Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 06.12.2023
Meniny má Mikuláš
Vyhladávanie v stránke

 

Personálne obsadenie Spojenej školy Nová Baňa:

 

Riaditeľka Spojenej školy:

 

PaedDr. Karina Gažiová

specskola.novabana@gmail.com

karin.gaziova.nb@gmail.com

Zástupca riaditeľky pre OU ŽTP, PŠ:

 

 

Mgr. Anton Segéň

 

tsegen@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľky pre ŠZŠ ŽTP, ŠMŠ DTP, ŠKD:

 

Mgr. Katarína Tužinská

 

tuzinskak@gmail.com

Vedúca ekonomicko - hospodárskeho úseku:

 

Ing. Viera Moravčíková

 

personalista.specskola.novabana@gmail.com

Hospodárka školy:

 

Ľubica Barborová

 

specskola.novabana@gmail.com

Personalistka:

 

Ing. Viera Moravčíková

 

personalista.specskola.novabana@gmail.com

Samostatná účtovníčka/Mzdová účtovníčka:

 

Ing. Vlasta Koristová

 

uctovnicka.ounovabana@gmail.com

Sociálna pracovníčka:

 

Mgr. Lenka Vargová

 

socialna.specskola.novabana@gmail.com

Výchovný poradca:

 

Mgr. Stanislava Lalková

 

lalkova.stanislava@gmail.com

Koordinátor pre CO:

 

Mgr. Anton Segéň

 

tsegen@gmail.com

Koordinátor prevencie závislostí:

 

 

 

 

Koordinátor prípravy na manželstvo a rodičovstvo:

 

Mgr. Zuzana Gulliver

 

zuzana.gulliver@gmail.com

Koordinátor zdravého životného štýlu:

 

Mgr. Blanka Búryová     

 

buryova@post.sk

Koordinátor environmentalistiky:

 

Mgr. Marianna Koniarová       

 

marianna.koniarova@gmail.com

Správca IT:

 

Adam Konečný

 

 adam38@gmail.com

Zdravotnícky pracovník - zdravotná sestra:

 Mgr. Eva Martincová                                                                 evka.martincova@gmail.com

 

Odborní zamestnanci:

 

 

Mgr. Zuzana Škvarková

 

skesudusa@centrum.sk

 

 

Učiteľka ŠMŠ DTP:        

 

Mgr. Ingrid Volfová

 

ina.volfova@gmail.com

Učitelia ŠZŠ ŽTP:

 

Mgr. Kamila Adamcová 

 

adamcovakamila@centrum.sk

Mgr. Blanka Búryová

 

buryova@post.sk

Mgr. Marianna Koniarová

 

marianna.koniarova@gmail.com

Mgr. Jana Vozárová

 

astra2@centrum.sk

Mgr. Martin Mikuška

 

martinmikuska75@gmail.com

 Mgr. Mgr. Zuzana Podušková

 

 zuzana.poduskova@gmail.com

Mgr. Stanislava Papánková

 

spapankova@gmail.com

Mgr. Ľubica Predmeská

 

lubica.predmeska@gmail.com

 

 

Mgr. Janka Žemberyová

 

 

Mgr. Hana Zavadilová

 

hana.simonekova@gmail.com

 

 

Učitelia PŠ:

 

Mgr. Zuzana Gulliver      

 

zuzana.gulliver@gmail.com

Mgr. Ingrid Uškrtová


 Ing. Katarína Eliasová

uskrtova@gmail.com


 catrin1000@gmail.com

 

Majstri odbornej výchovy:

 

Mgr. Janka Červenáková         

 

 odtibiho@gmail.com

Adam Konečný

 

adam38@gmail.com

Mgr. Stanislava Lalková

 

lalkova.stanislava@gmail.com

 

 

                                                       

 

Vychovávatelia v ŠKD:

 

Viera Kmeťová


 Viktória Števíková


Miroslava Bartošová, DiS 

vierakmetova7@gmail.com

Bc. Zuzana Šebők, DiS.


Andra Suchá

zlovecknm@gmail.com


 

Pedagogickí asistenti:

 

Viera Benedeková          

 

benedekviera@gmail.com

Mária Borošová

 

mrborosova@gmail.com

Andrea Suchá

 

 andrea.sucha12@gmail.com

Viera Kmeťová

 

vierakmetova7@gmail.com

Bc. Mariana Kokavcová

 

marianna.kokavcova@gmail.com

Bc. Mariana Mäsiarová

 

mariana.masiarova@gmail.com

Mgr. Andrea Pavlová

 

pavlovaandrea@gmail.com

Andrea Šušovicová

 

andreasusovicova@gmail.com

Alena Vargová

alena.tuzinska@gmail.com

 

 Viktória Števíková

 

 

Pomocná vychovávateľka:    

                

 Dáša Lopúchová


Daniela Pacherová 

 

Správca nehnuteľnosti:

 

Ing. Ivan Gaži    

 

 

Školníčka-vrátnička:

 

Ing. Nora Ondriškovičová 

 

 

Pracovníčka - výdajca stravy:

 

Elena Farbáková

 

 

Upratovačky:

 

Erika Homolová       

 

 

Mária Pajerská 

 

 

Rozália Šuhajdová