Špeciálna škola pre telesne postihnutých

Dnes je 08.12.2021
Meniny má Marína
Vyhladávanie v stránke


Zmluvná strana

 

Predmet zmluvy

 

Platná od

 

 

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 393/1

968 01  Nová Baňa

Zmluva o nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

03. 10. 2005

Prevziať

Mesto Nová Baňa

Nám. slobody 1

968 26 Nová Baňa

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestoroch č. 3/4/2012

08. 11. 2012

Prevziať

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektriny

24. 07. 2014

Prevziať

Mesto Nová Baňa

Nám. slobody 1

968 26 Nová Baňa

Dodatok č. 1 k  Nájomnej zmluve č. 3/4/2012 zo dňa 08.11.2012

10.06.2015

Prevziať

Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393/1

968 01  Nová Baňa

Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestoroch zo dňa 03. 10. 2005

01.11.2015

Prevziať

SES, a.s.

Pri rajčianke 8591/4B

010 47  Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektriny - Príloha

01.01.2016

Prevziať

Proces s.r.o.

Tajovského 2

974 01  Banská Bystrica

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 2008/029/UL

- predĺženie

01.01.2016

Prevziať

Domov sociálnych služieb Hrabiny Rekreačná 393/1

968 01  Nová Baňa

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

28.04.2016

Prevziať

Domov sociálnych služieb

Hrabiny, Rekreačná 393/1

968 01  Nová Baňa

Kaltulačný list k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

03.02.2017

Prevziať

ENERGA Slovakia s.r.o.

Mlynské Nivy 48

821 09  Bratislava

Kúpna zmluva č. Z201634089  Z

a Dodatok č.  1/2017 ku  Kúpnej zmluve

01.01.2017

Prevziať

VEMEX ENERGO s.r.o.

Moyzesova 936/5,

811 05  Bratislava

Kúpna zmluva č. Z201634126 Z

a  Dodatok č.1 /2017 ku Kúpnej zmluve 

01.01.2017

Prevziať

VEMEX ENERGO s.r.o.

Moyzesova 936/5,

811 05  Bratislava

Dohoda o platbách – rozpis preddavkových platieb

01.02.2018

Prevziať

Domov sociálnych služieb

Hrabiny, Rekreačná 393/1

968 01  Nová Baňa

Kaltulačný list k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

01.02.2018

Prevziať

LIFT SERVIS  Levice s.r.o.

A.Kmeťa č. 32, 

934 01  Levice

 Servisná zmluva výťahov č. 26/02b/2016

 13.05.2016

 Prevziat

MŠVVaŠ SR

Stromová 1

813 30  Bratislava

Zmluva o poskytnutí NFP

30.05.2018

Prevziať

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Garbiarska 5

040 01  Košice

Zmluva č. ZO/2018A17665-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

14.08.2018

Prevziať

IMMORTAL s.r.o.

Repašského 12

841 02  Bratislava

Zmluva o dielo

"Rekonštrukcia plynovej kotolne"

14.08.2018

Prevziať

ÚPSVaR

A.T.Sytnianskeho 1180

969 58  Banská Štiavnica

DOHODA číslo 18/27/52A/179

o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

23.08.2018

Prevziat

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 18/7555

921 01  Piešťany

Kúpna zmluva č. Z201836092_Z 

-dodávka zemného plynu

01.01.2019

Prevziať

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 18/7555

921 01  Piešťany

Zmluva o dodávke elektriny č. 7346/2018

01.01.2019

Prevziať

Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17

811 05  Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovnoľníckej služby  č. 5190040211

01.10.2018

Prevziať

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28

817 62  Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

06.12.2018

Prevziať

SOŠ obchodu a služieb

Osvety 17

968 01  Nová Baňa

Zmluva o zabezpečovaní stravovania

01.01.2019

Prevziať

ProCeS s.r.o.

Tajovského 2

974 01  Banská Bystrica

Dodatok č. 11 k Zmluve č. 2008/029/UL

01.01.2019

Prevziať

DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o.

Kálov 356, 010 01  Žilina

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 18K444126

06.12.2018

Prevziať

DSS Hrabiny

Rekreačná 6393/60

968 01  Nová Baňa

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 1/2019-I  

01.02.2019

Prevziať

 DSS Hrabiny

Rekreačná 6393/60

968 01 Nová Baňa

Kalkulačný list k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na rok 2019 

01.01.2019 

 Prevziať

 ÚPSVaR Banská Štiavnica

A.T.Sytnianskeho 1180

969 58  Banská Štiavnica

 Dohoda číslo 19/27/52A/8 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku  na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnicej osobe

 28.01.2019

 Prevziať

 Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17

811 05  Bratislava

 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti 

 1.2. - 31. 7. 2019

 01.02.2019

 Prevziať

SOŠ obchodu a služieb

Osvety 17

968 01  Nová Baňa

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní stravovania uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

15.01.2019

Prevziať

Orange Slovensko,  a.s

Metodova 8

821 08  Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní

verejných služieb, zmluva A5253759

06.03.2019

Prevziať

Orange Slovensko,  a.s

Metodova 8

821 08  Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní

verejných služieb, zmluva A8085271

06.03.2019

Prevziať

Orange Slovensko,  a.s

Metodova 8

821 08  Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní

verejných služieb, zmluva A3562356

06.03.2019

Prevziať

OZ Slniečko pre pomoc 
 ľuďom s viacnásobným 
postihnutím
Rekreačná 393
96801 Nová Baňa

Darovacia zmluva

31.12.2018

Prevziať

 MŠVVaŠ SR

Stromová 1

813 30  Bratislava

 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

 03.06.2019

 Prevziať

Veríme v zábavu s.r.o.

Pod Brezinou 3745/86

911 01  Trenčín

Zmluva o dielo č. 01/2019

11.07.2019

Prevziať

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Bajkalská 30

829 48  Bratislava

Darovacia zmluva

31.07.2019

Prevziať

SOŠ

Osvety 17

968 01  Nová Baňa

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní

stravovania

01.09.2019

Prevziať

Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17

811 05  Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Formou dobrovoľníckej služby č. 5190040503

01.09.2019

Prevzia

 

 

 

 

 LIFT SERVIS Levice s.r.o.

A.Kmeťa 32

934 01  Levice

 Servisná zmluva výťahov č. 30/09b/2019

01.10.2019 

Prevziať

 Špeciálne olympiády Slovensko

Trnavská cesta 37

831 04  Bratislava

 Zmluva o výpožičke

16.08.2019

Prevziať

DOXX stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 356             010 01  Žilina 

 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 19K444173

 1.1.2020

 Prevziať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2020  - 2021

 

 

 

Zmluvná strana

 

Predmet zmluvy

 

Platná od

 

 

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60

968 01  Nová Baňa

Kalkulačný list  k Zmluve o prenájme nebytových priestorov na rok 2020

 

01.01.2020

Prevziať

 MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska cesta 7555/18

921 01  Piešťany

 Zmluva o dodávke elektriny číslo 9111/2020

 01.01.2021

Prevziať 

  MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska cesta 7555/18

921 01  Piešťany

 Zmluva o dodávke plynu číslo P3973/2020

 01.01.2021

 Prevziať

Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60

968 01  Nová Baňa 

 Zmluva o prenájme nebytových priestorov  a kalkulačný list platný od 1.2.2021

 

 01.02.2021

 Prevziať

 Domov sociálnych služieb Hrabiny

Rekreačná 6393/60

968 01  Nová Baňa 

 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č. 2/2021-I

 08.02.2021

 Prevziať

 Projekt Ateliér NB s.r.o.

Bernolákova 36/11

968 01  Nová Baňa

 Zmluva o dielo č. 01/2021 PANB

 10.05.2021

 Prevziať

 UNISTAV NB s.r.o.

Hrádza 6

968 01  Nová  Baňa

 Zmluva o dielo č. 12/2021

 20.08.2021

 Prevziať

  Komunálna poisťovňa, a.s.

Štefánikova 17

811 05  Bratislava

 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 

Poistná zmluva č. 5190053216

 01.09.2021

 Prevziat