarné dielo. 
Výhercom blahoželáme a prajeme im šťastnú cestu na odovzdávanie cien.
 
 
 

 


Internet ako technológia, ktorá sa stala dostupnou takmer pre každého, priniesla nové možnosti komunikácie, šírenia informácií, trávenia voľného času, ale aj foriem agresivity. Preto aj na našej škole sme dňa 1. 6. 2017 pre skupinu žiakov OU a ŠZŠ pripravili besedu spojenú s premietaním filmu a aktivity súvisiace s témou „kyberšikana“

Beseda žiakov určite zaujala, pretože sú vo veku, keď sa pohybujú vo svete facebooku, mobilov, IPhonov a ďalších dnešných technólogií a dúfame že,  si uvedomili, že i oni nevedomky zverejňujú veľa  osobných údajov, ktoré by mohli byť ľahko zneužité.
 
 
 

 


 
Ako sme putovali za históriou hrnčiarstva
 
V pondelok, 19. 6. 2017, sme sa rozhodli, že pôjdeme s našimi žiakmi do Hrnčiarskeho múzea na Brehoch. „Ja nepôjdem !“, „Čo tam budeme robiť ?“, to boli prvotné reakcie niektorých detí. Jedlo sme mali pripravené, šiltovky na hlavách a tak sme sa v pondelok ráno vydali na pešiu púť za brežským hrnčiarom, pánom Jánom Fialom.  Slniečko pálilo a tak bolo po ceste počuť otázky – „ A koľko ešte ?  “, „ Ja nevládzem !“, „ Kedy tam už budeme ?“. Cestu sme zvládli a pred remeselným dvorom na nás čakal posledný žijúci hrnčiar v tejto obci, privítal nás s úsmevom, začal s deťmi vtipkovať a tým si ich získal na svoju stranu. S úžasom na tvári počúvali o histórii hrnčiarstva, o práci jeho otca – Štefana Fialu, pozreli sa do vnútorných priestorov Kohlovho domu, kde sú vystavené hrnčiarske výrobky, fotografie, kroje, ktoré boli charakteristické pre obdobie rozkvetu tohto remesla v obci Brehy. Až úpadkom baníctva v tejto oblasti si ľudia hľadali nový zdroj obživy a tým sa na konci 17. a začiatkom 18.storočia  stalo hrnčiarstvo. Odrazu mali naše deti kopu otázok. Zaujímalo ich použitie jednotlivých exponátov, kde ľudia brali hlinu, ako ju spracovali a akým spôsobom sa kúrilo vo vypaľovacej peci. Na každú otázku mal pán Fiala odpoveď. No to najzaujímavejšie prišlo až na konci prehliadky. Uprostred dvora stál hrnčiarsky kruh, deti si prisunuli stoličky a čakali, čo sa bude diať.  Pán Fiala predviedol svoje čarovanie s hlinou. Nestačili sme sa čudovať. Po malej ukážke si tvorbu mohli vyskúšať aj samotní žiaci. Vôbec ich nebolo treba pobádať, dokonca sa chceli vystriedať pri kruhu aj niekoľkokrát.  Pri niektorých prštekoch si sám hrnčiar s úsmevom povzdychol a skonštatoval, že z tohto by hádam aj nejaký remeselník mohol byť. Blížil sa čas odchodu a deťom sa ani nechcelo prerušiť toto zaujímavé stretnutie. Zobrali metly, pozametali  “ gánok  “ a na rozlúčku manželom Fialovcom zaspievali niekoľko pesničiek. Cesta naspäť ubehla veľmi rýchlo. Všetci dávali pozor na výrobky, ktoré si odnášali domov, zároveň si rozprávali čerstvé zážitky a nezabudli zaspievať niekoľko pesničiek, medzi ktorými bola aj novobanská pieseň – Bańa, Baňa, Nová Baňa.               Chceme týmto spôsobom poďakovať nášmu sprievodcovi históriou – pánovi Fialovi, poďakovať za čas, ktorý nám venoval a popriať mu ešte veľa pekných výrobkov, ktorými teší mnohých ľudí, ale popriať mu aj naplnenie nádejí, že nájde svojho pokračovateľa.
 
 
 
 

 

 Zbojníkova mapa

V školskom klube často chodíme na turistiku. Podarilo sa nám nájsť starú zbojníkovu mapu. Podľa  nej sme našli cestu k pokladu. Bol to nezabudnuteľný zážitok, veľa radosti a dobrodružstva. 

 

 

Škôlkári- záchranári

 Takto súťažili naši škôlkári v súťaži ,,Malý záchranár", o poskytovaní prvej pomoci predškolákov materských škôl v obvode mesta Nová Baňa.

 

     

 


V Šahách 26.5.2017 sme sa zúčastnili odovzdávania cien za účasť na medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži 25.ročníka. Ceny získali Táňa Vozárová, Peter Jakubík, Martin Fiala a Zuzana Oravcová.


V Bratislave 24.,5.2017 sme sa zúčastnili 8.ročníka celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti Husľový kľúčik. Kde v kategórii praktická B a C variant Peter Jakubík obsadil 2.miesto. A v kategórii autisti Benjamín poduška obsadil 3.miesto.

 

 


Dňa 29.5.2017 žiaci elokovaného pracoviska úspešne ukončili krúžok Boccia. Tohto roku sme dosiahli nemalé osobné i športové výsledky. V apríli 2017 sa vybraní žiaci zúčastnili prvého ročníka HANDICAP CUP 2017 v Športovej hale na Štiavničkách Banskej Bystrici, kde obsadili pekné 2. a 3. miesto. Veľmi nás teší, že v tejto disciplíne dokážeme rovnocenne súperiť s intaktnými žiakmi iných škôl, a tým prekonávať samých seba.    

 

 

 


                            „Tiki - taki, tiki –taki vítame Vás milé mamy.
                             Noc už prešla, biely deň nakukol nám do okien.
                             Bije 10,30  hodina, sviatok matiek začína.“
Dňa 26.05.2017 na elokovanom pracovisku Spojenej školy, na ulici Rekreačná cesta sme si pripomenuli najkrajší sviatok všetkých mám – Deň matiek. Básne, piesne, tančeky – to všetko predviedli žiaci spolu so svojimi pedagógmi milým mamám, starým mamám a babičkám, čím vyjadrili svoju veľkú vďaku za ich každodennú starostlivosť a lásku. Veríme, že naše deti programom nesklamali, ale naopak potešili celé obecenstvo, ktoré potleskom nešetrilo.
 

 


Deň s lesnými pedagógmi
 
Každý z nás túži po prechádzkach krásnou prírodou, teší sa z polí a lúk posiatych farebnými kvetmi. Nič však nie je zadarmo. Aj keď prírodné zákony fungujú aj bez našej pomoci, predsa len máme povinnosť správať sa k prírode tak, aby tešila nielen nás, ale ja deti našich detí. V našej škole je už niekoľkoročnou tradíciou, že za nami prichádzajú lesní pedagógovia z Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Žarnovica a pripravia pre našich žiakov niekoľko zaujímavých aktivít. 23. máj bol pre všetkých ozajstným zážitkom. Po veľkej prestávke sme sa presunuli na školský dvor, kde nás čakalo 11 milých „lesákov“ aj so svojimi zvieracími kamarátmi. Po uvítaní jeden z nich odtrúbil zahájenie a s nedočkavosťou sme sa vypravili po lesných cestičkách. Na prvom stanovišti nás čakala ľahká úloha – nakŕmiť hladného maca a veveričku. Nie, nebojte sa, tieto zvieratká neboli skutočné  a kŕmenie bolo pre nás zábavou. Chodníčkom sme putovali na ďalšiu zástavku, kde si deti vyskúšali pribíjanie klincov do dreva a naučili sa spoznávať huby, ktoré sa dajú v kuchyni pripraviť na chutné jedlo. Pozorne sme si všímali aj huby, ktorým sa treba z diaľky vyhnúť. Lesníci síce pracujú v krásnej prírode, ale ich práca vie byť aj veľmi ťažká. Videli sme, ako pripravujú stromy na spílenie a pílenie ručnou pílkou si deti aj vyskúšali. Po vydýchnutí a pohári osviežujúcej vody sme sa vybrali za ďalšími lesnými dobrodružstvami. Nesklamali sme sa. Boli pre nás pripravené ukážky koží rôznych zvierat a parožia. No ešte zaujímavejším bolo pískanie na vábničkách. Počuli sme brechajúcu líšku, zatúlané srnčiatko a nepokojné volanie jeho mamy – srny. Pri ďalšom stanovišti nás už čakal poľovný pes, ktorý priateľsky vrtel chvostíkom a veľký orol, sediaci na mocnej ruke jeho opatrovateľa. Niektoré deti mali obavu priblížiť sa, ale postupne kládli ruky na jeho chrbát a pomaznali sa s ním. A bol tu čas na rybačku – nahodiť udicu a čakať na úlovok. Deťom sa darilo. Pochytali všetko, čo bolo v jazere. Raz to bol kapor, potom sumec, inému sa zadaril úhor, ale boli aj takí, ktorí chytili rozprávkovú rybičku. Tajne jej pošepli svoje želania a vrátili ju späť do vody. Pri posledných stanovištiach sme sa naučili spoznávať rôzne druhy stromov, rozlišovať ich podľa listov, ale i ihličia. Videli sme, aké to majú zvieratká ťažké, keď po lese chodia dopravné prostriedky, ktoré by tam vôbec nemali byť. Zahrali sme sa ja na detektívov a pátrali sme, ktoré stopy a odtlačky nôh patria lesným zvieratám. Vydarené predpoludnie s teplými lúčmi slnka tak mohlo byť ukončené. A ako inak, ako odtrúbením konca zaujímavého stretnutia, z ktorého sme vďaka lesným pedagógom odišli obohatení o nové informácie.
 
   
   
         

 

 


HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2017

Dňa 4.5.2017 sa uskutočnil 6. ročník krajského  kola speváckej súťaže pre deti so zdravotným znevýhodnením,, HUSĽOVÝ KĽÚČIK 2017“, ktorého sa zúčastnili piati žiaci našej školy: Viktória Botošová, Lucia Berkyová, Benjamín Poduška, Peter Jakubík  a Zuzana Oravcová.   Súťažilo sa v piatich  kategóriách. Žiaci v každej kategórii zaspievali dve piesne:
pieseň povinnú (slovenská ľudová), ktorú vybral organizátor súťaže  a pieseň podľa vlastného výberu ( populárna, ľudová, a pod.). Podaril sa nám veľký úspech v dvoch kategóriách. Benjamín Poduška obsadil 1. miesto vo svojej kategórii, Peter Jakubík tiež 1. miesto vo svojej kategórii a Zuzana Oravcová 2. miesto. Aj ostatným našim žiačkam  sa spevácky výkon vo veľkej konkurencii spevákov podaril. Veríme, že v budúcnosti sa šťastena prikloní aj na ich stranu. Víťazom gratulujeme a držíme palce pri reprezentovaní školy na celoslovenskej speváckej súťaži v Bratislave, ktorá sa koná 24.5.2017.
Ďakujeme Vám za peknú reprezentáciu školy.
 

 


 

Dňa 26. 4. 2017 sme sa zúčastnili krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl v Brezne. Žiaci súťažili v 3. kategóriách podľa jednotlivých ročníkov.

Hodnotila sa celková výraznosť prednesu: výber textu a autora, náročnosť textu pre dané kategórie, pamäťové zvládnutie zvládnutie, rečový prejav, nadviazanie očného kontaktu, orientácia v priestore a mimika tváre.
Našu školu reprezentovali traja žiaci, Samuel Nemček, Frederik Baranec a Miroslava Slováková, ktorá získala druhé miesto v tretej kategórii v prednese poézie.
Našim žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov.

Prednáška so zážitkovou aktivitou na tému: „Pitný režim“
 
Pitný režim je jedným z najdôležitejších opatrení pri úprave spôsobu života, preto sme dňa 26. 4. 2017 na elokovanom pracovisku zorganizovali aktivitu  s MUDr. Katarínou Tužinskou na tému „Pitný režim“. Žiaci boli formou prednášky oboznámení o fungovaní ľudského tela, o jeho potrebe prijímania vody a pôsobenia jednotlivých druhov tekutín na ľudský organizmus. Pani doktorka pomocou prezentácie oboznámila žiakov s priaznivým účinkom vody z vodovodu, minerálnej vody, mlieka, ovocných štiav, smoothie a s nepriaznivým účinkom sladených nápojov na ľudské telo. Následne mali žiaci možnosť sami si pripraviť smoothie z ovocia a zeleniny, ktoré postupne ochutnávali podobne ako aj ovocno-bylinkové nápoje a žihľavový čaj. Pri degustácii žiaci porovnávali jednotlivé chute a spoločne s učiteľmi diskutovali o ponúkaných nápojoch. 

 

 

 

 


Tvoriť môže každý!

Dňa 25.04.2017 sa zúčastnili piati žiaci našej školy spolu s p. učiteľkou Mgr. Ingrid Uškrtovou tvorivých výtvarných dielní v ateliéri Národnej galérie v Nitre. Na začiatku lektorka kurzu pútavo priblížila výtvarné techniky kolorovaná monotypia a tlač z plochy, na základe ktorých žiaci vytvorili vlastné dielo. Cieľom aktivity bolo prebudiť u mládeže záujem o umenie a vyburcovať ich k vlastnej aktívnej tvorbe...
 
 


  „Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali, či ste z neba spadli, či ste v háji rástli?“
 
Dňa 24.4.2017 sa na elokovanom pracovisku Spojenej školy, na ulici Rekreačná cesta uskutočnilo školské kolo v speve pod názvom „Husľový kľúčik“. Pesničky, ktoré vytvorili generácie našich predkov a súčasníkov sú vzácne poklady nášho kultúrneho dedičstva a deti si ich radi zaspievali. Súťažiacich na harmonike sprevádzala PaedDr. Margita Štrbová. Súťaž prebehla v troch kategóriách. V kategórií za Špeciálnu základnú školu sa na 1. mieste umiestnila: Zuzana Ihracká, na 2. mieste: Adam Benčúrik a na 3.mieste: Vladimíra Šarköziová. V druhej kategórií za Praktickú školu sa na 1. mieste umiestnila Zuzana Oravcová, na 2. mieste: Patrik Kmeťo a na 3. mieste: Zuzana Krnáčová. V tretej kategórií za Odborné učilište sa umiestnil na 1. mieste Dávid Kašpar, na 2. mieste: Petra Vráblová a na 3. mieste: Martina Vlačuhová. Sme na nich hrdí a tešíme sa na ďalší ročník. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 „DEŇ ZEME“

Dňa 5. 4. 2017 prebiehal na elokovanom pracovisku na Rekreačnej ceste 393 „Deň zeme“. Žiaci a učitelia aj napriek chladnému počasiu vzali do rúk metly, lopaty, hrabličky, vedrá a fúriky. Zametali, vyhrabávali suché lístie, zbierali a triedili odpad, kompostovali. Čistili a skrášľovali prostredie areálu. Pracovné skupinky boli rozdelené podľa možností a schopností žiakov na jednotlivé úseky. Každý žiak usilovne pracoval a snažil sa prispieť svojou prácou k spoločnému dielu. Všetci sme si užili pobyt na čerstvom vzduchu, zažili radosť z vykonanej práce  a načerpali aj novú energiu.
 

 

 

 


 
 
 Ísť s kožou na trh
 
Život súčasného človeka je spleťou rôznych nástrah, ktorým buď podľahne, alebo ich budeme zďaleka obchádzať. Takýmito nástrahami sú rôzne závislosti –  od alkoholu, drog, internetu, cigariet, automatov, mobilu. Asi najstaršou je závislosť na alkohole. Je dostupný, dokonca jeho používanie sa stalo nevyhnutnou súčasťou mnohých spoločenských udalostí, rodinných osláv a sviatkov. „Daj si za jeden“ je obvyklou vetou pri návštevách a stretnutiach. Málokto si však uvedomuje, čo sa takýmto „pitím“ môže rozvinúť. Problém pitia a iných závislostí bol obsahom besedy v našej škole dňa 4. 4. 2017, kedy medzi žiakov zavítal pán Ľuboš Štorcel, abstinujúci alkoholik, ktorý rozpovedal svoj príbeh spolužitia s alkoholom, príbeh degradácie ľudskej bytosti, ktorá alkoholu slúžila do takej miery, že ohrozoval seba, blízkych, aj celkom cudzích ľudí. Pri rozprávaní sa nám tisli slzy do očí, pretože  hovoriť o svojich pokleskoch a zlyhaniach pred cudzími ľuďmi chce odvahu. V živote sa dostal až na samé dno, no rodina mu pomohla vstať z bahna, narovnať chrbát a začať naprávať krivdy, ktoré svojmu okoliu spôsobil. Dnes je 17 rokov abstinentom, pomáha iným, ktorí závislosť nevedia prekonať. Stavia pyramídu odpustkov, aby dobehol to, čo s alkoholom zmeškal. Naše deti so zatajeným dychom počúvali od prvého až po posledné slovo. Počuli na vlastne uši, čo všetko dokáže alkohol urobiť s človekom. Počuli však to, že sa dá nad ním zvíťaziť. Svoje životné peripetie pretavil do piesní, ktoré sme si za doprovodu gitary mohli vypočuť. Ďakujeme, že nám otvoril svoju dušu a dáva nádej všetkým, ktorí sa nevedia v živote vrátiť na tú správnu cestu. 
 
 
 

 
29.3.2017
Nechceme aby sa zima vrátila, preto sme vyniesli Morenu k potoku, tam sme ju pálili a do vody hodili. A urobili sme to určite dobre, lebo nová jar sa pevne chytila svojho žezla a vidieť ju všade okolo nás.  Je krásna – svieža, pestrofarebná, voňavá  - jarná. Užívajme si ju!  
 

 


 

Pondelok 20. marca 2017 bol pre deti v Spojenej škole na Rekreačnej ceste v Novej Bani zaujímavým dňom. Vraj prečo? Pretože mali mimoriadny zážitok – zúčastnili sa v priestoroch školy rozprávkového divadelného predstavenia O Maruške a dvanástich mesiačikoch pod  vedením hercov z Divadla Hotel Mária. Predstavenie bolo veľmi pekné. Išlo o klasický príbeh dobrého dedinského dievčaťa Marušky, ktoré stretlo na svojej ceste „mesiačikov“, ľudí i zvieratká. Deti sa zapájali do deja rozprávky, spievali a pekne spolupracovali podľa pokynov. Tešíme sa na ďalší kultúrny zážitok.

 

 


 
 
Vábenie  Jeleňa  v škole?
 
Ani  my  by  sme tomu  neverili, keby sme  ho naživo nevideli a nepočuli. Pýtate sa, ako  sa to mohlo  udiať ?  
29.3. 2017 bol  hosťom v vašej  škole pán Jaroslav Orság, lesách  telom aj dušou, ktorý vie nielen zaujímavo rozprávať  o živote v lese, ale žne úspechy  na rôznych súťažiach doma a v zahraničí. Je štvornásobným  vicemajstrom  Slovenska  vo  vábení  jeleňou,  v roku 2015  získal 3. miesto na  majstrovstvách  Európy vo vábene jeleňom (družstvá) v Bielorusku a v roku 2016 získal 1. miesto v medzinárodnej súťaži  v tejto disciplíne, ktorá sa uskutočnila v Nitre. Je častým  návštevníkom  a pozorovateľnom zvierat nielen v slovenských  horách, ale jeho potulky vedú aj do zahraničia. Takou zaujímavosťou je vábenie jeleňov a pozorovanie  prírody v Argentíne. Okrem týchto úspechov prezentoval našim žiakom svoj život, ktorý bol spätý s lesom už od 9 rokov. Rozprával príhody, ktoré v ňom prežil, ako zachránil svojmu otcovi život. Odhalil deťom tajomstvá, ako chodiť po lese, aby sme sa vyhli nebezpečným stretom  so zvieratami, predviedol im, aké zvuky vydávajú zvieratá, aby oznámili obyvateľom lesa  nebezpečenstvo, čas párenia, či radosť z víťazstva.  Prinesené pomôcky prechádzali od  jedných rúk k druhým a deti sa pokúšali vydať zvuky, ktoré by mohli niečo signalizovať. Otázky z publika  skúseného lesáka nezaskočili  a každou odpoveďou dostatočne uspokojil zvedavosť našich žiakov. Myslíme si, že táto beseda bola pekným úvodom do nového mesiaca - apríla, kedy bude pri vzdelávaní v našich triedach dominovať lesná tematika.                             
 

 


 

Dňa 23.3.2017 sa na elokovanom pracovisku Spojenej školy , na ulici  Rekreačná cesta uskutočnilo  školské kolo v prednese poézie a prózy žiakov. Súťažná  prehliadka prebiehala v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili žiaci Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy. V druhej kategórii súťažili žiaci Odborného učilišťa. Básne, básničky, či úryvky diel  predovšetkým slovenských autorov priniesli  divákom v hľadisku krásne zážitky. Porota mala veru ťažkú úlohu pri rozhodovaní a vyhodnocovaní súťaže. Na 1.mieste v prvej kategórii sa umiestnila M.Slováková (VIII.A),  v druhej kategórii  L.Ďuricová (II.PS). Druhé miesto obsadil v prvej kategórii A.Benčurik (V.IVPB) a v druhej kategórii R.Pomffy (II.PS). Na 3.mieste v prvej kategórii sa umiestnila Z.Ihracká a v druhej kategórii A.Šatarová.
Súťažiaci prípravou a samotnou účasťou v prehliadke vyjadrili úctu nášmu materinskému jazyku a svojim spolužiakom  pripomenuli jeho význam pre nás.
 

 


 

 Jar na  Novej Bani 

Po zime sa všetci tešíme na teplé lúče slnka, dlhšie dni a prebúdzajúcu sa prírodu. Na Slovensku, ale aj v iných krajinách to už oddávna bol dôvod na radostné zvyky a ľudové tradície.
V našom  regióne   sa vítanie  jari  spájalo  s vynášaním Moreny, ktorá  vládla  zime  a smrti.  Jej  spálením a hodením do potoka  si ľudia  chceli  zabezpečiť zdravie  a úspešný rok. 
Aj žiaci  našej  školy a pedagógovia sa  rozhodli  pripomenúť si  tieto  zvyky  a štvrtok 23.3.2017 bol  venovaný  vítaniu jari. Deti  na  krúžku Šikovných rúk  vyrobili Morenu,  vypočuli si prezentáciu rôznych ľudových zvykov,  ktoré  sa  spájajú  s touto udalosťou a nakoniec sprievodom dievčat a chlapcov v krojoch sme Morenu vyniesli k potoku, zapálili a hodili do vody, aby pre tento rok už bol koniec studeným a nepríjemným dňom.
 Morena, Morena! 
 Za kohos umrela? 
Ne za ny, ne za ny, 
než za ty kresťany.
 Bolo príjemné vidieť mladých ľudí oprášiť storočné tradície.
 
 

Dňa 23.3.2017 sa v Odbornom učilišti internátnom v Hlohovci pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Okresného úradu v Trnave a Združenia odborných učilíšť uskutočnilo tradičné podujatie Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy. Súťaž potvrdila, že aj v dobe počítačových hier mládež stále prejavuje záujem o umenie v podobe krásnej literatúry. Vybraní súťažiaci predviedli svoj talent, ale aj svedomitú prípravu pri prednese jednotlivých literárnych diel. Našu školu zastupovali Lenka Pukanová a Paulína Kasanová. V konkurencii mnohých škôl zo Slovenska síce nezískali medailové umiestnenie, no obrovským úspechom bola i účasť na podujatí tak širokého záberu škôl. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. 

 

 

 

 


 

 Deň s hokejom v Spojenej škole.

14.3.2017  zavítal do našej školy mladý talentovaný hokejista – Ivan Jakubík, ktorý je v súčasnosti hráčom HKM Zvolen, Tipsportliga. Už pár dní pred touto návštevou viedli niektorí žiaci rozhovory o tom, ako vyzerá, či je namyslený, či mu stúpla sláva do hlavy a že zaručene žije úžasný život plný obdivovateľov.  Keď sme vošli do priestoru, kde beseda prebiehala, pred žiakov sa postavil sympatický mladík pripravený prezentovať svoju hokejovú cestu a ochotný podeliť sa o svoje úspechy.  Žiaci videli a aj mohli chytiť do rúk získané ocenenia, obliecť si hokejovú výstroj a zahrať si s jeho hokejkamihokejbal.  Čo však bolo pre prítomných dôležitým poznaním je fakt, že jeho život sa spája s tréningom od 4 rokov a ako sám niekoľkokrát zdôraznil, pre hokej, ale aj iný šport a v konečnom dôsledku pre akúkoľvek prácu je nesmierne dôležitý talent, práca a disciplína v dennom režime a životospráve. V závere besedy ochotne odpovedal na všetečné a zaujímavé obrázky našich žiakov a ukončil svoje vystúpenie autogramiádou. Všetci mu želáme ešte veľa úspešných športových podujatí, aby talent, ktorý určite v ňom je, zúročil tvrdou prácou a sebadisciplínou pre potešenie fanúšikom, ktorými sme sa v tej chvíli stali aj my. 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 

„Športom ku zdraviu.“ Povedali sme si aj my a dňa 9.3.2017 sme sa rozhodli usporiadať školsku športovú súťaž tried v „BOCCII“. Boccia v modernom ponímaní je športové odvetvie určené hlavne pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú poruchu funkcie všetkých štyroch končatín. Bocciu hrajú aj zdraví športovci. V súčasnosti sa boccia hráva vo viac ako 50 krajinách sveta. Od roku 1984 sa zaraďuje medzi paraolympijské disciplíny. 

Súťaže sa zúčastnilo 10 tried. Myslíme si, že súťaž splnila svoj účel a všetci sme si výborne zabavili, zašportovali a odnášame si príjemný pocit .
 

Ako sme fašiangovali v Malej Lehote

                                       
              Často počuť názor,hlavne našich starkých,že to,čo máme „doma“ ani  nepoznáme.Našťastie ,nie všade je to pravidlom.V obci Malá Lehota sa darí skupine mladých nadšencov zachovávať a šíriť gajdošské fašiangové tradície prostredníctvom obchôdzok obcou s tradičným chlapčenským tancom s palicami a výchovných  koncertov pre žiakov.
               Vrámci implementácie regionálnych prvkov vo výchovno-vzdelávacom procese zdravotne znevýhodnených žiakov, sa dňa 24.februára 2017 vybrala do susednej obce aj skupinka žiakov IV.IVP-B zo Špeciálnej ZŠ  v Novej Bani. 
               Cestovanie miestnym spojom preverilo ich vedomosti,sociálne zručnosti aj schopnosť komunikácie.To,čo je pre iných ľudí bežná záležitosť,je pre nich učením(napr. zakúpenie cestovného lístka).Ďakujeme pánom šoférom i spolucestujúcim za trpezlivosť a zhovievavosť.Napokon-nebola to len cesta na M.Lehotu a späť,ale i cesta k vzájomnému spoznávaniu sa a rešpektovaniu.
                Naši žiaci spoločne so žiakmi miestnej ZŠ privítali fašiangový sprievod s progra- mom a nepohrdli ani spoločným tancom. Nasledovala účať na výchovnom koncerte „Gajduj,gajdoško“,vedeného mladými hudobníkmi zábavnou a interaktívnou formou.Žiaci spoznávali pre nich neznámy hudobný nástroj-gajdy a spôsob hry na gajdách podľa rôznych krajín ich pôvodu .Spontánnosť a súťaživosť našich žiakov,ich vzťah k hudobno-pohybovým aktivitám a zmysel pre rytmus umožnili,aby sa aktívne zapojili do interaktívnych aktivít.
                Keďže Malá Lehota je známa svojimi vetrami a premenlivým počasím,prijali sme pozvanie na karneval,kde sme sa pri tanci dobre zahriali a zasúťažili si s ostatnými žiakmi.Toto ,pre nás nevšedné dopoludnie sme ukončili návštevou tvorivých dielní v ZŠ a remeselného jarmoka. 
                Verím,že naši žiaci si priniesli domov okrem medovníkových srdiečok z jarmoka a fotiek,ktoré si zhotovili aj nové vedomosti o gajdách ,ktoré sú súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a vo svojich srdiečkach si odniesli aj kúsok Malej Lehoty,kde sme sa cítili ako doma.
                Ďakujeme vedeniu obce a školy v M.Lehote  za prijatie a možnosť zúčastniť sa aktivít prebiehajúcich v ich ZŠ.Už teraz sa tešíme na ďalší ročník gajdošských fašiangov.
 
 

Uplynulý piatok 17. februára 2017 sa spoločenská miestnosť Spojenej školy na Rekreačnej ceste 393 v Novej Bani zmenila na rozprávkovú krajinu, keďže do nej zavítalo mnoho postáv nielen z detských rozprávok, ale aj z ríše zvierat.  Deti sa predstavili v rôznych kostýmoch od princeznej , čerta, strigy až po samého supermana. Bolo čo obdivovať. Maškarný ples otvorila pani učiteľka Minková, ktorá zároveň pripravila pre deti rôzne súťaže, ako hod loptou na terč, beh s loptičkou na lyžičke a nechýbal ani kúzelník Paťo. Príjemnú karnevalovú náladu nám spestrila dobrá hudba a občerstvenie s vôňou čerstvo napečených a chutných šišiek. 

 

 


Dlhoročnou tradíciou na našej škole sú „Vianočné trhy“ uskutočňujú sa vždy pred vianočnými sviatkami. Žiaci na predmete „remeselné práce“ a na odbornom výcviku vyrábajú  ozdôbky z rôznych prírodných materiálov, papiera, látky a pedigu. Žiaci OU a PRŠ sa na túto akciu veľmi tešia, pretože si môžu okrem iného i rozšíriť svoje schopnosti z oblasti obchodu. 

 


„Vianočný program pre radosť“
V deň odchodu na vianočné prázdniny sa každý rok v Spojenej škole na Rekreačnej ceste pripravuje veľký vianočný program. Deti ním chcú potešiť svojich rodičov, ktorí v ten deň pre nich prichádzajú a berú si ich domov.
Program sa nacvičoval celé adventné obdobie a zapojili sa do neho všetky triedy a všetky deti – od najmenších z prípravného ročníka, až po veľkých žiakov z Praktickej školy a učebných odborov Pomocné práce v administratíve a službách a Poľnohospodárska výroba.
V programe sa striedali pekné koledy s básňami s vianočnou tematikou,  hudobno – pohybové pásmo a nechýbal ani rómsky tanec, či moderná pieseň. Potešili nás aj žiaci  zo Základnej umeleckej školy, ktorí zahrali niekoľko kolied na heligónke. Spestrením programu bol aj živý Betlehem, ktorý pred vianočným stromčekom stvárňovali žiaci z učebného odboru Pomocné práce v administratíve a službách.
Na záver programu si všetci zaspievali Tichú noc a v predvianočnej nálade sa rozišli do svojich domovov.
 

 

 


13. december patrí k najmagickejším dňom roka – je to deň sv. Lucie.  Biely odev, biela zamúčená tvár, svetlo v podobe sviečky a v ruke husie krídlo – takto vystrojené chodili naše Lucie aby  vymietli všetky kúty od zlých síl. Cesnakom urobili krížik na dvere, aby boli všetci zdraví a boli chránení pred zlými duchmi. Tento rituál má odohnať všetko zlo a choroby a priniesť svetlo do všetkých dní. Veríme, že sa to našim Luckám podarilo. 

 


 Už po sviatku Všetkých svätých sme sa pomaly začali pripravovať  na vzácnu návštevu. A tá veru prišla.  6. 12. nás navštívil Mikuláš. Tento rok nás poriadne prekvapil. Nevieme odkiaľ, ale o každom všetko vedel. Pochválil nás, ale aj povedal, v čom sa máme zlepšiť. Veľmi sme sa tešili z jeho návštevy. Zarecitovali sme mu básničky, zaspievali pesničky a každý dostal od neho balíček plný dobrôt. Už teraz sa na neho tešíme. Dovidenia o rok, Mikuláš!

 

 

 


 

„Pečieme medovníčky“ bola aktivita zameraná na prípravu medovníkového cesta, zdobenie  a možnosti ich využitia v domácnosti. Predvianočný čas sme v Praktickej škole a Odbornom učilišti využili na prípravu medovníčkov, ich pečenie a zdobenie. Žiaci si sami podľa receptu pripravili cesto, vykrajovali rôzne tvary a upiekli medovníčky, ktoré následne zdobili cukrovou polevou podľa vlastnej fantázie. Okrem toho, že sa naučili správny postup, užili si aj mnoho zábavy a mali z aktivity radosť. Medovníčky im chutili na vianočnom posedení nimi ponúkli aj svojich spolužiakov, kamarátov a rodičov. 

 

 


 

Záverečná odmena rozvojového projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2016 pod názvom „Naštartuj svoje telo“ bola ovocná misa. Všetci sme získali ovocie, z ktorého sme si pripravili ovocnú misu pod vedením triednych pani učiteliek a pánov učiteľov. Samozrejme, že sme museli ovocie najprv pomenovať, ochutnať a spoznávať i netradičné ovocie ako napríklad liči, či maracuja.

 


 

Motivačný tréning bol ďalšou súčasťou projektu- Naštaruj svoje telo  prebiehala priebežne na vyučovaní telesnej výchovy. Naštartovali sme si svoje telá na bežeckom a veslovacom trenažéri.

Bežecký pás v našej škole našiel širšie využitie, využívame ho aj na monitorovanie tepu, pri cvičení a v záťaži. Veslovací trenažér precvičí v tele každú väčšiu skupinu svalov v ľudskom tele, vytvára však malý tlak na kĺby. Cvičiaci má možnosť precvičiť svalstvo nôh, chrbta, ramien, stehien a paží pri každom jednom pohybe. Pre potrebu našich žiakov sa dá prispôsobiť ťah potrebe a sile žiaka. Je to cvičiace náradie najmä na spevnenie svalstva a zvýšenie kondícii jednotlivca. Z týchto cvičiacich zariadení máme veľkú radosť a kamáráti sa radi navzájom povzbudzujú pri dosahovaní výsledkov.

 


 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Dňa 6.12.2016. usporiadala naša škola tradičný stolnotenisový turnaj. Uskutočnil sa v priestoroch telocvični na našom elokovanom pracovisku, Rekreačná cesta 393. Naše pozvanie prijal DSS Hrabiny a ŠZŠ Žarnovica, čím sa na turnaji zišlo 15 hráčov. Hralo sa v troch skupinách po piatich hráčoch, systémom každý s každým. Skupinu dievčat vyhrala žiačka ŠZŠ Žarnovica, druhé a tretie miesto obsadili hráčky DSS. Skupinu clapcov B vyhral náš Lukáš Berky, na druhom mieste sa umiestnil žiak zo Žarnovice a tretie miesto obsadil opäť náš Dávid Šarkozi. Skupinu chlapcov A vyhral po dvoch pomerne jednoduchých a dvoch namáhavých zápasoch náš Kristián Pokoš, druhé miesto obsadil hráč Žarnovice  a tretie hráč z DSS.

 


Ďalšou z aktivít v mesiaci november v projekte ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2016 bolo cvičenie pod vedením skúsenej cvičiteľky a našej milej kolegyne Evky Laukovej. Absolvovali sme verejný tréning v programe „Naštartuj svoje telo“. Svoje telá sme rozbehli a výborne sme si všetci zacvičili.


Jedným z cieľov projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2016 pod názvom „Naštartuj svoje telo“  bolo trénovať a vychovávať žiakov k bezpečnosti a pravidlám cestnej premávky a zorganizovať besedu s policajtom. V mesiaci november prebehla táto aktivita prostredníctvom názorného vyučovania. Veľmi sa tešíme z nových bicyklov a kolobežiek.

 


 

V priebehu mesiaca október sme sa učili pod vedením našich pani učiteliek pripraviť si samostatne zdravé jedlo či desiatu. Aktivita prebiehala prostredníctvom zážitkového, projektového  vyučovania. Vďaka projektu  ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016 sme sa opäť naučili niečo nové a samozrejme hneď sme si to i prakticky vyskúšali. Môžeme zhodnotiť, že nám všetkým chutilo. Ďakujeme.

 

 


 

 Súčasťou projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016 bola naplánovaná aktivita - Osveta o druhoch športu a pravidlách fair play, správania sa pri športe. Táto zaujímavá aktivita prebehla v novembri na našej škole prostredníctvom interaktívnej prezentácie a praktického, názorného vyučovania, ktorým nás sprevádzala pani učiteľka Inka Uškrtová. Ďakujeme našim pani učiteľkám, asistentkám a samozrejme žiakom za aktívnu účasť.

 

 

 


Beseda s mestskou políciou 

Šikanovanie, alkohol, cigarety, krádež, ubližovanie, slušné správanie o tom všetko...... žiakom Spojenej školy porozprával v stredu 30.11. 2016  pán Róbert Müller z Mestskej polície v Novej Bani. Žiaci sa počas besedy dozvedeli o základných úlohách mestskej polície, o jej oprávneniach a povinnostiach. Žiaci za aktivitu boli odmenení reflexnými páskami. Beseda bola veľmi poučná a nechýbalo ani množstvo zvedavých otázok. 

 

 

 

Stredoškolák

Dňa 22. novembra sa v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, konalo podujatie určené žiakom základných a špeciálnych základných škôl – Stredoškolák. Na jubilejnom 20. ročníku sa prezentovalo 36 stredných škôl nielen z nášho regiónu, medzi ktoré patrila aj naša škola. Cieľom podujatia bolo ponúknuť žiakom 8. a  9. ročníka prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v regióne, informovať ich o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2017/2018, ale poskytnúť im aj profesijné poradenstvo od odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  
 
 
 

 

NAŠTARTUJ SVOJE TELO

 
V projekte pod názvom NAŠTARTUJ SVOJE TELO sme sa oboznámili so športmi a s možnosťami športu  cez výtvarné cítenie a umenie našich žiakov. Prostredníctvom praktického, zážitkového vyučovania pod vedením vyučujúcich výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, vychovávateľov a triednych učiteľov sme maľovali, odtláčali, lepili, kreslili, vymaľovávali a modelovali.

 

 

 


 

Divadielko „ Červená Čiapočka ”

Dňa 8. novembra k nám zavítalo divadlo Portál z Prešova. Predstavenie s názvom Červená Čiapočka zožalo veľký úspech. Moderné prevedenie klasickej rozprávky nás príjemne pobavilo a rozosmialo. Deti mohli spievajúceho vlka v lese  doprevádzať pri piesni, pretože  ich predtým naučil ,, správne ” zavýjať. Za radosť, ktorú im spôsobil ho odmenili dlhým búrlivým potleskom. Ďakujeme za návštevu a už teraz sa tešíme s čím nás toto divadlo , ktoré je u nás vždy vítané, prekvapí.
 

 


 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 27. 10. 2016 našu školu navštívila hudobná skupina JARSTALUB zo Župkova.  Kytičku veselých pesničiek a básní pre svojich starkých, babičky, dedkov a všetkých blízkych uvili aj naši žiaci. K pesničkám pridali aj úprimné vyznanie plné účty, vďaky a lásky k ním. 

 

 

 


 

 EXKURZIA KNIŽNICA

V stredu, 12. októbra  2016, sa žiaci II. PS-B a III. PS  zúčastnili exkurzie do knižnice  v Novej Bani. Knižnica sídli v centre mesta a ponúka - konzultačné a referenčné služby. Medzi ďalšie služby ktoré ponúka patrí - medziknižničná výpožičná služba, informačná výchova pre používateľov, hodiny informačnej výchovy pre ZŠ a SŠ, internet a  kopírovacie služby.
My sme sa ju rozhodli navštíviť v rámci mesiaca školských knižníc a žiaci tému knižnica preberajú na odborných predmetoch.  Mali sme možnosť si prezrieť jednotlivé oddelenia  a pani vedúca knižnice nás oboznámila  s fungovaním knižnice a  premietla nám zaujímavú prezentáciu z histórie a súčasnosti knižníc. 
 

 

 

 

 


 

Medzinárodný deň školských knižníc u nás

24. októbra 2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a v rámci Roka čitateľskej gramotnosti uskutočnilo v Spojenej škole – elokované pracovisko Rekreačná cesta 393, Nová Baňa spoločné čítanie rozprávky s cieľom zvýšiť záujem žiakov o čítanie nielen počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v čase osobného voľna. Do aktivity sa zapojili všetci žiaci ŠZŠ, PŠ, OU pre žiakov s telesným postihnutím. 

 

 

 


 

,,Škôlkári" v  ,,Hovorme o jedle“ 

 V rámci  4. ročníka týždňa ,,HOVORME O JEDLE 2016“ sa do súťažno – vzdelávacieho projektu o potravinách zapojila aj ŠMŠ DTP.  ,,Škôlkári" v súťažno- vzdelávacej aktivite ,,Hovorme o jedle“ najväčšiu pozornosť venovali  dennej téme: ,,Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“.                 Aj keď sa Pani Jeseň a babie leto s nami nepochybne rozlúčilo, deti nesmútili.  Naopak. Privítali medzi sebou intaktných kamarátov z MŠ na Štúrovej ulici, elokovanej triedy ,,Ďatelinky“. V teoretických i praktických činnostiach následne realizovali rôzne súťažno- vzdelávacie aktivity, čím si vzájomne preukázali svoje vedomosti a šikovnosť v ,,rovesníckom vzdelávaní“. 

Deti mali pripravené pásmo hádaniek, hier a básničky sa striedali vo veselej nálade s pesničkami . Tému dňa si navodili prostredníctvom pesničky Červené jabĺčko.
• Pri každej aktivite sme najprv zisťovali skúsenosti a vedomosti detí, patrične sme ich k danej aktivite motivovali a samozrejme sme im následne nechali priestor na otázky, prezentovanie svojich pocitov     a vnemov. 
• Deti rozpoznávali, pomenovávali a triedili ovocie a zeleninu rôznymi zmyslami. Uvedomovali si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu.
• Vyfarbovali si omaľovánky s danou tematikou.
• V motivačnom rozprávaní ,,Čo sa deje v mesiaci október“, sústredili svoju pozornosť a vnímanie na riešenie úlohy: ,,Nájdi 5 rozdielov!“.  Rozprávali sa o pozorovateľných zmenách v prírode, ktoré nastávajú v dôsledku zmien ročných období. Porovnávali prírodné javy, predmety, situácie, určovali podobnosti a odlišnosti na obrázkoch.
• Na interaktívnej tabuli riešili úlohu ,,Košíky plné vitamínov“ – kde mali za úlohu správne zaradiť jednotlivé druhy ovocia a zeleniny do košíkov.
•  Z ovocia a zeleniny si vytvorili rôzne obrázky v podobe ,,Zdravých tanierov“.
•  Pripravili si zdravú ochutnávku; ,, Ovocno-zeleninové hody“.
Z jednotlivých aktivít boli vyhotovené fotografie o tom, ako sa nám tento deň vydaril a prebehol v dobrej atmosfére. Bezprostredne dokumentujú zanietenosť a pripravenosť našich najmenších. 
 

 

 

 


 

Praktická odborná exkurzia 

 Dňa 13.10.2016 sa niektorí žiaci našej školy  zúčastnili praktickej odbornej exkurzie v SOŠ v Novej Bani. Exkurzia bola jednou z aktivít v rámci týždňa "HOVORME O JEDLE". Na exkurzii sa žiaci mohli oboznámiť s potravinami-zemiakmi. Najskôr teoreticky a potom prakticky, pod odborným vedením veľmi milých pani kuchárok si mohli pripraviť šúlance s makom a lokše s cesnakom. Exkurzia bola pre žiakov veľmi podnetná a zaujimavá, veľmi radi by išli znova.

 

 

 


Tvoriť môže každý

Dňa 11.10.2016 sa zúčastnili piati žiaci Spojenej školy - ŠZŠ tvorivých výtvarných dielní v ateliéri Národnej galérie v Nitre. Rozvíjali zručnosti v činnostiach s maľbou na hodváb. Žiaci mali možnosť pracovať s hlinenými výrobkami,  ktoré vymaľovali glazúrovanou farbou.  Získali vedomosti o súčasnej tvorbe a kultúre.

 

 

 


 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

Dňa 27.9.2016 sa žiaci ŠZŠ zúčastnili exkurzie na detské dopravné ihrisko v Žiari nad Hronom, kde  si po veľmi poučnej inštruktáži  mohli vyskúšať svoje vedomosti o dopravnej výchove aj v praxi. Jazdili na kolobežkách a na bicykloch, boli aj chodcami. Táto exkurzia bola veľmi poučná a žiaci z nej mali veľkú radosť.

 


KIM-BALL

24.6.2016 Kim-ball zúčastnili sme sa športovej súťaže v Kim-balle kde sme sa umiestnili na krásnom 3.mieste

 

 


 Výlet na Tajch

22.6.2016 Rozlúčka ŠKD celodenný výlet na Tajch. Na výlet sme išli od rána autobusom. Počasie bolo krásne a mohli sme sa venovať všetkým aktivitám, ktoré sme mali na pláne. Deti sa hrali na ihrisku, kde bola trampolína, pieskovisko aj zvieratká, ktoré mohli kŕmiť. Na obed sme si opekali špekáčiky a späť sme sa vrátili poobede tiež autobusom. Deti boli spokojné a šťastné. Aj napriek tomu, že boli veľmi unavené. 

 

 

 


 1.apríl v Spojenej škole

1.apríl je Svetový deň vtáctva, ale hlavne dňom žartov a smiechu. Smiech a žart nechýbal  ani v Spojenej škole. V tento deň zavítal k nám Dr. Klaun. Svojím predstavením Klaun hudobníkom pobavil nielen malých, ale i veľkých. Touto cestou chceme poďakovať  za príjemný zážitok Trenčianskej nadácii Fondu Dr. Klaun, že umožnila našim žiakom prežiť  krásne dopoludnie .Zároveň sa tešíme na ďalšie  predstavenia s Dr. Klaunom. 
 
 
 
 
 
 

 

PREDNES POÉZIE A PRÓZY

ŠZŠ v Brezne usporiadala krajskú súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl, ktorá sa konala 14. 04. 2016. Žiaci súťažili v 3. kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. Našu školu reprezentovali štyria žiaci – Mirka Slováková a Samuel Nemček.  Hodnotila sa celková výraznosť prednesu: výber textu a autora, náročnosť textu pre dané kategórie, pamäťové zvládnutie, rečový prejav, nadviazanie očného kontaktu, orientácia v priestore, mimika tváre. Naši žiaci ukázali svoje majstrovstvo a Samko Nemček a Mirka Slováková pre našu školu vybojovali prvé miesta. Našim recitátorom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Dňa 18.5.2016 sa  dvaja  žiaci našej školy  Samuel Nemček a Miroslava Slováková zúčastnili VI. celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2016 pod vedením riaditeľa Spojenej školy, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves. 

Do tohto kola mohli postúpiť len najlepší recitátori, víťazi krajských kôl. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota bola zložená z odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v literárnej oblasti. Pri prednese sa hodnotil výber textu, pamäťové zvládnutie, rečový prejav, nadviazanie očného kontaktu, orientácia v priestore, mimika tváre a celkový prejav recitátora. V silnej konkurencii z celého Slovenska Samko aj Mirka obsadil 1. miesta vo svojich kategóriách.. Našim talentovaným žiakom všetci gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov.

 

 

 

 


 

Úspechy našej žiačky

Už tradične, naša žiačka Zuzka Oravcová žne úspechy na speváckych súťažiach. Tak aj tento rok postúpila na krajskú spevácku súťaž „Husľový kľúčik“ v Banskej Bystrici. Pripravovala ju triedna učiteľka Mgr.E. Lauková a s piesňou „Tumbalalajka“ obhájila 1. miesto. Postúpila na celoslovenskú súťaž do Bratislavy, kde v konkurencii mnohých dobrých spevákov v kategórii žiakov s autizmom vybojovala pekné 3. miesto. Všetkým, ktorí do nej vkladali nádej, urobila veľkú radosť.
 

 


 


 PUERI FABRI

 Dňa 20.5.2016 bolo slávnostné odovzdávanie cien z výtvarnej súťaže „PUERI FABRI“, kde boli ocenení aj naši žiaci. Odovzdávanie cien prišla osobne odovzdať pani Adriena Kutaková, výtvarná umelkyňa spolu s pani riaditeľkou Spojenej školy PaedDr. Karin Gažiovou. 

3. miesto získal – Alojz Berky, žiak 9. roč., 2. miesto – Klaudia Kuzmová, žiačka II. PS, 1. miesto – Jana Ficianová, žiačka II. PS a cenu primátora Štúrova získal Matej Fiala, žiak z II. PS. Súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa ďalších umeleckých prác.
 

 

 
 
 

 

 


Vysádzanie stromčekov v Spojenej škole v Novej Bani

V rámci environmentálneho projektu „Úsmev pre strom“ sa dňa 19.4.2016 zveľaďovalo okolie našej školy, vysádzaním ihličnatých stromčekov, ktoré nám sponzorsky venovali Lesy SR, odštepný závod Žarnovica. Pri výsadbe živého plota nám zamestnanci z odštepného závodu zo Žarnovice pani Ing. Katarína Dávidová a Ing. Peter Repiský (z Voznice) odborne vysvetlili pravidlá pri sadení a pomohli pri výsadbe smrekov, začo im veľmi pekne ďakujeme.

 

 

 


EXKURZIA – GARDÉNIA NITRA

Dňa 14.4.2016 sa žiaci Spojenej školy – Nová Baňa zúčastnili na exkurzii Gardénia na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Žiaci si rozšírili vedomosti o sortimente pestovaní rastlín a drevín, o ekológii a environmentalistické využívanie slnečnej energie. Na výstavisku bolo množstvo záhradníckych firiem, ktoré ponúkali rôzne balkónové kvety, letničky, trvalky, cibuľoviny, kaktusy, okrasné dreviny, ovocné stromy, hnojivá, záhradné nábytky, grily, skleníky, čističky odpadových vôd, záhradnícke náradie, pracovné odevy, ... Exkurzia pre žiakov bola prínosom pre obohatenie vedomostí.

 

 

 

 


Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy žiakov odborných učilíšť a reedukačných centier

Dňa 31.3.2016 sa žiačky Klaudia Kuzmová a Angelika Mikušová zo Spojenej školy Nová Baňa zúčastnili celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy v Hlohovci. Do súťaže bolo zapojených 19 škôl z celého Slovenska. V prednese poézie sa umiestnila Klaudia Kuzmová na 7. mieste a Angelika Mikušová na 4. mieste. V kategórii, ako družstvo sa Spojená škola – Nová Baňa umiestnili na 4. mieste. Našim študentkám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov.

 

 

 

 


VEĽKONOČNÝ ZAJAČIK                        

Vyhodnotenie súťaže sa konalo dňa 23. marca 2016.                  

Súťaž oslovila žiakov celej školy, odovzdali do súťaže nádherné práce. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, vybrať najlepšie práce. Oceneným žiakom porota odovzdala diplom a sladkú odmenu. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Veľkonoční  zajkovia, teraz  zdobia  chodbu našej  školy.  Ďakujeme veľmi pekne za účasť všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. 

 

 

 


PÁLENIE MORENY

"Morena zo Vsi, 

kde si prebývala?

Na tom vyšnom konci 

v otrhanom domci.

Čo ti tam dávali?

Sukňu mi driapali,

po kúsku mi ju

do vody hádzali."

Oprášili sme staré ľudové zvyky a naozaj sme vyniesli, pálili a hodili Morenu do potoka.

"Vyniesli sme Morenu zo Vsi, priniesli sme novú jar do Vsi."

 


 

BESEDA „Čo nevieme o základných potravinách/múka, droždie, ocot...“ 

Dňa 25. 2. 2016 sa uskutočnila beseda s praktickou prezentáciou  „Čo nevieme o základných potravinách/múka, droždie, ocot...“ vedená Mgr. Dankou Poduškovou, ktorá nás oboznámila s využívaním zdravých a telu prospešných potravín pri príprave a pečení domáceho chleba tak, ako sa piekol v minulosti. Chlieb sme pripravovali zo špaldovej múky a na kysnutie sme si pripravili kvások z vody a múky, pričom sme vylúčili z prípravy klasické droždie a cukor. Takáto alternatíva prípravy otvorila nové možnosti zdravého stravovania. Chlebík všetkým veľmi chutil. Za nové vedomosti prednášajúcej veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu v rámci zdravého alternatívneho stravovania.

 

 

 


 

BESEDA S MARTINOM VACULÍKOM

Beseda s Majstrom Európy v plochej dráhe Martinom Vaculíkom

Dňa 25.2.2016 do našej školy prijal pozvanie Majster Európy v plochej dráhe Martin Vaculík,spoločne s predsedom Speedway Clubu Žarnovica Mgr. Martinom Búrim a trénerom Jánom Danielom. Na začiatku a v priebehu besedy pán Mgr. M. Búri informoval deti o histórii a súčasnosti plochej dráhy, o jazdcoch – hlavne mladých talentov zo Žarnovice, o pretekoch, ktoré sa najbližšie uskutočnia, na ktoré sme dostali aj pozvanie. Martin Vaculík im porozprával svoje zážitky a úspechy, ktoré zažil od začiatku svojej kariéry, ktoré začal už od 9. rokov, priniesol im na ukážku svoju kombinézu a hlavne plochodrážnu motorku. Tréner J. Daniel im porozprával veselé zážitky, ktoré zažil a vysvetlil pravidlá pretekov na plochej dráhe. Deti sa zapájali do besedy, kde mali možnosť napísať otázky na celý tím Speedway Clubu, následne dostali odpovede  a za vyžrebované otázky dostali rôzne plagáty, nálepky, podpísané fotky od M. Vaculíka.  Na konci besedy sa uskutočnila autogramiáda a fotografovanie na plochodrážnej motorke, čo deťom urobilo najväčšiu radosť. M. Vaculík a tím Speedway Clubu dostali od našich detí ručne vyrobené veľkonočné korbáče a výtvarné práce nakresleného M. Vaculíka na plochodrážnej motorke. Beseda sa niesla v radostnej atmosfére, začo celému tímu veľmi pekne ďakujeme.

 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PRIATEĽSTVA

Na našej škole sme si 19. februára pripomenuli Medzinárodný týždeň priateľstva pásmom sprevádzaným veselými piesňami o priateľstve, kamarátoch spojené s aktivitami, ktoré sme spoločne absolvovali. Začali sme milou rozprávkou o zvieracích kamarátoch. Rozprávali sme sa o tom, aký má byť správny kamarát. A ako môžeme prejaviť naše city. Ako dať niekomu najavo, že ho máme radi. Na našu nástenku priateľstva sme si  tak postupne pridávali pekné odkazy pre priateľov v tvare jabĺčok, odtlačky rúk venované našim najlepším kamarátom a pre každého koho máme radi, sme “poslali“ pusinku priamo na plagát. Toto všetko sme spojili a vzniklo hotové umelecké dielo PRIATEĽSTVA. Všetci zúčastnení získali diplom za spoluprácu, priateľstvo a zapájanie sa do aktivít i malú brožúrku desatora prieteľstva do triedy. Zistili sme, že na to aby sa z ľudí stali priatelia, stačí veľmi málo. Môžeme jednoducho začať milým slovom a úsmevom.

 

 
 

 


BESEDA K MEDZINÁRODNÉMU DŇU NEVIDIACICH

Tradične k medzinárodnému dňu nevidiacich, 20.októbra v našej škole uskutočňujeme besedu so vzácnymi hosťami z Levíc, pánom Ľudovítom Nagyom s manželkou. Tentokrát sme to z časových dôvodov uskutočnili 8.februára 2016. Pán Nagy s manželkou nám porozprávali o svete nevidiacich, o ich pôsobení v spoločenskom živote, problémoch s ktorými s aako nevidiaci stretávajú. Predviedli nám niektoré praktické pomôcky pre ich fungovanie nevyhnutné. najväčším zážitkom pre nás boli vodiace psíky Besy a Bora, ktorí sa nám predstavili svojimi schopnosťami ako nepostrádateľní pomocníci. Touto cestou ďakujeme našim hosťom a tešíme sa na stretnutie o rok.

 

 


 

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V SPOJENEJ ŠKOLE

Fašiangy, ako prechodné obdobie medzi zimou a jarou, sú symbolom tradičných zvykov, ktoré sa zachovávajú dodnes. Sú to dni spojné s obdobím hodovania, radosti, veselosti, tanca a zábavy, ktorú si  užívali plnými dúškami tradične aj deti, žiaci a učitelia Spojenej školy Rekreačná cesta 393, Nová Baňa. Oslavy fašiangov v škole vždy boli a dodnes sú neodmysliteľne spojené s maskami. A tak sa 29. januára 2016 vyzdobená telocvičňa v škole zmenila na rozprávkovo- strašidelnú krajinu, kde sa všetci navzájom stretávali prezlečení alebo len ,,dobre zamaskovaní“ v karnevalových maskách. Hladným pochutilo sladké občerstvenie – chutné fánky, ktoré napiekli šikovné pani učiteľky. Bolo aj hodnotenie masiek. A aké? No ťažko bolo vybrať tú naj...veď všetky boli jednoducho originálne! Ocenenie bez určenia poradia si zaslúžili šašovia, krásne princezné, Macko-Uško, žabky, motýliky či ušatí zajkovia ale aj rôzne iné zvieratká, rozprávkové postavy a nadprirodzené bytosti. Masky sa na karnevale dobre zabavili a zatancovali si pri výbornej hudbe. Za svoju originalitu i tanečné kreácie boli odmenené sladkou odmenou. Potom, čo sme na záver všetkým položili otázku, či sa im karneval páčil, zaznelo hlasné „ ÁNO!“ Bolo to naozaj vydarené roztancované dopoludnie, plné radosti a obohatené o krásne zážitky.                                                   

 
 

 


 

VIANOČNÝ PROGRAM

V piatok  18. decembra bolo už od  rána na našej škole cítiť tú pravú sviatočnú atmosféru. Všade sa šíril duch Vianoc, najkrajších sviatkov v roku. Tento deň sme si  spríjemnili krásnym programom, ktorý uvádzal  Adam a Klaudia, žiaci  z odborného učilišťa. Program bol  veľmi  pestrí . Žiaci si pripravili  so svojimi  učiteľkami básničky,zimné pesničky, scénky, koledy  a vianočné vinše. Spoločenská miestnosť bola nádherná  až rozprávková, ktorú pripravili žiaci a vychovávateľky so školského klubu. Na záver programu si všetci zaspievali najznámejšiu pieseň Tichá noc  a obdarili rodičov s  perníkmi, ktoré upiekli a vyzdobili ich deti. Atmosféra celého programu bola nádherná – vianočná.     Poďakovanie patrí pani učiteľkám, všetkým účinkujúcim, ale aj divákom, ktorí sa na program prišli pozrieť.

 


 BURZA PESTRÉ VŠELIČO

Dňa 16.12.2015 sa konala  v škole Burza pestré všeličo, na ktorú sa tešili žiaci celej školy.Za dobré školské  výsledky a správanie, žiaci dostali  grošíky. Potom  si žiaci mohli  z veľkého množstva hračiek, bižutérie, drobných predmetov a drogérie niečo kúpiť  pre seba, alebo niekoho  blízkeho .Spokojnosť a radosť žiakov  sa nedala  prehliadnuť. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli  do tejto veľmi dobre  zorganizovanej akcie.

 


 

 "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc"

13.december patrí k najmagickejším dňom roka. Lucia v predvianočnom čase prináša do príbytkov svetlo, vymetá kúty domov od zlých síl, odháňa zlo a choroby.

V tomto duchu už dlhodobo oživujeme dávne tradície, aj tento rok naše Lucky napĺňali posolstvo sv. Lucie.

 

 

 


Týždeň zdravej výživy

Dňoch 12.-16. októbra 2015 sme organizovali na škole týždeň zdravej výživy. Starší žiaci  pripravili výstavku ovocia a zeleniny. V  školskej kuchynke žiaci si  so svojimi učiteľkami pripravovali chutné, ale hlavne zdravé jednoduché  jedlá.  V triedach si   skladali potravinovú pyramídu a učili sa o správnom stravovaní. Tento  týždeň žiaci maľovali, modelovali a vypracovávali  zaujímavé pracovné listy. V tomto týždni sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle aj do výtvarnej súťaže- Chutné maľovanie. Žiaci počas  týždňa zažili veľa zaujímavých, ale hlavne veľa poučných hodín o zdravej výžive. 

 

 

 


 

Náš deň pre Vás

Stalo sa už tradíciou, že vo štvrtok, deň pred Novobanským jarmokom, sa žiaci a učitelia Spojenej školy stretávajú so žiakmi bežných škôl a občanmi mesta Nová Baňa na workshope remeselných a ručných prác s názvom „Náš deň pre Vás“. I tento rok ožili priestory Centra voľného času práve vo štvrtok 24. 9. 2015 nádielkou ukážok remeselných a umeleckých techník a sprievodného kultúrneho programu. Návštevníci si mohli pozrieť a vyskúšať množstvo techníkpredvádzaných žiakmi pod vedením učiteľov v rôznych workshopových stánkoch: pletenie košíkov z pediku, pletenie náramkov priateľstva, tvorivé výrobky z cesta, plstenie mydiel, paličkovanie, maľovanie na sklo, kreatívne tvorenie z papiera a pod. Babka bylinkárka ponúkala účastníkov domácimchlebom upečeným z domáceho kvásku a každému poradila, ktorá liečivá bylinka lieči ich zdravotné problémy. V kultúrnom programe sa svojím ľudovým pásmom predstavili žiaci zo Spojenej školy, deti z CVČ a žiaci zo ZUŠ pod vedením učiteľov. Dúfame, že sa Vám „Náš deň pre Vás“ páčil a prídete medzi nás opäť o rok. 

 


 

MEDOVÉ RAŇAJKY

Dňa 20.11.2015 sa naša škola zapojila do celonárodnej akcie na podporu zdravého stravovania a životného štýlu pod názvom MEDOVÉ RAŇAJKY. Vopred sme si zhotovili pútavé nástenky, ktoré nás upozorňovali na význam včielok  v živote človeka a vplyve včelích produktov na zdravie človeka. Počas dňa sme si pripravovali medovú pomazánku, varili a pili bylinkový čaj s medom, ochutnávali včelí med a popri tom viedli rozhovor o význame a pravidelnej  konzumácii včelích produktov. Boli nám premietnuté videá o včielkach a o mede. Celý deň sa niesol v znamení zdravých raňajok a zdravého stravovania. Potom sme pokračovali s prípravou, zdobením a pečením medovníkov. Bol to príjemný a sladký deň pre všetkých žiakov a pracovníkov školy.

 

 


 

 "Ochranárik očami detí"

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresných úradov vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému "Ochranárik očami detí", do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Predseda okrasného úradu v Žarnovici Ing. Štefan Balko 1.decembra navštívil našich žiakov a úspešným "maliarom" odovzdal vecné ceny. Medzi ocenenými boli Adam Benčúrik zo špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím, martin Kuťa z Praktickej školy a Dávid Kašpar z Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím. Oceneným srdečne blahoželáme.

 

 

 


 

Beseda o zdravom životnom štýle očami odborníka – prevencia stresu a chorôb

Beseda- dňa 1.12.2015- bola zameraná na zvýšenie odolnosti  organizmu proti stresu a chorobám z prechladnutia. Žiaci mali možnosť okrem teoretických poznatkov ochutnať rôzne druhy zeleniny, ovocný šalát, rôzne druhy sušeného ovocia a semien ako alternatívu sladkostí. Pitný režim bol prezentovaný zdravím zázvorovým čajom s medom a bazovou šťavou s citrónom. Dozvedeli sa tiež o dôležitosti pohybu na čerstvom vzduchu, ktorý im zabezpečí odolnosť  a vitalitu organizmu. Po odbornej stránke besedu zabezpečila Mudr. Katarína Tužinská, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.
 

 

 


Hovorme o jedle

Pri príležitosti Svetového dňa potravín aj tento rok vyhlásila  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách súťaž Hovorme o jedle, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Súťaž prebehla od 12. – 16. októbra a z ponúkaných tém sme vybrali témy :Ovocie a zelenina a Cukry. Na pripravených aktivitách sa podieľali všetci žiaci ŠZŠ, mohli si pochutnať na ovocných šalátoch, medovníkoch, pečenom čaji, na besedách sa dozvedeli veľa zaujímavostí o prospešnosti ovocia a zeleniny pre ľudský organizmus a o sladkom zázraku – mede. Vo finálnom hodnotení sa naša škola umiestnila v striebornom pásme.

 


 

BUĎ VÝNIMOČNÝ,  POVEDZ NIE !

Dňa 19. 11. 2015  sme sa stretli v spoločenskej miestnosti na prednáške v rámci primárnej prevencie mládeže  v boji proti fajčeniu pri príležitosti- Medzinárodného dňa  bez fajčenia pod názvom:  Fajčenie- BUĎ VÝNIMOČNÝ,  POVEDZ NIE !)

 Žiaci získali množstvo informácií o  negatívnych účinkoch fajčenia na zdravie jednotlivca a spoločnosti. Dozvedeli sa, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok a budúca matka fajčením a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu. Žiaci sa dozvedeli veľa šokujúcich informácií. Svoje vedomosti si následne overili  hravým spôsobom. Na názornej ukážke mohli žiaci vidieť, čo sa deje v pľúcach fajčiarov. Na záver sme si premietli krátky animovaný film,  ktorý ponúkal všetkým zúčastneným príležitosť zamyslieť sa nad negatívnymi vplyvmi tohto nebezpečného zlozvyku.

 

 

 

 


 

Jesenná výstava ovocia a zelenina

V mesiaci október bola na našej škole inštalovaná výstavka ovocia a zeleniny, kde si žiaci mohli pozrieť výstavu, ovoňať, pomenovať i ochutnať ovocie.

Bývalá kolegyňa p. Mgr. Danka Podušková nám prišla urobiť prednášku spojenú s besedou na tému „SILA ZEME PRE NÁS“, kde nám porozprávala napr. aký význam má ovocie a zelenina, sila liečivých rastlín, priniesla nám ochutnať dobrý chrumkavý chlebík zo špaldovej múky, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

 

 

Výchovný koncert Paulíny Ištvancovej

Dňa 25.11.2015 bol pre  našich žiakov ŠZŠ pripravený výchovný koncert Pulíny Ištvancovej.Koncert bol zameraný na zdravú výživu a stravovanie, aby sme si uvedomili dôležitosť správneho a zdravého stravovania, príjem vitamínov a bio produktov.Speváčka sa snažila vysvetliť, prezentovaním videí, ako zdravá strava a pohyb dokážu zmeniť život a dodať energiu.Piesňami k téme o zdravej výžive zapájala do spevu aj žiakov.Cieľom bolo ukázať žiakom spôsob, ako sa dá žiť a stravovať zdravo.Na záver koncertu bola zaujímavá súťaž, kde deti vyhrali zdravý balíček.Najväčší zážitok mali z fotenia a autogramiády.

 

Tvorivé dielne na GFŠ v Novej Bani

Dňa 16.11. sa žiačky Spojenej školy Hrabiny pod vedením Bc. Mariany Kokavcovej zúčastnili Tvorivých dielní na GFŠ v Novej Bani, kde sme zdobili medovníky. Žiaci gymnázia nás prijali veľmi srdečne a bolo cítiť , že dnešný deň si vychutnáme v pokoji a harmónii. Tvorivosti, nápadom a fantázii sa medze nekladú a to bolo vidieť aj na usmievavých tvárach všetkých zúčastnených a samozrejme aj na medovníkoch ktoré boli krásne ozdobené. Ďakujeme za túto príležitosť a tešíme sa aj na budúce.
 
   
 
 

 

Aktivita z projektu „Bezpečne na cestách“

 
 
Múzeum dopravy Bratislava

                   Tak sme sa rozhodli, že v rámci projektu pôjdeme do múzea na exkurziu. Škôlkári, školáci, ale takisto aj žiaci odborného učilišťa zo Spojenej školy v Novej Bani, Rekreačná cesta, 393. Prostredníctvom prezentácie v PowerPoint-e sme všetkých informovali o programe nasledujúceho dňa a o tom, čo ich ,,čaká a čo ich neminie“. Dňa 21.10. 2015 sme sa autobusom dopravili na najkrajšie miesto uprostred Bratislavy, do Múzea dopravy. Pri vstupe nás ovanula ťažká vôňa benzínu, oleja a kovu, typická pre miesto, plné kolies, koliesok, koľajníc, motorov, bicyklov, áut i motoriek.  Ale vidieť sme mohli aj množstvo obrázkov, fotografií, videí, nákresov a popisných textov k tomu, ako sa vyvíjala doprava na Slovensku.

 Múzeum dopravy v Bratislave bolo otvorené v júni 1999 ako detašované pracovisko Slovenského technického múzea Košice. Umiestnené je v priestoroch skladov a koľajiska prvej bratislavskej železničnej parostrojnej stanice z 19. storočia. Je výsledkom úsilia nadšencov zhromažďujúcich už od 70-tych rokov historické zariadenia, dokumentujúce vývoj železničnej i cestnej dopravy. V interiérovej časti múzeum ponúka k vzhliadnutiu všetky druhy dopravy. Deti a žiaci mohli pozorovať vývoj železničnej dopravy, ktorú zastupovali nákladné vozne z prelomu 19.a 20.storočia. Na bývalom koľajisku starej stanice, v exteriéri múzea pod holým nebom je vystavený akumulačný parný rušeň,  výber parných, motorových a elektrických rušňov, nákladných vozňov a špeciálnych koľajových vozidiel slovenských železníc. Jedna z výstavných hál múzea je vyhradená expozícii železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, zariadení pre údržbu trate, rovnošatám a ďalším predmetom z histórie železničnej dopravy na území Slovenska. Našich najmenších oslovilo modelové koľajisko a dioráma (špeciálny model, obraz, ktorého zámerom je navodiť dojem skutočnosti) dopravnej kancelárie. Cestnú dopravu v múzeu prezentovala rozsiahla zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Zaujímavé boli  prototypy vyvinuté slovenskými automobilkami po druhej svetovej vojne a vojenské vozidlá.                                       

                   Počas našej návštevy prebiehali aj rôznorodé výstavy. Najviac nás zaujala výstava keramických diel Juraja Lakatoša s názvom ,,Tátoše z Lepšieho sveta“ Špecifickú výtvarnú tvorbu prezentoval autor s mentálnym znevýhodnením. Návštevníkom múzea ponúkol k vzhliadnutiu paletu keramických  dopravných prostriedkov, ktoré  boli dôkazom toho, že aj ľudia  s mentálnym znevýhodnením majú výnimočný výtvarný talent.

                   Múzeum poskytuje ideálne miesto na trávenie voľného času pre rodiny s deťmi, dokonca je tu možnosť občerstvenia sa v reštauračnom vozni, ktorý je k dispozícií  hneď pri vstupe do exteriérovej časti múzea. Jednoducho, v Múzeu Dopravy bolo sa načo pozerať. Deti ŠMŠ DTP, žiaci ŠZŠ a žiaci OU si mohli naplno ,,vychutnať“ atmosféru múzea. Mnohí sa určite sa do múzea vrátia, alebo jeho návštevu aspoň odporučia. Predsa len, nádherná železničná architektúra, ktorá ukrýva nevídané exponáty, doslova chytí za srdce...

                   Medzizastávku využili naši žiaci odborného učilišťa na prehliadku výstavy textilného umenia Textile Art of Today 2015 v historických priestoroch Bratislavského hradu. Počas prezentácie videli množstvo nových trendov v umení a mohli pozorovať, ako sa  chápanie textilného umenia posúva neuveriteľne rýchlo do nových rozmerov v tvorbe textilných umelcov.

              Záver nášho výletu patril návšteve DinoParku v ZOO v Bratislave. Jedinečná expozícia druhohorných plazov v strednej Európe bola atraktívna pre naše všetky vekové kategórie. Stretli sme sa zoči-voči s najväčšími tvormi všetkých čias. Niektoré napodobeniny vyzerali naozaj hrozivo. Ale to nič nemenilo na tom, že to bol vydarený deň a všetci sme sa šťastne vrátili domov unavení, uchodení, ale s pocitom príjemne prežitého dňa s  nezabudnuteľnými zážitkami.

 

 

 

 


 

Rozprávkový svet

 

Dňa 26. októbra 2015 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže pod názvom "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

Podujatie "Rozprávkový svet" malo interaktívny charakter. U žiakov boli hravou formou vytvárané pozitívne postoje k literatúre, jej čítaniu a knihe ako takej.

V rámci aktivity si žiaci pripomenuli 200-sté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti našich národných dejín.

 


 Rok Ľudovíta Štúra – 200.výročie narodenia

 

Dňa 15. októbra 2015 sa v Odbornom  učilišti internátnom - Nová Ves nad Žitavou konala celoslovenská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  žiakov. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom „Rok Ľudovíta Štúra – 200. výročie narodenia“. Súťaže sa  zúčastnili aj naši žiaci OU a to Angelika Mikošová a Dominik Oravec.        

 
 

 

 


Prenosné detské dopravné ihrisko v Špeciálnej materskej škole

 

V areáli Spojenej školy a DSS, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa, v Špeciálnej materskej škole pre deti s telesným postihnutím pribudlo prenosné detské dopravné ihrisko. Zámerom bolo zvýšiť povedomie o bezpečnosti viacnásobne postihnutých detí zo ŠMŠ v cestnej premávke. Prvá premiéra a odovzdanie prenosného detského dopravného ihriska  do užívania všetkým deťom bola za prítomnosti zástupcu mestskej polície v Novej Bani p. Róberta Műllera a vedenia Spojenej školy  dňa 1.10.2015. V dopoludňajších hodinách sme zrealizovali teoretickú časť výučby, kde si deti zopakovali vedomosti o dopravných značkách, na čo slúži semafor, ako sa správne pohybovať na ceste v roli chodcov, prechádzať cez vyznačený prechod pre chodcov a pod. V praktickej časti, už priamo na prenosnom detskom dopravnom ihrisku nám išlo o to, aby sme deti priamo vtiahli do problematiky, aby sa stali aktívnymi aktérmi dopravnej výchovy založenej na zážitkovom učení. K  vytvoreniu spoločných edukačných aktivít sme prizvali aj deti z materskej školy bežného typu v meste Nová Baňa na ul. Štúrovej č. 47.  Situačné riešenie DDI a jeho technické vybavenie imitovalo modely reálnych situácií v cestnej premávke s možnosťou nácviku bezpečného správania sa napr. pri chôdzi po chodníku, chôdzi po ceste, prechádzanie cez cestu na priechode pre chodcov/mimo priechodu, prechádzanie cez cestu s prevádzkou riadenou svetelnými signálmi alebo pokynmi policajta, upevňovanie základných prvkov techniky jazdy na bicykli, dopravné značky vyznačujúce priechody pre chodcov, prikazujúce smer jazdy. V nasledujúcom období bude slúžiť ihrisko deťom ŠMŠ DTP a žiakom Spojenej školy. Súčasťou dopravného ihriska sú aj dopravné značky, ktoré sú prenosné a na ihrisku sa môžu variabilne upravovať podľa tematiky dopravnej výchovy. Samotná realizácia ihriska a k tomu zakúpené detské kolobežky, odrážadlá, bicykle, trojkolky, detské reflexné bezpečnostné vesty a prilby vyžadovalo nemalé finančné prostriedky, ktoré Spojená škola získala vďaka grantovému program ,,Bezpečne na cestách“, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia. My sme sa do tohto projektu zapojili, boli sme úspešní a dostali sme sa medzi najlepších na Slovensku. Našou snahou je aj v budúcnosti vytvárať zaujímavé a inovatívne aktivity v oblasti dopravnej výchovy a tým zatraktívniť vzdelávanie našich detí a žiakov v rámci dopravnej výchovy.

   
   
   
   
   

 

 


Roľnícka nedeľa  v Novej Bani

 

Už tradične sa i naša SŠ zapojila do výzdoby kostola Nanebovzatia P. Márie v Novej Bani. Žiaci PŠ a OU všetkých odborov zbierali rastlinný materiál, viazali kytičky, zhotovili aranžmány ovocia pod lampy zo sena. Tým v hojnej miere prispeli k dotvoreniu a celkovému estetickému vzhľadu vysypaných obrazcov výzdoby kostola. Okrem výrazného estetického dojmu sme svojou prácou čiastkovo prispeli k obohateniu zdravého sebavedomia zainteresovaných žiakov zo zdravotným postihnutím.Vykonanú prácu sme si boli zo žiakmi i pozrieť.

 

 
 

 

 


 

Derniéra 7.ročníka výstavy výtvarných prác

4.9.2015 sa pod vedením Mgr.I.Uškrtovej zúčastnilo 5 žiakov Derniéry 7. ročníka výstavy výtvarných prác v obci Píla. Kurátor a usporiadateľ Doc. Ferdinand Chrenka akad.soch.zhodnotil prácu všetkých vystavovateľov. Výstava prezentuje výtvarné diela všetkých študentov, ktorí sa zúčastnili na prázdninovom workshopev obci Píla a práce študentov VŠ výtvarných umení z Bratislavy. na prázdninovom workshope sa zúčastnil náš študent OU Lukáš Cévar.

 

 

 


 

„Z HRABINY NA HRABINY“

O spoznávanie lesa a živočíchov sa prišli s nami podeliť dňa 22. mája 2015 lesní pedagógovia z OZ Žarnovica, zamestnanci lesov SR a študenti SLŠ z B. Štiavnice. Pripravili si pre nás krásne dopoludnie plné zaujímavých aktivít pod názvom „Z HRABINY NA HRABINY“. Dozvedeli sme sa množstvo informácií o dravcoch z úst zanietených študentov. Mali sme možnosť vidieť výstavku preparovaných živočíchov, ukážky trofejí, poľovníckych zariadení a vyskúšali sme si pílenie dreva. Pedagógovia si donieli so sebou psíka, ktorého si deti vyhladkali a spravili množstvo fotografií.  Žiaci spoznávali stromy, ich semienka, plody, kôru. Zaujímavé pre žiakov bolo počúvanie zvukov zvierat. Obohatili nás množstvom informácií, ktoré boli prínostné nielen pre žiakov, ale i pre samotných učiteľov. Ďakujeme lesným pedagógom, ktorí nás vtiahli do tajomstiev lesa, odovzdali  nám svoje vedomosti  a prehĺbili vzťah k lesu. 

 

 

 


 

Vedomostná súťaž žiakov ŠZŠ

 Naša škola dostala pozvanie zo SŠ internátnej z Levíc na vedomostnú súťaž žiakov ŠZŠ, ktorá sa uskutočnila 28.5. 2015. Súťažilo 7 škôl nitrianskeho kraja  v troch predmetoch – matematika, slovenský jazyk, prírodopis. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Mirka Slováková(SJ), Adam Vlačuha(MAT) a Andrej Paštinský(PRÍRODOPIS). Žiaci súťažili formou testu, na ktorý mali 1 hodinu. Keďže sme sa tejto súťaže zúčastnili prvýkrát, nevedeli sme čo nás čaká a aká bude konkurencia. Preto sme neočakávali žiadne úspechy. Žiaci hosťujúcej školy si pre nás pripravili krásny program po ktorom nasledovalo vyhodnotenie. Veľmi sme sa prekvapili a hlavne potešili, keď naša žiačka Mirka Slováková obsadila krásne 1. miesto v SJ. Z úspechu sa veľmi tešíme a všetkým súťažiacim gratulujeme.

 


 

Medzinárodná výtvarná súťaž "PUERI FABRI"

 Základná umelecká škola Ferenca Liszta v Štúrove – Parkány vyhlásila 23. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži PUERI  FABRI. Na vernisáži 30. apríla 2015 boli ocenení žiaci najlepších prác. V kategórii špeciálnych škôl získali ocenenie: Karin Káčerová – strieborné pásmo a cenu poroty, Adam Vlačuha – strieborné pásmo, Zuzana Krnáčová – zlaté pásmo. Ocenenie odovzdali Dr. Ernest Kocsis CsC. predseda poroty a Mgr. Róbert Baranovics riaditeľ ZUŠ. Výhercom srdečne blahoželáme.

 


 

6. ročník celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik 2015

O šťastie sme sa pokúšali aj naďalej, dňa 20. mája 2015. V tento deň v Spojenej škole Dolinského 1 v Bratislave prebiehal 6. ročník celoslovenskej speváckej súťaže pre zdravotne znevýhodnené deti „ Husľový kľúčik 2015.  Členmi poroty boli herec Peter Marcin, speváčka Mária Čírová, hudobník Ján Berki-Mrenica ml. Súťažilo sa vo viacerých  kategóriách. Vládla tam príjemná atmosféra, ktorú nám spestrili deti zo ŠMŠ svojim milým programom. Našu školu reprezentovala Zuzka Oravcová a Erik Filipek v kategórii autisti. Porotcom sa ich výkon veľmi páčil a Zuzka obsadila krásne druhé miesto a Erik tretie. Výsledku sme sa veľmi potešili. Všetci im gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

  

 


 

Gaňova Trnava 2015

Dňa19. mája 2015 sme sa zobudili do krásneho slnečného rána a slniečko nás sprevádzalo počas celého dňa. Čakal nás významný deň plný očakávaní na  5. celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa stala medzinárodnou v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2015 pod vedením riaditeľa Spojenej školy, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves.  Do 5. celoštátneho súťažného kola sa prihlásili školy z celého Slovenska, z Čiech a Poľska. Do tohto kola mohli postúpiť len najlepší recitátori, víťazi krajských kôl. Súťažilo sa v troch kategóriách. Predsedovia poroty boli už naši známi:  PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. – riaditeľ Spiškej knižnice, poet, recitátor a porotca recitátorských súťaží a Mgr. Júlia Čurillová – riaditeľka ZŠ v Bystranoch, recitátorka, poetka a autorka básnických zbierok. Na súťaži nás reprezentoval žiak 5. ročníka Samuel Nemček s prózou od Jany Stankovianskej „Ružové tepláky“ a žiak 9. ročníka Adam Vlačuha s prózou od Márie Ďuríčkovej „Nakupovací pes“. Pri prednese sa hodnotil výber textu, pamäťové zvládnutie, rečový prejav, nadviazanie očného kontaktu, orientácia v priestore, mimika tváre a celkový prejav recitátora. Všetci súťažiaci boli veľmi dobre pripravení, preto porota pri rozhodovaní mala neľahkú úlohu. Náš žiak Samko Nemček aj napriek tréme svoju ukážku predniesol úžasne, precítene, svojim prejavom rozosmial nielen divákov, ale aj samotnú porotu. Najväčšou odmenou pre nás bola veľká radosť pri odovzdávaní cien, keď náš žiak Samko Nemček bol  ocenený porotou ako výborný recitátor a konkurent žiakom ZŠ na Hviezdoslavovom Kubíne. V silnej konkurencii z celého Slovenska Samko obsadil 1. miesto vo svojej kategórii. Našim talentovaným žiakom všetci gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov.

 


 

Spevácka súťaž "Husľový kľúčik"

 

Dňa 28.4.2015  sa  dve  žiačky našej školy  zúčastnili krajského kola speváckej súťaže „Husľový kľúčik, ktorá sa konala v ŠZŠ, Ďumbierska 15, Banská Bystrica. Súťaže sa zúčastnili žiaci špeciálnych základných škôl s mentálnym postihnutím A, B, C vriant a žiaci s autizmom. Našu školu reprezentovali dve dievčatá Lucia Berkyová a  Zuzana Oravcová. Privítala nás príjemná atmosféra, znásobená úvodným vystúpením folklórneho pásma, ktoré predviedli žiaci hosťujúcej školy. Hodnotila sa celková výraznosť speváckeho prejavu: výber piesne, pamäťové zvládnutie textu, intonácia, rytmus, tempo, celkový dojem – výraz prejavu. Počas súťaže vládla výborná atmosféra, všetci sa navzájom podporovali a potleskom ocenili každý spevácky výkon. Veľkým prekvapením pre nás bol výsledok poroty. Zuzka Oravcová sa umiestnila na 1.mieste vo svojej kategórii a Lucka Berkyová na 2. mieste. Žiačkam gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.


 

Krajská súťaž v prednese poézie a prózy

ŠZŠ v Brezne usporiadala krajskú súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl, ktorá sa konala 14. 04. 2015. Žiaci súťažili v 3. kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. Našu školu reprezentovali štyria žiaci – Mirka Slováková, Adam Vlačuha, Ivan Bartoš, Samuel Nemček.  Hodnotila sa celková výraznosť prednesu: výber textu a autora, náročnosť textu pre dané kategórie, pamäťové zvládnutie, rečový prejav, nadviazanie očného kontaktu, orientácia v priestore, mimika tváre. Naši žiaci ukázali svoje majstrovstvo a Samko Nemček a Adam Vlačuha pre našu školu vybojovali prvé miesta. Mirka Slováková si odniesla cenu poroty a Ivko Bartoš nás taktiež prekvapil svojim prejavom. Našim recitátorom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 

 


 

Na ráme tkané....

 

Dňa 16. Júna 2015 sa v našej škole uskutočnilo vyhodnotenie druhého ročníka súťaže v tkaní na ráme. Súťaž bola vyhlásená v októbri minulého roku a žiaci z celej školy sa mohli zapojiť a pracovať na svojom výrobku necelý rok. Vyzývateľom súťaže boli žiaci praktickej školy. Potešil nás záujem žiakov , tak sme pri vyhodnotení určili tri kategórie, špeciálna základná škola, krajčíri a praktická škola. Touto akciou sa s nami rozlúčili aj naši „úspešní tkáči“ tretiaci Dávid Kašpar  a Lenka Vaštíková. 

 


 

 

Tvoriť môže každý!

 

Nitrianska  galéria otvorila VII. ročník projektu Tvoriť môže každý. Vzdelávací program sa skladá z výtvarných tvorivých dielní pre zdravotne, telesne a mentálne postihnuté deti. Žiaci Spojenej školy sa zúčastnili výtvarnej dielni dňa  2.6.2015 pod názvom Svet koní , kde sa  dozvedeli o tajomstvách výtvarnej tvorby vystavovaných diel zo zbierok galérie.
Naša cesta viedla skôr do Rudna nad Hronom WESTERN RANČ, kde nás Adam Konečný previedol po zákutiach ranču. Oboznámili sme sa so životom koní. Nabrali sme veľa inšpirácie na tvorivé dielne. Pani Mgr. Elena Tarábková nás privítala  jednej časti Nitrianskej galérie
 Žiaci po splnení rôznych úloh mohli výtvarne tvoriť  pomocou rôznych kombinovaných techník, kresba, tlač s plochy. Pri každej činnosti sa kládol dôraz na spoluprácu žiak -učiteľ- galerijný pedagóg. Touto spoluprácou sa prehĺbil vzájomný vzťah. Žiaci odchádzali  z novými poznatkami  o výtvarných technikách.
 

                                                       

                           

 ŠMŠ zúčastnená na súťaži "Malý záchranár"

 Dňa 4.06.2015 sa konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci predškolákov materských škôl   v obvode mesta Nová Baňa. Na podujatí ,,Malý záchranár " 2. ročník, ktorého organizátormi boli: OZ Salus Vitalis, Centrum voľného času Nová Baňa, mesto Nová Baňa súťažili päť členné družstvá detí. Na ôsmich stanovištiach v súťažných úlohách si vyskúšali svoju zdatnosť, šikovnosť, nebojácnosť, odvahu a zručnosť. Dôraz sa kládol na komunikáciu, upevnenie návykov slušného správania sa ( predstaviť sa, pozdraviť, poďakovať). Stanovište prvej pomoci ,,malí záchranári " prinieslo deťom vedomosti o tom, ako ošetrovať poranené koleno a popáleninu kamarátke, používať správne zdravotnícky materiál, poznávali ľudské telo, skladali puzzle ľudského tela na čas a správne, vyskúšali si, ako pomôcť bábike, ktorá je v bezvedomí, učili sa, ako správne telefonovať na linku prvej pomoci. Na stanovišti ,,Ja a moje zdravie" rozlišovali, čo patrí medzi zdravú a nezdravú výživu. Svoju šikovnosť a obratnosť dokazovali na stanovišti u hasičov, pri modelovom striekaní vody z hasičskej hadice.  U mestských policajtov si utvrdzovali poznatky a vedomosti o farbách na semafore, dopravných značkách a jazde na bicykli. Prvé tri družstvá najšikovnejších škôlkárov,   s najväčším počtom získaných bodov zvíťazili a boli odmenení medailami. Všetci ostatní tiež nezostali bez pochvaly za účasť, sladkej odmeny a vzájomného potlesku.

 

 

 


 

             

Veselé hudobné predstavenie so Smejkom a Tanculienkou

 Čmelko Smejko a lienka Tanculienka sú chrobáčikovia, ktorí k nám  do Spojenej školy v Novej Bani zavítali dňa 24.06. 2015. V skutočnosti sú to mladí ľudia a herci zo zvolenského divadla Maska, ktorí sa deťom a žiakom našej školy postarali vo veselom hudobnom predstavení o zábavu, dobrú náladu a priniesli im plný kufor veselých pesničiek. Zahrali a zaspievali nám tie najkrajšie známe detské pesničky, ale aj tie úplne nové piesne s gitarou, ktoré všetkých roztancovali, zapojili do hry, ukázali im prekrásny svet fantázie....Chytľavé“ tóny z piesní ,,Už prišlo leto, Otvorte, kozliatka moje... naše deti rozospievali, ale aj roztancovali. Milé a úsmevné vystúpenie hercov sa všetkým veľmi páčilo, preto sme ich odmenili dlhým potleskom. Ďakujeme Tanculienke a nech sa jej naďalej veselo tancuje a Smejkovi, nech si to pekne smejkuje...

 


 

Stretli sa a zabavili                                            

 Dopoludnie plné vzájomných hier, zábavy, tanca a detského smiechu patrilo deťom z Materskej školy Nábrežná 2 Nová Baňa a deťom zo Špeciálnej materskej školy pre deti s telesným postihnutím, Rekreačná cesta 393 v Novej Bani. Títo kamaráti sa dňa 2.júna 2015 spolu stretli, aby sa lepšie spoznali, zahrali, zabavili a zatancovali si v rámci Týždňa detskej radosti a tak oslávili svoj sviatok- Medzinárodný deň detí. Pani učiteľky sa snažili vytvoriť deťom príjemné stimulujúce prostredie s množstvom spontánnych a hravých aktivít. Stretnutie bolo zaujímavé a radostné, plné dobrej nálady a pohody, ukončené spoločným tancom a spevom šťastných a usmiatych detí. Nechýbalo  vzájomné poďakovanie a odovzdanie  darčekov. Ďakujeme za spoločne strávené chvíle  a tešíme sa  na ďalšie vzájomné návštevy.  

  

 Divadielko "O zlatej rybke"                                           

 

4. marca 2015 k nám opäť zavítali herci z Banskobystrického divadla Clipperton s rozprávkou "O zlatej rybke". Divadielko bolo pre svoju nadčasovosť vhodné pre mladších i starších žiakov. Divadielko zožalo úspech a žiaci hercov odmenili dlhým potleskom. Ďakujeme za návštevu, príďte medzi nás zas.


 

Fašiangový karneval

 

Počas obdobia Fašiangov sa naši žiaci už tradične tešili na Fašiangový karneval. Ten sme si usporiadali 13. 2. 2015, v posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami. Žiaci sa mohli stretnúť a zatancovať si s pánom kráľom, včielkou, Deduškom Večerníčkom, pánom horárom, so Shrekom, motýľom, futbalistom, anjelom, bolo pre nich pripravených mnoho súťaží a na konci fašiangová zábava. Aby toho nebolo málo, pani učiteľky napiekli aj sladké odmeny pre všetky masky - fánky. O rok sa stretneme znova!


 

 Vianočný program a vianočné trhy

 

Každoročne sa v posledný deň školského vyučovania v kalendárnom roku uskutočňuje Vianočný program, na ktorý srdečne pozývame rodičov, zákonných zástupcov a iných blízkych ľudí našich žiakov, aby si spoločne s nami prišli vychutnať predvianočnú atmosféru. Ani tento školský rok tomu nebolo inak a spolu s rodičmi našich žiakov sme sa stretli 19. decembra 2014. Pripravený bol pestrý program, ktorého súčasťou boli piesne, básne, vinšovačky, tance a ďalší kultúrny program. Zároveň si v tento deň mohli rodičia a návštevníci kúpiť vianočné ozdoby, prezrieť si výrobky našich žiakov, osviežiť sa vianočným nealkoholickým punčom, oblátkami a mnohým ďalším na vianočných trhoch. Jednotlivé triedy si pre žiakov a ich rodičov pripravili vianočné posedenie.

 
 
Burza "Pestré všeličo"

 

V priestoroch školy sme 12. decembra 2014 zrealizovali burzu "Pestré všeličo", kde si žiaci mohli kúpiť drobnosť pre seba alebo darček pre niekoho blízkeho. Ako mena im poslúžili grošíky, ktoré mohli získať za dobré správanie na vyučovaní, pracovitosť či pomoc spolužiakom alebo učiteľom. Žiaci mohli "nakupovať" počas 3. a 4. vyučovacej hodiny v spoločenskej miestnosti. V týždni pred vianočnými prázdninami sa učili tieto darčeky pekne zabaliť. Do burzy "Pestré všeličo" prispeli pedagógovia a rodičia, ktorí doma vytriedili veci, ktoré už nepoužívajú, no iným môžu spôsobiť radosť. 

 


 

Divadielko "Červená čiapočka"  

Herci z Divadla bez opony z Banskej Bystrice nás 11. 12. 2014 znova prišli navštíviť s predstavením o Červenej čiapočke. Všetci žiaci sa výborne zabavili, zaspievali si pesničky spolu s hercami a odmenili ich úprimným dlhým potleskom.


 

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

 

V predmikulášskom období, presnejšie 3. decembra 2014, usporiadala Spojená škola už 3. ročník "Mikulášskeho stolnotenisového turnaja". Na podujatí si v duchu Fair Play zmerali svoje sily družstvá Spojenej školy z Novej Bane, DSS z Novej Bane, Špeciálnej základnej školy z Levíc, Špeciálnej základnej školy zo Žarnovice a Špeciálnej základnej školy z Brezna. 


Benefičný koncert" So Slniečkom v srdci"

 

Dňa 20. novembra 2014 sa v Kine Vatra v Novej Bani o 15:30 hod. uskutočnil slávnostný benefičný koncert pod názvom "So Slniečkom v srdci" venovaný 40. výročiu založenia špeciálneho školstva v Novej Bani. V galprograme sa predstavili žiaci Spojenej školy so svojím ľudovým tancom, klienti Domova sociálnych služieb Hrabiny, žiaci Základnej umeleckej školy v Novej Bani, novobanský spevácky zbor Cantus Monte Regis s repertoárom klasických, ľudových, chrámových aj moderných piestní a na záver programu vystúpil aj obľúbený Peter Cmorík. Program zaujal všetky vekové kategórie, od najmenších až po starších a zožal úspech. Ďakujeme Vám za podporu, ktorú nám venujete. 


 Pamätný list sv. Gorazda pre žiaka školy Matúša Mikleho

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si dňa 11. novembra 2014 prevzal žiak Matúš Mikle z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a špotru Petra Pellegriniho Pamätný list sv. Gorazda. Matúš úspešne reprezentuje školu na mnohých športorých súťažiach, najmä v disciplíne stolný tenis. Naposledy vynikajúco reprezentoval školu a Slovenskú republiku na Európskej letnej špeciálnej olympiáde v Antverpách, kde získal zlatú medailu.


 Deň otvorených dverí v Spojenej škole

 

Dňa 24. októbra 2014 sme v Spojenej škole usporiadali "Deň otvorených dverí" pre širokú verejnosť, záujemcov o štúdium na našej škole, bývalých žiakov, ich rodiny či bývalých kolegov. Podujatie prišlo navštíviť veľa záujemcov z okolia, mimoriadne srdečné boli stretnutia bývalých žiakov so svojimi učiteľmi či stretnutia bývalých kolegov so súčasnými. Pre návštevníkov boli pripravené ukážky prác a diel našich žiakov, prehliadka školy,"Čajovňa dobrých ľudí", pestrý program i príjemné posedenie. Ďakujeme Vám za návštevu.


 Týždeň zdravej výživy

 

Už tradične sme v našej Spojenej škole usporiadali v termíne 13. - 17. 10. 2014 podujatie "Týždeň zdravej výživy". Podujatie v sebe zahŕňa viaceré aktivity pre všetkých žiakov školy, ktoré sa týkajú zdravého životného štýlu. V rámci spomínaného týždňa sa znova naši žiaci zapojili do projektu vyhláseného Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Slovenska pod názvom "Hovorme o jedle"Pre žiakov školy boli pripravené zábavnou formou vedené výchovno-vzdelávacie aktivity, napr. príprava zdravého jedla, tvorba Lexikónu zdravia, návšteva Farmy Boroš a Farmy Šťastia, objavovanie cesty mlieka s kravičkou Evičkou, beseda o mlieku spojená so zábavnými hrami - skladanie z obalov z mlieka a mliečnych výrobkov, výstavka ovocia a zeleniny a pod.

 


 

 

Výstava k 40. výročiu založenia školy v Pohronskom múzeu v Novej Bani

 

 

V termíne od 10. októbra do 29. novembra 2014 si mohli návštevníci Pohronského múzea v Novej Bani pozrieť výstavu k 40. výročiu založenia Spojenej školy a DSS Hrabiny. Obe menované inštitúcie majú spoločnú históriu, ktorá sa začalá písať v septembri v roku 1974. V expozícii mohli návštevníci vidieť staršie i nové fotografie zachytávajúce výchovno-vzdelávací proces a aktivity školy, rovnako aj ocenenia žiakov školy, ktoré získali za reprezentáciu školy na viacerých významných podujatiach, práce žiakov jednotlivých zložiek školy a výrobky zhotovené na odbornom výcviku v troch odboroch Odborného učilišťa. Informačné panely doplňujúce výstavu previedli záujemcov históriou Špeciálnej školy, jej premenami počas rokov svojej existencie či súčasnými aktivitami.


 

 

Deň otvorených dverí v elokovanom pracovisku CŠPP

 

Dňa 7. 10. 2014 sme pripravili v elokovanom pracovisku Centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Bernolákovej ulici č. 3 v Novej Bani Deň otvorených dverí pre odborníkov z oblasti starostlivosti o deti a mládež a pre širokú verejnosť. V čase od 9:30 hod. do 16:00 hod. si návštevníci mohli prezrieť priestory CŠPP, oboznámiť sa s prácou špeciálnych pedagógov, psychológa a liečebného pedagóga, s kompenzačnými pomôckami a postupmi pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Touto cestou ďakujeme všetkým účastníkom za návštevu.


  

"Náš deň pre Vás"

 

Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci a učitelia Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím stretávajú so žiakmi bežných škôl a občanmi mesta Nová Baňa deň pred Novobanským jarmokom, na workshope remeselných a ručných prác s názvom „Náš deň pre Vás“. I tento rok sme sa stretli v Centre voľného času dňa 25. 9. 2014. Na podujatí boli prezentované jednotlivé workshopové dielne, ktoré si návštevníci mohli nielen pozrieť, ale si i vyskúšať ich výrobu. Spolu s našimi žiakmi mohli tkať na ráme, plstiť mydlá, paličkovať, maľovať na sklo a fóliu, pliesť košíky z pedigu, vytvárať náramky z gumičiek a bavlniek, vyrábať predmety z použitých textílií, skladať kvety a ozdoby z papiera, pliesť z papiera či vyskúšať si hrnčiarstvo. Súčasťou programu bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci Spojenej školy i deti z CVČ.


1. sväté prijímanie

 

Dňa 29. júna sa vo Farskom kostole narodenia Panny Márie v Novej Bani uskutočnilo 1. sväté prijímanie mladších žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu. Všetci boli nádherne oblečení a výborne pripravení a po skončení sa pred kostolom odfotografovali s rodičmi na pamiatku tohto krásneho dňa.

 


 

Ocenenia riaditeľkou školy pre najlepších žiakov

 

V piatok, 27. júna dostali niektorí naši žiaci okrem vysvedčení aj pochvalu triednym učiteľom alebo pochvalu riaditeľkou školy. Ešte pred odovzdaním vysvedčení sme sa zišli v spoločenskej miestnosti školy, aby si najlepší žiaci školy vyzdvihli z rúk riaditeľky školy ocenenie riaditeľkou školy. Všetkým oceneným prajeme aj naďalej dosahovanie tak vynikajúcich výsledkov v školskej aj mimoškolskej oblasti.

 


 

 

Deň netradičných športov

 

V rámci "Týždňa športu pre všetkých" naša škola už tradične usporiadala 26. júna "Deň netradičných športov", kde si naši žiaci aj široká verejnosť mohli vyskúšať nové netradičné športy. Svoje športové zručnosti a postreh sme si vyskúšali v kin balle, petanque, lukostreľbe, floorbale, bocci a v rôznych zábavných hrách, kde sme triafali do terča alebo do pripravených hracích polí.

 


 

Záverečné skúšky učňov

 

V dňoch 19. a 20. júna predviedli učni Odborného učilišťa pre žiakov

s telesným postihnutím svojim vyučujúcim, rodičom a v prvom rade sebe poznatky a zručnosti, ktoré nadobudli počas celého trojročného štúdia, pretože sa konali záverečné skúšky.

Zvládli to skvele a všetci získali výučný list. Po skončení záverečných skúšok si spoločne s vyučujúcimi, spolužiakmi a rodičmi posedeli pri občerstvení a vymieňali si dojmy z posledných hodín.

 


 

Výlety do Arboréta v Mlyňanoch a do ZOO v Bojniciach

 

Metodické združenie III. pripravilo 11. júna pre svojich žiakov výlet do Arboréta v Mlyňanoch. Zúčastnili sa ho žiaci Špeciálnej základnej školy a žiaci Praktickej školy. Žiaci metodického združenia II. navštívili o deň neskôr – 12. júna ZOO Bojnice, kde videli aj nového člena ZOO - kráľa zvierat.

 


 

 Prevencia fajčenia

 

Pracovníčky Úradu regionálneho verejného zdravotníctva nás tentokrát navštívili v pondelok, 9. júna. Pre žiakov II. stupňa Špeciálnej základnej školy, Praktickej školy a Odborného učilišťa si pripravili prednášku a výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu fajčenia.

 

 


 

"Malý záchranár"

 

Dňa 4. júna   sa uskutočnila v Centre voľného času v Novej Bani súťaž "Malý záchranár" pre deti z materských škôl. Na súťaži nás reprezentovali malí záchranári - Filipko Gajdoš, Benko Štrbík, Alex Lehmann, Samko Košík a Patrícia Jarábeková, ktorá získala cenu poroty.

 


 

 Výlet do Western ranča v Rudne nad Hronom

 

Dňa 2. júna sa žiaci Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím zúčastnili výletu do Western ranča v Rudne nad Hronom. Jazda na osedlanom koni, česanie koňa, prehliadka stajní - to všetko bolo pre nich úžasným zážitkom.

 

 

 


 

"Deň Fair Play"

29. mája sme sa už tešili na „Deň Fair Play“, pri ktorom sa tradične stretávame s našimi kamarátmi z okolitých škôl. Tento rok si prišli s nami zasúťažiť žiaci zo ZŠ Jána Zemana, zo ZŠ sv. Alžbety a Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani, Žarnovicu prišli reprezentovať žiaci ZŠ, z Levíc žiaci Spojenej školy internátnej a žiaci ZŠ s MŠ Brehy. Hoci sme bojovali zo všetkých síl a v niektorých kategóriách sme získali aj cenné umiestnenia, putovný pohár si odniesli žiaci zo ZŠ v Žarnovici, ktorí si na záver mohli zasadiť aj stromček priateľstva. Zisk putovného pohára a víťazstvo však nebolo to hlavné, kvôli čomu sme súťažili. Najviac nás tešila zábava a príjemne strávený čas s našimi kamarátmi, výmena skúseností, športovej taktiky a pocit z dobre stráveného dňa plného zážitkov, čo sa vryjú do pamäti. Ďakujeme všetkým našim kamarátom, že si prišli s nami zasúťažiť a tešíme sa na Vás aj o rok!

 


 

"Husľový kľúčik"

 

Prvýkrát stáť na javisku pred tými najlepšími z celého Slovenska – pocit, ktorý zažíval náš žiak Erik Filipek pri reprezentácii Spojenej školy v Novej Bani v celoslovenskom kole speváckej súťaže „Husľový kľúčik“, ktorá sa konala v Bratislave dňa 28. mája 2014. Zvládol to bravúrne, o čom svedčí aj hodnotenie poroty, ktorá mu udelila 1. miesto v jeho kategórii. Erikovi gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov nielen v speváckych súťažiach. Krátku reportáž zo súťaže ste mohli vidieť vo večerných správach televízií STV 1 a JOJ.

 


 

"Štiavnická trojruža"

 

Naša šikovná žiačka Mirka Slováková nás opäť úspešne reprezentovala! Tentoraz 22. mája na literárno-výtvarnej a interpretačnej súťaži „Štiavnická trojruža“, ktorú organizoval BBSK. Mirka nás reprezentovala v súťaži Prednes rozprávku v kategórii žiakov II. stupňa ZŠ s prednesom rozprávky od Pavla Dobšinského „Soľ nad zlato“. Svojím vynikajúcim výkonom očarila aj porotu, ktorá jej udelila 1. miesto! Toto ocenenie potešilo nielen Mirku, ale aj zástupkyňu školy Stanku Papánkovú, ktorá ju pripravuje na všetky literárne súťaže. Samozrejme je na našu žiačku hrdá i celá škola. Gratulujeme!

 


 

"Deň mlieka"

 

Aj tento školský rok sme 20. mája spoločne oslávili „Deň mlieka“, ktorý si pre našich žiakov pripravila učiteľka Kamilka Adamcová. Spolu s kolegom Jánom Píšom sa jej podarilo sponzorsky získať 60 l trvanlivého mlieka, ktoré hralo hlavnú úlohu na Dni mlieka. Deti súťažili v jeho pití, varili si z neho puding, z tetrapakových obalov potom vyrábali postavičky. Súťažilo sa tiež v stavaní hradu z jogurtových téglikov, v prenášaní smotany v polievkovej lyžici cez prekážkovú dráhu, v stavaní drevených puzzle, priraďovaní zvierat aj vo vedomostnej súťaži na tému Kravička a jej prínos pre ľudí. Žiaci boli skvelí, zažili veľa zábavy a aj sa niečo nové zase naučili. Ďakujeme sponzorovi – COOP Jednota v Novej Bani, za poskytnutie mlieka na zabezpečenie výchovno-vzdelávacích aktivít pre našich žiakov.

 


 

"Deň matiek"

 

Nezabudli sme ani na drahé mamičky, staré mamy a tety. Naši žiaci si pre ne 16. mája pripravili pod vedením svojich učiteľov pestrý program naplnený láskou, dobrým slovom, spevom, tancom a dramatizáciou. Žiaci s úsmevom a radosťou predviedli svojim najmilším, čo sa v nich skrýva. A že toho nie je málo sa presvedčili naši hostia. Mnohým mamičkám sa v očiach objavili i slzy šťastia a dojatia pri vystúpení svojho dieťaťa a neváhali svoje ratolesti odmeniť potleskom a objatím.

 


 

"Les v Spojenej škole"

 

Už po tretíkrát nás navštívili naši kamaráti – lesní pedagógovia zo Štátneho podniku Lesy SR, odštepný závod Žarnovica so svojimi hosťami – zamestnancami Múzea vo Sv. Antone a žiakmi Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Pre našich žiakov si  na deň 13. mája pripravili veľa zaujímavých stanovíšť s výchovno-vzdelávacími aktivitami formou zážitkového učenia. Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti fauny a flóry lesa – napr. pri určovaní druhu dreviny podľa kôry, listov, púčikov a semienok, pri riešení úloh „múdreho motúzika“, určovaní lúčnych bylín, love rýb z „igelitového jazierka“, spoznávaní zvukov zvierat či rozoznávaní preparovaných zástupcov vtáčej ríše. Nielen vedomosťami bolo nabité toto zaujímavé popoludnie, kedy nás navštívil les. Pri plnení úloh na jednotlivých stanovištiach sa žiaci aj zabavili alebo si zašportovali, napr. pri kŕmení macka Brumka, pri zdolávaní simulovanej „cestnej premávky“, skladaní drevených puzzle, pri hádaní čuchového, sluchového a hmatového pexesa atď. Živých zástupcov obyvateľov lesa im prišli ukázať mladí sokoliari, ktorí predviedli let, kŕmenie a starostlivosť o jastraba harrisovho a plamienku driemavú.

 

 


 

Celoslovenské kolo v prednese poézie a prózy

 

Dňa 7. mája sa tak, ako minulý rok, konalo v Spišskej Novej Vsi celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Na súťaži nás reprezentovala žiačka 5. ročníka Mirka Slováková s prózou od Petra Hacksa „O plačúcom kameni“. Žiačku odborne pripravovala zástupkyňa školy Stanka Papánková, ktorá bola zároveň na Mirku veľmi hrdá, keď v silnej konkurencii z celého Slovenska obsadila 1. miesto vo svojej kategórii! Mirke gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 


Gardénia

 

Už po niekoľko rokov sa naši učni zúčastňujú Medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia - Gardénia v Nitre. Nebolo tomu inak ani 24. apríla, kedy šli nazbierať inšpirácie a vedomosti už na 18. ročník tejto výstavy.

 

 

 Divadielko "O hlúpej žene"

 

Dňa 10. apríla nás navštívilo divadlo Portál z Prešova s divadelným predstavením pre žiakov s názvom: "O hlúpej žene". Žiaci sa výborne zabavili pri vtipnom modernom prevedení tradičnej rozprávky a účinkujúcich odmenili potleskom a nadšeným výskotom.

 

 


 

Školské kolo speváckej súťaže

 

V rovnaký deň, t. j. 10. apríla sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže. Súťažilo sa v 3 kategóriách v speve slovenskej alebo zahraničnej piesne. Víťazi školského kola – Erik Filipek a Zuzana Oravcová postúpili do krajského kola, kde nás výborne reprezentovali.

 

 


 

Prednáška na tému: "Ľudská sexualita"

 

Dňa 25. marca sa v spoločenskej miestnosti našej školy uskutočnila prednáška určená pre starších žiakov na tému: "Ľudská sexualita".

 


 

Školské kolo v prednese poézie a prózy

 

Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy 19. marca a súťažilo sa v troch kategóriách. Výborne zarecitovali všetci žiaci, ale postúpiť do ďalšieho – krajského kola môžu len tí najlepší. Stali sa nimi Mirka Slováková zo VI. A a Patrik Baraňai z IX. A.

 

 


 

"Z rozprávky do rozprávky"

 

Vo štvrtok 13. marca nás navštívili deti z Materskej školy na Štúrovej ulici. V rámci vzájomnej spolupráce s Materskou školou pre deti s telesným postihnutím a rozvoja predčitateľskej gramotnosti sa deti spoločne zúčastnili programu 

Z rozprávky do rozprávky. Prečítali si, zarecitovali, zdramatizovali a porozprávali sa o piatich rozprávkach: "Medovníkový domček", "Ako išlo vajce na vandrovku", "O kozliatkach", "O červenej čiapočke" a "O pampúšikovi". Veselé dopoludnie zavŕšili deti z MŠ Štúrova ulica dramaticko-tanečným predstavením.

 

 


 

Fašiangová maškaráda

 

Už niekoľko dní si žiaci usilovne pripravovali masky a všakovaké prestrojenie, aby sa v stredu, 5. marca, predviedli v plnej paráde. Všetci sme sa stretli v telocvični na Fašiangovej maškaráde, kde sme sa výborne zabavili, zatancovali si, predstavili masky a ochutnali fašiangovú dobrotu – šišky, ktoré pre nás upiekla pani učiteľka Evka Lauková. Celým podujatím nás sprevádzal šašo – Jašo, ktorý si pre nás pripravil zaujímavé súťaže. Kto sa chcel tohto veselého podujatia zúčastniť, musel prísť v maske a predstaviť sa šašovi - Jašovi a tak o zábavu nebola núdza!

 


 

"Deň otvorených dverí"

 

Dňa 4. marca naša škola usporiadala "Deň otvorených dverí" pre záujemcov o štúdium na našej škole a pre žiakov 9. ročníkov základných škôl alebo špeciálnych základných škôl. Dvere Spojenej školy na 4. poschodí boli pre verejnosť otvorené od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

 


 

"Živý banský chodník"

 

24. januára navštívili žiaci A variantu Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím Centrum voľného času v Novej Bani. Konalo sa tu podujatie pod názvom "Živý banský chodník", prostredníctvom ktorého bola prezentovaná história baníctva Novej Bane a okolia.

 

 


 

Vianočné trhy

 

 

V rovnaký deň, 20. decembra 2013, sa otvorili brány Vianočných trhov, kde najmä starší žiaci so svojimi učiteľmi a majstrami odborného výcviku predviedli paletu výrobkov a darčekov s tematikou Vianoc, ktoré vlastnoručne pripravili. Z ozdobených pultov pozerali na návštevníkov vianočné pohľadnice, rôzne ozdoby na vianočný stromček z vosku, včelích plátov, cestovín, vianočné gule z nití, ale i malé ozdobné vianočné stromčeky z papierového pedigu, adventné vence z prírodných materiálov a stužiek, košíky a ozdoby z pedigu a mnoho ďalšieho. Všetky vystavené výrobky našich šikovných žiakov bolo možné si zakúpiť a potešiť nimi svojich blízkych.

  

 

 

Vianočný program

 

Verní tradícii, i tento rok si žiaci našej školy pod vedením pedagógov pripravili pre svojich spolužiakov, rodičov, starých rodičov, tety a ďalších Vianočný program s pestrou nádielkou kultúrnych vystúpení. 20. decembra si pozvaní hostia postupne rozbaľovali pomyselné darčeky v podobe piesní, básní, dramatizácií a vianočných vinšov, ktoré predviedli žiaci školy. Spolu sme si navzájom popriali Vianoce prežité v kruhu blízkych, v pokoji, s Božím požehnaním a s úsmevom na tvári.

 

 


 

Spoločenské stretnutie na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

 

Dňa 18. 12. 2013 sa uskutočnilo spoločenské stretnutie pri príležitosti vyhodnotenia spolupráce v roku 2013 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Stretnutia s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom sa zúčastnila aj riaditeľka Spojenej školy, PaedDr. Karin Gažiová.

 

 


 

Výstavka ovocia a zeleniny

 

V priestoroch Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím bola v období od 5.  do 15. novembra 2013 inštalovaná výstavka ovocia a zeleniny, ktorú bolo možné využiť i pri výchovno-vzdelávacom procese žiakov všetkých zložiek školy. Žiaci školy mali možnosť si vystavené ovocie a zeleninu nielen pozrieť, ale aj chytiť do ruky a ohmatať, ovoňať, pomenovať. Po skončení výstavky sa úroda zmenila na rôzne dobroty, ktoré si z nej žiaci pod vedením učiteľov a asistentov učiteľa pripravili.

 


Celoslovenská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov OU, OUI, RC, DC
 
Dňa 14.11.2013 sa žiačky Martinka Palatínusová a Angelika Mikušová zo Spojenej školy Nová Baňa zúčastnili celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v Novej Vsi nad Žitavou. Do súťaže bolo zapojených 12 škôl z celého Slovenska. V prednese poézie sa umiestnila M. Palatínusová na 3. mieste a v prednese prózy sa umiestnila A. Mikušová na 2. mieste. V kategórii, ako družstvo sa Spojená škola - Nová Baňa umiestnila na 2. mieste. Dievčatá boli úžasné, za čo boli aj odmenené a do budúcnosti im prajeme veľa ďalších úspechov a nezabudnuteľných umeleckých zážitkov.
 
Mgr. Renáta Gregorová
 
   

 


 

Staráme sa o prírodu

 

V rámci projektu "Zelená škola" sa žiaci nášho Odborného učilišťa spolu so študentami Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani dňa 8. 11. 2013 zúčastnili aktivity "Staráme sa o prírodu". Cieľom aktivity bolo v priebehu dňa vyčistiť od odpadkov chodníky Gupne.

 


 

Prax študentiek Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v našej Spojenej škole

 

Spojená škola podpísala s vedením Pedagogickej fakulty UK v Bratislave spoluprácu pri uskutočňovaní praxe študentov v našej škole. Od novembra 2013 si študenti PdF UK môžu zrealizovať povinnú prax v našej inštitúcii pri práci priamo so žiakmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Prvé študentky odboru špeciálnej pedagogiky nás navštívili v mesiaci november a po informáciách a konkrétnych ukážkach si mohli vyskúšať priamo prácu so žiakmi.

 

 
ASAMBLÁŽ
 
Dňa 15.10.2013 sa zúčastnili piati žiaci Spojenej školy - ŠZŠ tvorivých výtvarných dielní v ateléri Národnej galérii v Nitre. Vzniklo výtvarné dielo pomocou lepenia z najrôznejších predmetov z odpadového a zbytočného materiálu. Dielo vymaľovali temperovou farbou. Žiaci mali možnosť spoznať výtvarnú techniku, ktorá má názov ASAMBLÁŽ.
 
Mgr. Ingrid Uškrtová
 
 

Projekt „Hovorme o jedle“

 

Spojená škola sa v termínoch od 14. do 18. októbra zapojila do I. ročníka projektu vyhláseného Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. s názvom „Hovorme o jedle“. Spomedzi 163 škôl z celého Slovenska získala naša škola mimoriadne ocenenie za aktívny prístup k súťaži ako jediná špeciálna škola. Slávnostné záverečné vyhodnotenie súťaže sa konalo 14. novembra v priestoroch Hotela Carlton v Bratislave, kde si riaditeľka školy PaedDr. Karin Gažiová prevzala mimoriadne ocenenie z rúk Milana Semančíka, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Tento úspech veľmi potešil našich žiakov a  nám všetkým pohladil srdce a dodal elán do ďalšej práce.

 

http://www.opotravinach.sk/talks/view/9.%20%20%20SL%C3%81VNOSTN%C3%89%20vyhodnotenie%20a%20ODOVZD%C3%81VANIE%20CIEN

 


„Náš deň pre Vás“

 

Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci a učitelia Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím stretávajú so žiakmi bežných škôl a občanmi mesta Nová Baňa deň pred Novobanským jarmokom, na workshope remeselných a ručných prác s názvom „Náš deň pre Vás“. I tento rok ožili priestory Centra voľného času práve vo štvrtok 26. 9. 2013 nádielkou ukážok remeselných a umeleckých techník a sprievodného kultúrneho programu. Podujatie svojou aktívnou účasťou podporilo veľa návštevníkov. Všetci si mohli vyskúšať tkanie na ráme, plstenie, paličkovanie, výrobu košíkov z pediku, maľovanie na sklo, výrobu náramkov priateľstva, ozdobných polystyrénových vajíčok technikou patchwork a hrnčiarstvo. Jednotlivé techniky prezentovali žiaci a učitelia špeciálnej školy spolu s pozvanými hosťami. Veľmi sa tešíme, že 2. ročník „Nášho dňa pre Vás“ si získal pozornosť mnohých našich občanov a žiakov z okolitých škôl, ktorí nás prišli podporiť v hojnom počte.

 

 
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej venovala našej škole kompenzačnú pomôcku
 
V rámci projektu Vzdelanie a zdravie pre všetkých venovala Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o. Spojenej škole prenosnú elektronickú čítaciu lupu a monitor v celkovej hodnote       1 000,- Eur. Za tento užitočný a pre našich žiakov so zrakovým postihnutím nepostrádateľný dar srdečne ďakujeme.
 
 

 
Týždeň zdravej výživy
 

Mgr. Kamila Adamcová spolu s niektorými kolegami a žiakmi školy pripravila aktivity pod názvom Týždeň zdravej výživy zamerané na podporu zdravého životného štýlu a konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov. Jeden deň tohto zaujímavého týždňa sme venovali mlieku a výrobkom z neho, pre žiakov boli pripravené edukačné aktivity a súťaže o mlieku. V našom snažení nás podporili aj sponzori – manželia Borošovci a firma AGRO TAMI a.s., Nitra, ktorí nám poskytli mlieko a mliečne výrobky, za čo im srdečne ďakujeme.  

 

 


Výlet detí zo Spojenej školy v Novej Bani
 
Vďaka projektu " Potulky prírodou na invalidnom vozíku" sa žiaci z našej školy v dňoch 4. do 6. júna zúčastnili krásneho výletu do Západných Tatier. Trojdňový výlet plný pestrých podnetov im umožnil spoznať a vychutnať si prírodu a hory Tatier, s ktorými sa stretli zatiaľ len na obrázkoch. Prvý deň deti navštívili Múzeum oravskej dediny v Zuberci, kde mohli vidieť drevené chalúpky, v ktorých žili naši predkovia. Ubytovanie v Zuberci v penzióne Antares, veľké priestranné bezbariérové izby a pohostinnosť domácich, naše deti ihneď ocenili. Hry so svojimi učiteľmi večer na izbe a vzájomné rozhovory vnášali do výletu pokojnú atmosféru plnú radosti a smiechu. Aj keď druhý výletný deň od rána pršalo, celé osadenstvo vybavené pršiplášťami, sa odhodlalo spoločne zdolať zostup na Ťatliakovu chatu. Počasie ale nikomu náladu nepokazilo. Naopak, deti ukázali svoju odhodlanosť a úprimnú ochotu pomôcť svojim kamarátom na invalidných vozíkoch. Po návrate z turistiky dostali deti prekvapenie v podobe  besedy so záchranárom z horskej služby, ktorého zážitky plné adrenalínu deti veľmi zaujali. Tretí deň začal plavbou loďou po Oravskej priehrade, pokračoval návštevou Slanického ostrova umenia a končil prehliadkou Múzea vozov v Oravskom Podzámku a sladkou odmenou. Únava a hlávky detí plné zážitkov predpovedali pokojnú cestu domov. Slzy v ich očiach pri vzájomnom lúčení sa v autobuse boli jednoznačným dôkazom toho, že výlet do Západných Tatier bol pre nich silným a nezabudnuteľným zážitkom. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore nadácie SPP.
 
Mgr. Zuzana Ďurinová

 

   
   

 


 

Deň Zeme
 
 

Dňa 2. mája sme spolu strávili upratovaním a skrášľovaním si okolia školy. Všetci žiaci, malí i veľkí a učitelia si takto spolu pripomenuli Deň Zeme. Spolu vyzbierali, vyupratovali a vyzametali celý areál a po dobre vykonanej práci sa občerstvili pripraveným čajom.  

 

Súťaž EKO - kôš
 

V mesiaci apríl prebiehala na našej škole súťaž EKO - kôš, do ktorej sa mohli zapojiť všetky triedy našej školy. Vyhlasovateľom súťaže bola trieda I. PS, úlohou žiakov bolo vytvoriť návrh EKO - koša, ktorý sa bude používať v priestoroch školy. EKO hliadka vyhodnotila najkrajší EKO - kôš a vyhlásenie výsledkov súťaže prebehlo dňa 12. 4. 2013. Všetky EKO – koše boli, nápadité, originálne a pestré.

 
 

Spevácky talent
 
 
 
 
 
 
Žiaci našej školy chceli privolať dlhoočakávanú jar svojimi piesňami v speváckej súťaži dňa 4. 4. 2013. Niektorým žiakom sa to určite podarilo, svojím spevom prekvapili nielen prísnu porotu, ale aj všetkých prítomných divákov. Atmosféra tohto podujatia bola úžasná, keďže spev roztancoval aj porotu. Speváci súťažili v 4 kategóriách. Škôlkári Benko Š. a Filipko G. zaspievali pieseň o jarných kvietkoch, za čo si zaslúžili krásny diplom. Tí najlepší z najlepších boli: Alžbetka Bartošová, Kristián Pokoš, Zuzana Oravcová, Martina Palatínusová a špeciálne trio Ivan Goral, Ivetka Pokošová a Patrik Puplič. Diplom a sladkú odmenu si ešte odniesli: Samko Nemček, Mária Bartošová, Jaroslava Kováčová, Dávid Kašpar a Tatiana Šuchterová.
Všetkým spevákom ďakujeme, pričom vybraní výhercovia postupujú do krajského kola do Banskej Bystrice. Držíme palce!
 
Mgr. Stanislava Papánková
 

Súťaž v prednese poézie a prózy - krajské kolo v Brezne
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 27. marca 2013 sa piati žiaci, najlepší recitátori našej školy, zúčastnili krajského kola v prednese poézie a prózy v Brezne. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa veku žiakov. V konkurencii takmer šesťdesiatich žiakov zo špeciálnych škôl v Banskobystrickom kraji obsadili naši žiaci štyri zo šiestich prvých miest v jednotlivých kategóriách!
 
Samko Nemček – víťaz prvej kategórie v poézii
Mirka Slováková – víťazka druhej kategórie v próze
Patrik Baraňai – víťaz tretej kategórie v poézii
Igor Baraňai – víťaz tretej kategórie v próze
 
Všetkým našim víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.
 
Mgr. Martin Mikuška
 
 

 Bontón mi nie je cudzí II.
 

Dňa 27. marca 2013 sme zorganizovali ďalšie stretnutie pre žiakov OU ŽTP a PŠ. Išlo v poradí o druhé pokračovanie rozhovorov o slušnosti. Venovali sme sa témam: ako sa správať na návšteve, v reštaurácii, v kaviarni a cukrárni, na kultúrnych podujatiach, počas rodinných udalostí, ako prijímať a dávať dary, ako stolovať a pozornosť sme venovali aj hygiene a odievaniu. Žiaci si mali možnosť vyskúšať napr. prestrieť stôl, natrénovať odovzdanie a prijatie daru, kytice. Do konca školského roka plánujeme ešte stretnutie, kde si všetky témy, ktorým sme sa doposiaľ venovali zopakujeme a následne žiaci z učebného odboru Pomocné práce v administratíve a službách pripravia prezentáciu o zásadách slušného správania pre žiakov A variantu druhého stupňa Špeciálnej základnej školy.

Veríme, že tieto stretnutia prinesú všetkým účastníkom úžitok v praktickom živote.

 

Mgr. J. Macková,

Mgr. E. Lacková, PhD.

 
 

Veselé zúbky
 
Dňa 22. 3. 2013 sa pre našich žiakov ŠMŠ DTP uskutočnila dentálna hygiena. Deti boli oboznámené o tom, aké dôležité je čistenie zúbkov. Ak sa nebudú dostatočne starať o hygienu svojich mliečny zúbkov, budú znášať následky vo forme bolestí a kazivosti. Dentálna hygienička (študentka) im ukázala na veľkej makete postup, ako správne čistiť zuby. Potom si tento postup precvičovali aj žiaci so svojimi kefkami. Porozprávala im, z akých častí sa skladá zub, aká je vhodná kefka pre deti, aké množstvo pasty používať. Porozprávala im, čo robia bacile v našich ústach, čo radi papajú a čo potom robia s našimi zúbkami. Potrela im zúbky roztokom a deti si výsledok pozerali v zrkadle. Videli podľa farby či majú zúbky čisté, alebo majú na nich  povlak. Premietla im fotky na porovnanie, zdravé zuby a zuby s kazmi. Na konci prednášky si preverila vedomosti a pochválila deti za vzorné správanie.
 
Mgr. Stanislava Papánková

 


Prednes poézie a prózy - 3. ročník

 

Dňa 20. 3. 2013 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže v prednese poézie a prózy. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách od najmenších žiakov ŠMŠ DTP až po našich stredoškolákov. Výkony našich žiakov nás veľmi milo prekvapili a potešili. Hodnotili sme výber diela, rozsah, podanie, prednes a celkové vystúpenie žiakov. Každá kategória bola zvlášť ocenená. Výhercovia:
 
  1. kategória – poézia:    1. miesto – Samko Nemček
     2. miesto – Kristína Pokošová
   3. miesto – Mária Bartošová
 
      2. kategória – poézia:     1. miesto – Jaroslava Kováčová

                                   2. miesto – Patrik Baraňai

          3. miesto – Adriána Matoušeková
 
                   próza:    1. miesto – Miroslava Slováková

                                 2. miesto – Igor Baraňai

 

3. kategória – poézia:    1. miesto – Dávid Kašpar

     2. miesto – Lenka Chlustová
    3. miesto - Lenka Vaštíková
 
           4. kategória – poézia:    1. miesto – Martina Palatínusová
 
Mgr. Stanislava Papánková
 
 

Súťaž Veľkonočné vajíčko 
 
 
V mesiaci marec vyhlásila Mgr. Kamila Adamcová súťaž pre všetkých žiakov našej školy v tvorbe diel na tému: Veľkonočné vajíčko. Svoje vajíčka mohli žiaci tvoriť rôznymi technikami, napr. kresliť, maľovať, modelovať, vyšívať a pod., fantázii sa medze nekládli. Hotové práce sa odovzdávali u vyhlasovateľky súťaže, dňa 24. 3. bola z odovzdaných diel vytvorená výstava v spoločenskej miestnosti školy a 25. 3. 2013 prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže, ktoré Vám prinášame nižšie.
 
1. kategória:      1. Sofia Lihocká
                                   2. Martina Benčuriková
                               3. Kristína Pokošová
 
2. kategória:      1. Patrik Baraňai
                            2. Sáva Šarkӧziová
                                3. Tatiana Šuchterová
 
  3. kategória:      1. žiaci triedy II. P
                            2. Ivana Rajčanová
                       3. Michal Jasaň
 
              4. kategória:      1. Žiaci tried I. PS a II. PS
                              2. Renáta Štrkáčová
                            3. Justína Čorejová
 
 

Otvorenie nových priestorov CŠPP v meste Nová Baňa
 
 
Na Bernolákovej ulici č. 3 v našom meste sme otvorili 19. februára nové elokované pracovisko
Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), ktoré je súčasťou Spojenej školy, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa. V tento deň do moderných priestorov zavítali viacerí vzácni hostia. Pásku v nových priestoroch slávnostne prestrihla Mgr. Ingrid Haringová, vedúca odboru školstva Obvodného úradu Banská Bystrica. Pozvanie na otvorenie prijala PhDr. Ľubica Laššáková, prednostka Obvodného úradu Banská Bystrica, Ing. Mária Kolárska, vedúca oddelenia odborných a metodických činností ObÚ Banská Bystrica, Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa, Ing. Božena Kováčová, poslankyňa BBSK, predsedníčka sociálnej komisie, Mgr. Viera Šedivcová, poslankyňa NR SR, Ing. Jozef Mravec, riaditeľ Domova sociálnych služieb Hrabiny, Katarína Štrbová, poslankyňa MsZ Nová Baňa a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.

Vzácnych hostí v priestoroch elokovaného pracoviska privítala PaedDr. Karin Gažiová, riaditeľka Spojenej školy a odborní pracovníci CŠPP - psychologička, špeciálne pedagogičky a liečebná pedagogička. Hostia si spoločne prezreli priestory elokovaného pracoviska a oboznámili sa s modernými špeciálnymi učebnými pomôckami, s ktorými tu klienti pracujú. Po prehliadke priestorov si hostia pozreli kultúrny program, v ktorom žiaci Spojenej školy zažiarili ako speváci, tanečníci a výborní recitátori. Na záver slávnostného dňa odovzdali žiaci hosťom na pamiatku darčeky, ktoré vlastnoručne vyrobili. 

 


Beseda: Prevencia drogových závislostí
 
 
Dňa 12.12.2012 sa uskutočnila na našej škole prednáška spojená s besedou na tému - Prevencia drogových závislostí. Na prednášku sme pozvali p. MUDr. Katarínu Tužinskú, ktorá je detskou lekárkou v Novej Bani. Vo svojej prezentácii, ktorá bola určená žiakom 2.stupňa ŠZŠ, OU a PŠ, podrobne vysvetlila všetky druhy drogových závislostí, ako vznikajú, čo spôsobujú a zdôraznila hlavne to, ako im predchádzať. Bezprostredne po prednáške nasledovala beseda, v ktorej sa žiaci mohli opýtať na konkrétne problémy, týkajúce sa drogových závislostí. Téma ich zaujímala, na besede sa vďaka svojim otázkam tiež veľa dozvedeli. Pani doktorka im porozprávala aj zaujímavé zážitky zo svojej praxe.
 
 
Mgr. Jarmila Macková
 

 Mikulášsky stolnotenisový turnaj
 
 

 

Dňa 6. decembra 2012 sme v našej škole privítali sv. Mikuláša, ktorý nám i tento rok priniesol sladké darčeky. Na jeho počesť sme usporiadali Mikulášsky stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci našej školy a žiaci zo Spojenej školy internátnej v Leviciach. Stretnutie bolo plné očakávaní a chuti zabojovať o čo najlepšie umiestnenie. Prinášame Vám výsledky zo súťaže:
 
Kategória I. - začiatočníci:            1. Martina Rafaelová – žiačka SŠI Levice
                                         2. Nikola Žigová - žiačka SŠI Levice
                                              3. Marek Súkeník – žiak SŠ Nová Baňa
 
Kategória II. - pokročilí:              1. Adam Vlačuha - žiak SŠ Nová Baňa
                                       2. Mário Rafael – žiak SŠI Levice
                                         3. Igor Ďurač - žiak SŠ Nová Baňa
 
Všetkým oceneným blahoželáme a želáme naďalej veľa úspechov a šťastia v ďalších súťažiach. Všetci sa už teraz tešíme na budúci ročník Mikulášskeho stolnotenisového turnaja.
 
Mgr. Andrea Pavlová
 
 

Prevencia fajčenia
 
 
S cieľom predchádzať sociálno-patologickým javom sme sa tentokrát v oblasti prevencie užívania návykových látok venovali problematike fajčenia. Zaujímavú besedu a tvorivé aktivity pre žiakov druhého stupňa ŠZŠ pre ŽTP a OU pripravili 5.12.2012 pozvané preventistky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - p. Búryová a p. Malatincová. Žiaci a pedagógovia sa aktívne zapájali, dozvedeli sa o dopade fajčenia na zdravie, absolvovali zisťovanie CO v dychu. Tejto aktivite predchádzalo pozeranie DVD s uvedenou problematikou a rozhovory v rámci súvisiacich vyučovacích predmetov.
 
 
Mgr. Eva Lacková, PhD.

 

 
 
 

Bontón mi nie je cudzí I.
 
Dňa 28.11.2012 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá aktivita pod názvom BONTÓN MI NIE JE CUDZÍ. Žiaci z Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím a žiaci Praktickej školy si mohli zopakovať svoje vedomosti o zásadách slušného správania sa formou besedy a aj si vyskúšať či dodržiavajú tieto zásady v bežnom živote. Venovali sa témam: pozdrav, oslovenie, vykanie, predstavovanie sa, rozhovor, slušnosť na ulici, v rodine, telefónovanie. V tejto aktivite budeme ešte pokračovať na stretnutí v marci 2013. Žiakom sa beseda páčila, boli veľmi aktívni. Zároveň si takouto formou mohli upevniť a rozšíriť oblasť svojich sociálno-komunikačných kompetencií.
 
Mgr. Jarmila Macková, Mgr. Eva Lacková, PhD.
 
 

 

 

 

   
 
 
 

 Stredoškolák
 
Dňa 20.11.2012 sa p. Mgr. Anton Segéň a p. Mgr. Jarmila Macková zúčastnili informačného servisu STREDOŠKOLÁK v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom. Prezentovali našu školu najzaujímavejšími výrobkami našich žiakov učebných odborov: Poľnohospodárska výroba: záhradníctvo - kvetinár, zeleninár, sadovník, Výroba konfekcie - šitie bielizne a ručné techniky, Pomocné práce va administratíve a službách, Praktická škola a záujemcom podávali informácie o možnosti štúdia na našej škole.
 
Mgr. Jarmila Macková
 
 

Týždeň zdravej výživy
 
Na našej škole bol vyhlásený týždeň zdravej výživy v dňoch od 15. - 19. októbra 2012, kde boli aktivity podporujúce na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny. Žiaci boli veľmi aktívni pri príprave zeleninových a ovocných šalátov, ktoré potom prezentovali a ochutnávali. Ešte dnes spomínajú na mini besedu o kapuste. Dňa 15.10. bola vyhlásená súťaž "hruška" , kde žiaci mohli kresliť, vyšívať, modelovať,...  23.10. bolo jej vyhodnotenie, kde všetky práce boli ocenené.
 
Mgr. Kamila Adamcová
 
 
 
 
 
 

Jeseň v záhrade 
 
Dňa 13.10.2012 sme mali spolu s našimi záhradníkmi "zážitkovú hodinu" na tému jeseň v záhrade. Žiaci z prvého stupňa mohli vlastnoručne pooberať jabĺčka, vykopať zeleninu a spoznať, čo na jeseň nájdeme v lese. Tento spôsob hodiny pomohol žiakom zapojiť všetky zmysly a motivoval ich k práci - pomoci aj doma svojim blízkym.
 
Mgr.Daniela Podušková
 

Náš deň pre Vás
 
V deň pred novobanským jarmokom - štvrok 27.09.2012 už po druhýkrát zorganizovalo OZ Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím a Špeciálna škola pre žiakov s telesným postihnutím v spolupráci s mestom Nová Baňa a CVČ 1. ročník malého novobanského jarmoku pod názvom "Náš deň pre Vás". Podujatie sa uskutočnilo v CVČ, kde sa stretli žiaci so zdravotným znevýhodnením so svojimi rovesníkmi z bežných škôl pri ručných prácach a remeselných technikách. Náš deň pre Vás spestril kultúrny program - folklórne vystúpenie detí a žiakov zo špeciálnej školy a z CVČ. Návštevníci i žiaci z okolitých škôl mohli na tohtoročnej prezentácii vidieť remeselno-umelecké techniky: prácu s drôtom, tkanie na ráme, paličkovanie, prácu s pedikom, maľbu na sklo a hodváb, výrobu textilných bábik, macramé, prácu s hlinou a hrnčiarsto. Uvedené techniky a práce prezentovali pedagógovia a majstri odborného výcviku zo Spojenej školy spolu so svojimi žiakmi a pozvanými hosťami. Svojou účasťou nás prišli podporiť aj niektorí bývalí kolegovia a hostia. Prvý ročník Nášho dňa pre Vás bol zaujímavým a jedinečným podujatím. Svojou účasťou nás potešili všetci, ktorí si ukrojili trochu zo svojho času a prišli sa naučiť staro-nové remeselno-umelecké techniky. Dúfame, že v tvorivej atmosfére sa stretneme aj na 2. ročníku malého novobanského jarmoku - Náš deň pre Vás.
 
Mgr. Andea Pavlová, Mgr. Renáta Gregorová
 
 
   
   
 

Spevácka súťaž - Husľový kľúčik
 
 
 
 
 
 
            Dňa 3. mája 2012 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili krajského kola speváckej súťaže – Husľový kľúčik v Banskej Bystrici. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Na súťaži nás reprezentovali štyria speváci – Nikola Koňová, Gabriel Kováč, Ján Koňa a Adam Vlačuha. Hodnotil sa celkový výraz speváckeho prejavu: výber piesne, zvládnutie textu, intonácia, rytmus, tempo a celkový dojem. Na 2. mieste vo štvrtej kategórii skončila naša žiačka Nikola Koňová. Ostatní žiaci sa neumiestnili, ale boli pochválení, lebo zaspievali veľmi pekne. Budeme neustále trénovať a pripravovať sa na ďalšie súťaže. Už onedlho nás jedna čaká.
 
Mgr. Stanislava Papánková a Mgr. Andrea Rumanková
 

Súťaž v prednese poézie a prózy - 2. ročník
 
           Dňa 23. 3. o 9:30 hod. sa v našej škole uskutočnil 2. ročník súťaže v prednese poézie a prózy. Zúčastnilo sa 17 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií:
V 1. kategórii – mladší žiaci, sa žiaci umiestnili nasledovne:
1.      Samuel Nemček
 2.      Frederik Baranec
  3.      Miroslava Polcová
 
2. kategória – próza:
     1.      Miroslava Slováková
2.      Adam Vlačuha    
   3.      Angelika Mikušová
 
poézia:
      1.      Jaroslava Kováčová
    2.      Martina Vlačuhová
  3.      Roman Bobiš     
 
V 3. kategórii sa porote najviac páčili žiaci:
1.      Jakub Hrnčiar
2.      Martin Kuťa    
 3.      Dávid Kašpar 
 
V 4. kategórii súťažili stredoškoláci:
s poéziou sa umiestnila na 1. mieste Martina Palatínusová a s prózou na 2. mieste Patrik Puplič.
 
            Všetci žiaci obdržali diplomy a výhercovia aj malé odmeny. Porotu naši šikovní žiaci prekvapili a pre divákov pripravili príjemný umelecký zážitok nabitý emóciami. Výhercom gratulujeme, porazeným ďakujeme za účasť a držíme palce v ďalšom ročníku súťaže.
 
Mgr. Stanislava Papánková
 

 

Vianočný program a vianočné tvorivé dielne
 
Dňa 16.12.2011 sa na našej škole uskutočnil vianočný program, kde žiaci vystupovali pre svojich rodičov, vychovávateľov, učiteľov, súrodencov,... Žiaci recitovali rôzne básne, vinše, spievali vianočné piesne, tancovali, hrali divadielko a pod. Uskutočnili sa aj vianočné tvorivé dielne, kde žiaci prezentovali svoje výrobky, ako sú rôzne vianočné gule, zvončeky, aranžmá, svietniky, vianočné pozdravy,...piekli oblátky, ponúkali aj vianočný punč.
 

 

 

 Mikuláš
 
Dňa 06.12.2011 do našej školy prišiel MIKULÁŠ, ANJEL A ČERT. Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdávali deťom sladké odmeny. Za sladkú odmenu deti recitovali pekné básničky a spievali vianočné koledy.
 
   
 

Preventívna aktivita na tému "fajčenie"
 
Dňa 23.11.2011 nás navštívili pracovníčky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom, ktoré si pre nás pripravili preventívnu aktivitu na tému fajčenie. Aktivita bola pripravená pre žiakov 2. stupňa ŠZŠ ŽTP a žiakov OU ŽTP a PŠ, ktorí si mohli vyskúšať, koľko nikotínu sa nachádza v ich dychu. Dozvedeli sa aj o škodlivosti nikotínu, o aktívnom a pasívnom fajčení a pod. 
 
                   Mgr. Andrea Pavlová, sociálna pracovníčka 
 
 
 
 
 

 Stredoškolák
 
Dňa 22.11.2011 sme sa Mgr. A.Segeň - zástupca školy pre OU ŽTP a  Mgr. J.Macková - výchovná poradkyňa školy zúčastnili prezentačnej výstavy pod názvom STREDOŠKOLÁK, na ktorej sa každoročne uskutočňuje servis informácií o možnostiach štúdia pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. Výstava sa uskutočnila v priestoroch MsKC v Žiari nad Hronom a jej organizátorom je CPPP a P v Žiari nad Hronom.
 
Mgr. Jarmila Macková
 

 Ukážka práce s vodiacim psom
 
10.11.2011 si našli cestu až sem, k nám, manželia Nagyoví z Levíc, ktorých oboch spája život so zrakovým handicapom. Prišli nám porozprávať o bežných úskaliach života zrakovo postihnutých ľudí a zároveň aj predviesť prácu s vodiacimi psami. Našich mladších žiakov zaujali najmä psíky, s ktorými sa hneď skamarátili a mali možnosť si ich aj pohladiť. Myslím, že pre nás všetkých bolo rozprávanie manželov Nagyových zaujímavým zážitkom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
 
Mgr. Andrea Pavlová, sociálna pracovníčka 
 
 

 

 


 Výstavka ručných prác 
 
V období od 07.11. do 24.11.2011 mali možnosť žiaci našej školy pozrieť si prekrásne výrobky, zhotovené rôznymi ručnými technikami (pletením, hačkovaním, šitím, vyšívaním, paličkovaním, technikou šitej čipky, ...). Na výstavke boli práce žiačok odboru " Výroba konferencie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky", práce učiteliek a majsteriek OV, ako aj práce niektorých našich známych priaznivcov, prípadne príbuzných. Výstavka bola inštalovaná v priestoroch učilišťa - na chodbe. Jej cieľom bolo ukázať si na hotových výrobkoch jednotlivé techniky ručných prác, potešiť sa z nich a inšpirovať sa do ďalšej práce.
 
Mgr. Jarmila Macková 
 
 
 
 

Talentmánia
 
Dňa 14.10.2011 o 9.30 hod. sa uskutočnila na našej škole Talentmánia. V tejto šou súťažiaci mohli ukázať niečo neobvyklého, fantastického a jedinečného. Súťažiacich sa zúčastnilo v hojnom počte, ale vyhrať mohli len traja. Hodnotila porota: Dara Rolinc, Lucia Bíla, Tina a predseda pototy Paľo Habera (porotu napodobňovali učitelia). Veľké poďakovanie patrí výbornému obecenstvu, ktoré neustále povzbudzovalo súťažiacich.
 
Mgr. Stanislava Papánková
 
 
  

 Týždeň zdravej výživy 
 
Program aktivít bol zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny a to od 10.10. do 14.10.2011. Celý týždeň prebiehal v súťažiach na interaktívnej tabuli, ochutnávkou: zeleninovo-ovocná kuchyňa, výstavkou ovocia a zeleniny, ktorú pripravili učni odboru - záhradník. Bola vyhlásená aj súťaž na tému "Jabĺčko", kde žiaci mohli kresliť, maľovať, modelovať, vyšívať a pod.
 
 Mgr. Renáta Gregorová
 
 

 

 

 

 

 

 Jeseň v záhrade - otvorená hodina
 
Cieľom tejto hodiny bolo názorne priblížiť žiakom (prvého stupňa, materskej školy) jeseň v záhrade a v lese. Rozprávkový ježko ich sprevádzal spolu s kamarátkom krtkom ovocným sadom, zeleninovou záhradou a lesom. Sprievodca ježko im vysvetlil, aké náradie potrebujeme pri práci v záhrade. Malí pomocníci z radov žiakov pomáhali oberať ovocie, vykopávať zeleninu a zbierať lesné plody. Múdrejší a usilovnejší žiaci pozbierali úrodu a spoločná radosť bola výsledkom tejto peknej hodiny.
 
         Mgr. Daniela Podušková
 
 
 

Bezpečný internet
 
Dňa 11.10. a  25.10.2011 bola na našej škole preventívna aktivita o bezpečnom správaní sa na internete určená žiakom II.stupňa ŠZŠ, OU ŽTP a praktickej školy (PŠ). Aktivitu viedli psychologička školy - koordinátorka prevencie drogových závislostí a sociálne patplogických javov a  IKT technik školy. 
 
Mgr. Andrea Pavlová, sociálna pracovníčka

 


 
Veľká noc v Praktickej škole a v Odbornom učilišti pre žiakov s telesným postihnutím
 
 
            O radosť zo sviatkov Veľkej noci sa už tradične s návštevníkmi Praktickej školy a Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani podelili zdravotne znevýhodnení žiaci na predajnej výstavke svojich veľkonočných výrobkov. Viem, že bolo čo obdivovať. Veď pozrite sa s nami!
                                                                                                         
                                                                                                                   Mgr. Anna Budinská

 

   

 


Zarecitujme si spolu

 
 
 
        Streda – 30. 3. 2011 sa v našej škole niesla na vlne veršov a umeleckých viet. Pani učiteľka Stanka Papánková v spolupráci s ostatnými triednymi učiteľmi zorganizovala 1. ročník súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Zarecitujme si spolu. O súťaž bol medzi žiakmi veľký záujem, z niektorých tried sa zúčastnilo hneď niekoľko žiakov. Svoj talent predviedli svojim učiteľom aj rodičom žiaci všetkých vekových kategórií – od škôlkárov až po stredoškolákov. Súťažilo sa v piatich kategóriách:
  • Žiaci špeciálnej materskej školy – prednes poézie

  • Žiaci špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím - 1. stupeň – prednes poézie

  • Žiaci špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím - 2. stupeň – prednes poézie, prózy

  • Žiaci odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím a žiaci praktickej školy – prednes poézie, prózy

  • Žiaci špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím – B variant – prednes poézie

Na záver súťaže boli výhercovia odmenení diplomami, čokoládovými
medailami a drobnými vecnými cenami, ostatní zúčastnení si mohli aspoň pochutnať na cukríkoch. Keďže 1. ročník súťaže sa stretol s kladnými ohlasmi zo strany účastníkov, učiteľov aj rodičov, plánujeme ju zorganizovať aj budúci rok a vytvoriť tak tradíciu v prednes poézie a prózy na našej škole. Tešíme sa na naše talenty aj o rok.
 

 

 
 

 


 Deň jarného upratovania v Písmenkovom kráľovstve

 
 
      Víla ABECEDKA so svojimi sestrami Zuzkou a Evkou mali v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím v piatok 25. 03. 2011 plné ruky práce. Na tento deň kráľ Písmenkového kráľovstva vyhlásil jarné upratovanie ABECEDY. A veruže, bolo čo upratovať. Po zime boli písmenká premrznuté, rozfúkané do všetkých kútov hradu, vyhladované, zaprášené, zabudli sa kamarátiť. Našťastie vílam pomohli deti a spoločne dali do poriadku celú ABECEDU. Písmenká sa opäť skamarátili a začali tvoriť slabiky, slová a vety. Deti sa radovali, že sa môžu opäť správne dorozumievať, čítať, písať, dozvedieť sa plno nových vecí a víly sa radovali, že môžu tancovať a spievať. A o čom si spoločne na záver zaspievali – no predsa o ABECEDE.
        Zážitkové učenie, pri ktorom žiaci nižších ročníkov variantov A, B a niektorí žiaci variantu C Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím plnili rôzne úlohy zamerané najmä na posilnenie ich komunikačných a čitateľských zručností a prácu s IKT, rozvoj jemnej motoriky, bolo motiváciou pre ďalšie napredovanie našich zdravotne postihnutých detí.
 
                                                                                                                   Mgr. Anna Budinská

 

 


 Svetový deň vody na našej škole

 
 
            22. marec bol Svetový deň vody. V tento deň sme si sviatok vody urobili aj my. Prišli medzi nás zvedavé kvapky, ktoré nám dali hádanku a pýtali sa náš, čo o vode vieme. V detskej ambulancii sme sa od p. doktorky dozvedeli, čo všetko spôsobuje pitie coca-coly a „energeťákov“ a dostali sme návod na zdravie – PITE VODU Z VODOVODU, JE ZDRAVÁ. Vypočítali sme, koľko ušetríme pitím vody z vodovodu, ako máme vodou šetriť. Zábavná bola súťaž v pití vody. Zaspievali sme si pekné piesne o vode, počúvali žblnkotanie potôčika, pozreli obrázky o vode v prírode. Na záver sme si na zdravie pripili pohárom čistej vody z vodovodu a dostali zaujímavé materiály z VEOLIE – pexeso, kvarteto a rôzne informačné letáčiky. Súčasťou tejto aktivity bola aj výstavka a súťaž výtvarných prác o vode a celkom na začiatku bola relácia v školskom rozhlase. Na všetkých aktivitách sa podieľali žiaci VII. ročníka s triednou učiteľkou Mgr. L. Predmeskou.
       
              PhDr. Júlia Ditteová

 


Vítanie jari

 

         Slniečko sa zobudilo,
         popreťahovalo kosti,
         cez mrak hlávku vystrčilo,
         zasmialo sa od radosti...
 
         Dňa 17. 03. sme na našej škole prebúdzali jar. Formou muzikoterapeutických aktivít sme deťom priblížili príchod jari. Celým pásmom sa tiahla téma – Zvieratká sa zobúdzajú. Najväčšiu radosť mali deti materskej školy a žiaci 1. stupňa špeciálnej základnej školy.

 

  


Návšteva žiakov ZŠ Fraňa Kráľa v Žarnovici

 

              Na našej škole sme privítali žiakov zo základnej školy v Žarnovici. Ukázali sme im našu krajčírsku dielňu a aj sme ich oboznámili s našimi predmetmi. Najprv sme im ukázali rôzne výrobky z látky, ktoré robili žiačky ešte pred nami. No a začali sme šiť vankúšiky a žiačky si spolu s učiteľkou začali vyrábať voňavé vrecúška. Boli radi, že si mohli urobiť niečo nové, čo doteraz nemohli vyrobiť.

            Okrem krajčírskej dielne si žiaci mohli vyskúšať prekážkovú dráhu v spoločenskej miestnosti, tvorenie výrobkov z cesta, floorbal v telocvični, vytváranie ozdôb zo servítok, pletenie z pedigu, videli miestnosť na muzikoterapiu a vyskúšali si aj Snoezelen – vodnú posteľ.

Veľmi som bola rada, že prišli a že sme im mohli ukázať, čo aj napriek postihnutiu, ktoré máme, dokážeme robiť. Žiaci zo Žarnovice nám zase darovali hračky a spoločenské hry. Bol to naozaj nádherný zážitok v celom mojom živote. Nikdy na to nezabudnem.

 

                       Martina Palatínusová, 17-ročná žiačka OU ŽTP

viac foto


Vianočné posedenie pri čaji

 

Po skončení Vianočného programu zorganizovali niektoré triedy pod vedením svojich triednych učiteľov posedenie pri čaji pre rodičov a príbuzných žiakov. V tejto pokojnej atmosfére pri vianočnom stromčeku, sviatočnom pečive a voňavom čaji si vychutnávali čaro predvianočného obdobia. Pri rozlúčke a zaligotaní sa slzy v nejednom oku sa vznášalo prianie, aby sme sa i po novom roku zišli v rovnakom počte, zdraví, oddýchnutí a s novými silami vstúpili do druhej polovice školského roka. 

  viac foto


Vianočný program

 

           Dňa 17. 12. 2010 sa v spoločenskej miestnosti našej školy konal Vianočný program, ktorý si pripravili naši žiaci v spolupráci s učiteľmi pre svojich najbližších. Najprv si svoje nacvičené programy, tančeky a piesne vyskúšali v generálke pred svojimi spolužiakmi a ostatnými učiteľmi. Rozveselení a zbavení trémy mohli potom v plnej nádhere predviesť svojim rodičom, čo všetko dokážu.

V obsahovo zaujímavom a pestrom programe sme mohli vidieť nádherné kostýmy, vyšperkované choreografie tancov, umenie slova, originalitu a hravosť „malých“ i „veľkých“ žiakov. Celým programom sprevádzali slovom a úsmevom vynikajúci moderátori: Martinka Palatínusová z III. K a Patrik Puplič z I. Z triedy. Výsledky poctivého nacvičovania programu, vloženého úsilia, trpezlivosti a fantázie zúčastnených boli v závere odmenené úprimným potleskom publika.

   
   

 


Návšteva Mikuláša

 

Dňa 6. 12. sme privítali návštevu, ktorá k nám chodí len raz do roka. Trpezlivo sme čakali, či prídu. Nezabudli však na nás ani tento rok. Na chodbe sme začuli cinkanie zvončeka a rinčanie reťaze. Vedeli sme, že sú už tu! Vo dverách sa zrazu zjavil Mikuláš, tesne za ním nádherný anjel v snehobielych šatách a najväčší rámus narobil neposedný čert. Tie jeho blikajúce rohy a strašidelná reťaz naháňali strach, ale nebáli sme sa, veď nás ochraňoval anjel. Niektorí sme ich privítali básničkou či pesničkou a všetci sme za odmenu dostali sladký aj zdravý balíček. Škoda, že nechodia častejšie! O rok budeme znova čakať...

            

 


Týždeň zdravej výživy v špeciálnej škole

 

Zdravie je to, čo si všetci želáme. Ako sa o zdravie starať učíme aj naše deti v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím a v Praktickej škole v Novej Bani. Ku zdravému  životnému  štýlu patrí  aj zdravá výživa, a  práve s týmto cieľom  v dňoch

4. – 8. 10. 2010 prebiehali aktivity našich žiakov v TÝŽDNI ZDRAVEJ VÝŽIVY, kedy naši žiaci vďaka niektorým rodičom, kolegom a OZ Slniečko vo zvýšenej miere konzumovali ovocie a zeleninu a učili sa ich spoznávať všetkými zmyslami.

 

Uskutočnili sa:

  • exkurzia na výstavu Roľnícka nedeľa vo farskom kostole v Novej Bani