Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 22.05.2024
Meniny má Júlia, Juliána
Vyhladávanie v stránke

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školská 5,

Nová Baňa ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňač. tel. 045/ 6856544, 045/6856546
e-mail:
cspp.novabana@gmail.com
 

Poskytujeme špeciálno-pedagogické služby a logopéda pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami od raného veku. Cieľom špeciálno-pedagogickej starostlivosti v CŠPP je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti klienta  CŠPP v záujme jeho spoločenského a pracovného uplatnenia.

Zameriava sa na:

•    deti predškolského veku,

•    žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách,

•    žiakov, ktorí sa vzdelávajú integrovanou formou na základných a stredných školách.

Poskytuje služby:

psychológa

špeciálneho pedagóga

liečebného pedagóga

•    diagnostické

•    terapeutické

•    poradenské pre rodičov, zákonných zástupcov, pedagógov a iných  

•    metodické, výchovno-vzdelávacie, reedukačné

•    rehabilitačné, korekčné, zapožičiavanie kompenzačných pomôcok

V prípade záujmu o poskytované služby v CŠPP,kontaktujte mailom CŠPP alebo telefonicky priamo odborných pracovníkov.

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Prihláška na odborné vyšetrenie

Informovaný súhlas s vyšetrením a so spracovaním osobných údajov v CŠPP 

Dotazník pre učiteľa k psychologickému/ špeciálno-pedagogickému vyšetreniu žiaka 

Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení 

 

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti,

 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE CŠPP

Riaditeľka:    PaedDr.  Karina Gažiová

Tel. č.: 0911 505 589

 

Mgr. Ivana Jurášiková                

•    psychológ - poskytuje komplexné psychologické služby pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 Tel. č.: 0907 354 259

 

Mgr. Anna Škvarková

•    špeciálny pedagóg – psychopéd so zameraním na ranú intervenciu u detí so zdravotným postihnutím, diferenciálnu diagnostiku, poruchy učenia a správania

•    špeciálny pedagóg - surdopéd a logopéd so zameraním na deti a mládež so sluchovým postihnutím a poruchou komunikačnej schopnosti s prioritou na žiakov vzdelávaných integrovane v bežných školách

Tel. č.: 0907 354 069

 

PaedDr. Anna Vozárová

•    špeciálny pedagóg - somatopéd  so zameraním na deti s telesným postihnutím, kombinované postihnutia s mentálnym postihnutím a ťažkou poruchou komunikačnej schopnosti

Tel. č.: 0907 354 175

  

Mgr. Drahoslava Pšenáková

·  logopéd so zameraním na deti a mládež s narušenou komunikačnou schopnosťou

Tel.č.: 0903 867 142

 

Mgr. Zuzana Škvarková

·  liečebný pedagóg - poskytuje liečebno-terapeutické intervencie pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 Tel. č.: 0904 196 570