Dnes je 01.10.2023
Meniny má Arnold
Vyhladávanie v stránke

Špeciálna materská a špeciálna základná škola

 

Do špeciálnej materskej a špeciálnej základnej školy sa prijíma dieťaťa, žiak na základe:

- súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu,

- diagnostického vyšetrenia dieťaťa, žiaka v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde klient absolvuje psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, na základe ktorej bude vypracovaná správa s určenou diagnózou a odporúčaním k výchove a vzdelávaniu,

- vyplnenia tlačiva "NÁVRH" na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy", tlačivo poskytne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva alebo  základná škola, ktorú žiak aktuálne navštevuje,

- absolvovania ďalších odborných vyšetrení, ktoré súvisia so zdravotným postihnutím dieťaťa, žiaka.

                                                            

Odborné učilište a praktická škola

 

Do odborného učilišťa a praktickej školy sa prijímajú žiaci na základe:

- absolvovania špeciálnej základnej školy, alebo absolvovania základnej školy formou   individuálneho začlenenia, počas ktorého sa vzdelával podľa učebných osnov špeciálnej školy,

- doručenia tlačiva "Prihláška žiaka do odborného učilišťa alebo praktickej školy" v stanovenom    termíne (tlačivo vyplní a zašle na odborné učilište alebo praktickú školu škola, v ktorej sa žiak vzdeláva),

- úspešného absolvovania prijímacích pohovorov  do zvoleného štúdijného odboru.

 

Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 do Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím

Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 do Praktickej školy

 

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č.: 045 6856546

                                                                 045 6856544